На головну

Соціально-трудова реабілітація інвалідів по зору

  1. Абілітація і реабілітація
  2. Глава 8. Специфіка ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ІНВАЛІДІВ
  3. Державно-адміністративні підходи до громадському і приватному призрению
  4. Імунореабілітації ПРИ інфекційно-ЗАПАЛЬНИХ ТА СОМАТИЧНИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ З ВИКОРИСТАННЯМ ТРАНСФЕР ФАКТОРІВ
  5. Інвалідів по зору
  6. Комітет з прав інвалідів
  7. Конвенція про права інвалідів

Включення інвалідів по зору в суспільно корисна праця є однією з основних задач реабілітаційної роботи. Успішне виконання діяльності є найважливішим показником скомпенсірованності дефекту, подолання дезадаптації, викликаної порушеннями зору.

Громадська але своєю природою трудова діяльність є основним фактором інтеграції інвалідів по зору в суспільстві. Вище вже було показано, яку роль відіграє трудова діяльність в процесах компенсації і адаптації сліпих і слабозорих до умов життя.

Однак процес залучення інвалідів по зору в трудову діяльність, залучення їх до суспільно корисної праці наштовхується на певні труднощі.

Перш за все слід зазначити, що організація трудової діяльності може дати позитивні результати лише при обліку психофізіологічних особливостей людини. Наявність дефектів зору, часто ускладнених іншими соматичними порушеннями, істотно ускладнює проведення професійної орієнтації та відбору. Існуючі довідкові таблиці з працевлаштування сліпих і слабозорих певною мірою дозволяють подолати ці складності. Але вибір доступного для інвалідів по зору фізичного або розумового праці ще не вирішує проблеми.

Для включення в діяльність і подальшої соціально-трудової реабілітацій необхідно подолати ряд психологічних бар'єрів і озброїти інвалідів по зору необхідними знаннями та навичками.

Першим з таких бар'єрів є глибока депресія, що виникає як відповідна реакція на сліпоту або усвідомлення дефекту, характерна для фази бездіяльності. Саме в цей період у інвалідів по зору формується установка на непрацездатність. Разом з тим не існує прямої залежності між тяжкістю дефекту (тотальної або парціальної сліпотою або слабкозорістю) і реальної працездатністю. Зазначена установка може сформуватися при будь-якої тяжкості ураження зору. Отже, найважливіше завдання на першому етапі реабілітації - виведення інваліда по зору з депресивного стану і формування у нього установки на працездатність.

Як показують дослідження, формування установки на працездатність, установки на працю і в цілому позитивних мотивів діяльності не залежить в кінцевому підсумку від глибини дефекту. Лише деяка залежність соціальних установок, і зокрема установки до праці, спостерігається від часу втрати зору: найбільш сприятливі установки до праці зафіксовано у сліпонароджених, найменш сприятливі - у осіб, сліпих в зрілому і літньому віці. В цілому ж установки до праці у інвалідів по зору знаходяться па досить високому рівні, крім установок до складного праці. Несприятливість установок до складного праці пов'язана, як вважає А. І. Суславічюс, з недоліками реабілітаційної роботи по вихованню в осіб з дефектами зору впевненості в собі, в споі творчі можливості. Ці факти вказують на необхідність при проведенні заходів по соціально-трудової реабілітації враховувати час потерн зору і зосереджувати увагу на переході від фаз заняття і діяльності до фази поведінки.

Робота по соціально-трудової реабілітації вимагає також проведення спеціальних заходів, спрямованих на формування у сліпих і слабозорих необхідних трудових навичок, включаючи навички контролю, розвитку пли відновлення мобільності, навичок спілкування та ін.

Як уже зазначалося, рівень працездатності не пов'язаний прямо з глибиною дефекту зору, втім як і з загальносоматичних станом, що підтверджується частими випадками високої працездатності при важких дефектах і навпаки. Очевидно, що відсутність залежності (прямий) між глибиною патології і ступенем соціально-трудової реабілітації (компенсаторного пристосування) не заперечують значущості аномального фактора, а лише вказує на необхідність врахування всієї сукупності фізіологічних і психологічних особливостей інваліда але зору. Серед останніх, поряд з установками, Мотивацією, ставленням до дефекту і соціальною позицією інваліда, важливу і, можливо, вирішальну роль в процесі соціально-трудової реабілітації відіграє задоволеність працею. Вона ж одночасно виступає і як показник соціально-трудової реабілітації (адаптації). При обмеженості вибору професій, пов'язаної з дефектами зору, задоволеності працею слід приділяти особливу увагу.

В цілому соціально-трудова реабілітація складається з системи заходів психолого-педагогічного, соціально-економічного та медичного характеру, здійснюваних на тлі активної участі інвалідів по зору в діяльності. Результативність цих заходів підтверджується не тільки включенням в продуктивну працю практично всіх сліпих і слабозорих, а й тієї відчутною користю, яку вони приносять суспільству, створюючи матеріальні і духовні цінності.

Запитання і завдання

1. Розкрийте зміст поняття «діяльність». Дайте характеристику основних видів діяльності.

2. Яка роль діяльності в розвитку психіки і компенсаторному пристосуванні сліпих і слабозорих?

3. Що являє собою процес соціально-трудової реабілітації інвалідів по зору? Яку роль в ньому відіграють різні види діяльності?

4. Розкрийте зміст поняття "працездатність", назвіть її види.

література

Акімушкін В. М., Моргуліс К. С. Трудова реабілітація інвалідів по зору. - Київ, 1983.

 Зайцева М. І. Шляхи компенсації сліпоти. - М., 1956. Гол. IX.

Зорова і інтелектуальна працездатність сліпих і слабозорих школярів молодших класів: Метод. рекомендації / Упоряд. В. П. Жохов, А. Г. Литвак та ін. - Л., 1986.

Коваленко Б. І. Повернення сліпих до трудового життя. - М., 1945.

Кондратов A.M. Відновлення працездатності сліпих. - М., 1976.

Шляхи вдосконалення соціально-трудової реабілітації інвалідів по зору: Метод. рекомендації / Упоряд. В. П. Жохов, А. Г. Литвак та ін. - Л., 1988.I. Діяльність і компенсацій | Увага і його роль при дефектах зору

Розділ II. Особистість і діяльність при дефектах зору | Проблема особистості в тифлопсихологии | Активність особистості при сліпоті | Міжособистісні відносини при глибоких порушеннях зору | Інвалідів по зору | Соціальна перцепції і установки на спілкування | Особливості уваги сліпих | Поняття про мови і її функціях | Особливості розвитку мовлення при сліпоті | Особливості мовного спілкування сліпих |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати