На головну

Джерела формування доходів Пенсійного фонду

  1. Internet-джерела
  2. Iіі. Джерела трудового права України
  3. X. ДЖЕРЕЛА (ФОРМИ) ПРАВА
  4. Адміністративна відповідальність платників пенсійного збору
  5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ
  6. Аналіз ефективності формування грошових потоків
  7. Б) джерела лексичних норм.

Згідно з Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим Указом Президента України від 1 березня 2001 року № 121/2001, бюджет Пенсійного фонду України формується за рахунок таких надходжень, як страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, крім частини внесків, що спрямовується до Накопичувального фонду. Це, зокрема:

- надходження обов'язкових внесків підприємств, установ і організацій та обов'язкових внесків громадян, які визначаються із скорегованого фонду оплати праці (з урахуванням чинних норм щодо ненарахування страхового збору із заробітної плати, більшої за величину семи середніх заробітних плат, що склалася в попередньому календарному році) і тарифу відрахувань на рівні, встановленому чинним законодавством України;

- надходження коштів від платників, які працюють у галузі сільського господарства, що розраховуються, виходячи з фонду оплати праці працівників цієї галузі та з урахуванням тарифу, визначеного чинним законодавством, і надходження фіксованого сільськогосподарського податку;

- надходження обов'язкових внесків від платників, які обрали спрощену систему оподаткування, що розраховуються, виходячи з фонду оплати праці працівників цієї системи оподаткування і тарифу відрахувань, встановленого чинним законодавством;

- надходження обов'язкових внесків із сум допомоги по тимчасовій непрацездатності, які розраховують, виходячи з обсягу виплаченої суми цієї допомоги і тарифу, визначеного чинним законодавством України.

Також бюджет Пенсійного фонду України формується за рахунок інвестиційного доходу, який отримується від інвестування резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах.

Велику суму коштів Пенсійний фонд отримує із Державного бюджету та цільових фондів, що перераховуються до Пенсійного фонду у випадках, передбачених Законом. Наприклад, асигнування зі спеціального фонду Державного бюджету України (додаткові ставки) на фінансування пенсійних програм. Це надходження від збору з операцій купівлі-продажу валюти, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), при відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна та послуг операторів стільникового рухомого зв'язку. Обсяги цих надходжень визначаються з урахуванням тенденції надходжень у минулому періоді.

Пенсійний фонд отримує кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і Фонду загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття, які враховуються на рівні видатків на ці виплати, передбачених у видатковій частині бюджету.

В доходну частину бюджету Пенсійного фонду зараховуються суми від фінансових санкцій, застосованих відповідно до Закону та інших законів до юридичних та фізичних осіб за порушення встановленого порядку нарахування, обчислення і сплати страхових внесків та використання коштів Пенсійного фонду, а також суми адміністративних стягнень, накладених відповідно до закону на посадових осіб та громадян за ці порушення. Це, зокрема: надходження коштів з відшкодування пільгових пенсій, від сплати штрафних санкцій і пені; надходження коштів на погашення заборгованості Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України; кошти банків за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду, які визначаються з урахуванням обсягів залишків коштів на поточних рахунках і ставки рефінансування Національного банку України.

Також до суми адміністративних стягнень входять надходження коштів на виплату різниці в пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується за рахунок небюджетних підприємств та установ, які розраховуються, виходячи з фактичних сум нарахування підприємствам відшкодування цих виплат, враховуючи їх платоспроможність; надходження коштів від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій працівникам, зайнятим на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці за списком № 1, які розраховуються у розмірі, встановленому чинним законодавством, від річної суми видатків на виплату пенсій цій категорії пенсіонерів; надходження коштів на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України, що визначаються з урахуванням видатків з цих виплат, передбачених у видатковій частині бюджету.

Пенсійний фонд може отримувати кошти від благодійних внесків юридичних та фізичних осіб та від добровільних внесків [38, с.65].

Кошти Пенсійного фонду не включаються до складу Державного бюджету України і не підлягають оподаткуванню [3].

Формування доходної частини бюджету Пенсійного фонду представлено на рис. 1.2.

Рис. 1.2 Схема формування доходної частини бюджету Пенсійного фонду України

Отже, у Пенсійний фонд зараховуються:

- кошти Державного бюджету України у формі трансфертних платежів - для виплати державних пенсій військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, державним службовцям, надбавок до пенсій та їх підвищень окремим категоріям громадян - ветеранам війни, жителям гірських населених пунктів;

- кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань - для виплати пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

- кошти Фонду загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття - для виплати пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» за період до настання пенсійного віку [44, 65-66].

Основним джерелом доходів Пенсійного фонду є збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, що сплачується підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами.

Платники та ставки внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування можна побачити в табл. 1.1.

Із наведної таблиці можна зробити висновок, що суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують або не використовують працю найманих працівників, філії, відділення та інші виокремлені підрозділи платників податку, що не мають статусу юридичної особи і розташовані на території іншої, ніж платник зборів, територіальної громади, сплачують внески в розмірі 32 % від об'єкта оподаткування.

Для підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування визначається за ставкою 4 % від об'єкта оподаткування для всіх працівників цих підприємств.

Для платників з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах: 1 % від сукупного оподатковуваного доходу, якщо він не перевищує 150 грн., 2 % - від 150 до 250 грн., 3 % - від 250 до 350 грн., 4 % - від 350 до 500 грн., 5 % - якщо сукупний оподатковуваний доход перевищує 500 грн.

Крім нарахувань внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до бюджету Пенсійного фонду входять також утримання від фізичних осіб, розмір яких надан в табл. 1.2.

Таблиця 1.2Місце і роль Пенсійного фонду в пенсійній системі України | Утримання внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

Платники та ставки внесків на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій | Фінансова відповідальність платників пенсійного збору | Розміри фінансових санкцій в розрізі порушень з 1 січня 2004 р. | Адміністративна відповідальність платників пенсійного збору | Напрямки використання фінансових ресурсів Пенсійного фонду |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати