На головну

Міжособистісні відносини при глибоких порушеннях зору

  1. II. Предмет і метод банківського права. Банківські правовідносини.
  2. II.IV. Економічні відносини з сусідами.
  3. III. 1.7. ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА І КОРЕКЦІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ СЛУХОВИЙ ФУНКЦІЇ У ДІТЕЙ
  4. IV. ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
  5. Quot; Точка зору старого матеріалізму є "громадянське" суспільство; точка зору нового матеріалізму є людське суспільство, або усуспільнили людство ".
  6. XVI. Міжнародні відносини. Проблеми глобалізації та секуляризму.
  7. А) обов'язкова перевірка гостроти і поля зору, огляд області очі, очного яблука і його допоміжного апарату

В ході спільної діяльності і спілкування люди об'єднуються в групи і колективи (учні одного класу, сім'я, виробнича бригада, студентська група і т. П). Об'єднання людей в групи може відбуватися з різних причин. Але тільки тоді, коли група об'єднується загальними цілями спільної діяльності і ці цілі спрямовані па дозвіл суспільно значущих завдань, вона стає колективом. Члени груп і колективів, будучи пов'язані спільною діяльністю, взаємодіють один з одним, виявляються включеними в систему об'єктивних відносин, відображенням яких є суб'єктивні міжособистісні відносини.

Знання міжособистісних відносин необхідно педагогам і організаторам виробництва для успішного управління колективом, налагодження нормальних міжособистісних відносин в ньому, встановлення сприятливого соціально-психологічного клімату.

Дефекти зору порушують взаємодію людини з середовищем, в результаті при вродженої або рано виникла сліпоти ускладнюється встановлення соціальних зв'язків і відносин. У сліпих порушуються вже сформовані зв'язки. На це вказував ще Л. С. Виготський, який говорив, що основні і найбільш важкі наслідки сліпоти пов'язані з органічним дефектом лише побічно І є в першу чергу наслідком випадання з колективу, тобто порушення соціальних відносин.

Завдання подолання соціальних наслідків сліпоти була поставлена ??вперше в нашій країні в 20-ис роки в зв'язку з необхідністю перегляду поглядів на розвиток особистості аномального дитини. У загальних рисах вже до середини 30-их років завдання соціальної компенсації дефекту були вирішена. Основну роль в подоланні соціальних наслідків дефекту зіграли постанові і декрети Радянського уряду, спрямовані на реорганізацію навчання, виховання, соціального забезпечення та лікуванні аномальних дітей. З цього часу радянські дефектологи, грунтуючись на марксистському розумінні громадської сутності особистості, Підкреслюють провідне значення соціальних факторів у компенсації і корекції дефектів психічного розвитку. При цьому серед соціальних факторів компенсації найважливішу роль відводять колективу, в якому здійснюється діяльність осіб з аномаліями зору. Тому вивчення соціальної адаптації сліпих, їх включення в колективну діяльність являє собою особливо актуальне завдання.

Одним з найважливіших аспектів цієї проблеми є питання про взаємини, - що складаються між членами різних груп, в яких виявляються особи з порушеним зором. Адже від характеру таких взаємин багато в чому залежить психологічний стан особистості, її ставлення до навчальної, трудової та громадської діяльності, до інших людей, до самого себе.

Вище вже говорилося, що діяльність людини здійснюється в тих чи інших групах, в спілкуванні і взаємодії з іншими людьми. Функціонування групи кік сукупності діючих індивідів багато в чому зумовлюється характером їх міжособистісних відносин, що складаються на основі емоційно-оцінного відбиття членами групи один одного.

У дослідженнях радянських психологів, присвячених вивченню колективу, встановлена ??залежність взаємин членів групи як від індивідуально-психологічних, так и від соціальних чинників, зокрема від характеру їх спільної діяльності. Глибоко і всебічно роль значущою для колективу діяльності в становленні позитивних міжособистісних відносин була показана видатним радянським педагогом А. С. Макаренка. Даючи визначення колективу, він писав: «Первинним колективом потрібно називати такий колектив, в якому окремі його члени виявляються в постійному діловому, дружньому та ідеологічному об'єднанні» А. С. Макаренка підкреслював необхідність поєднання в колективі відносин відповідальної залежності з особистими отношеніямі- Це створює умови для виконання колективом його виховну роль по відношенню до окремих осіб. Тут важливо забезпечити в загальній значущою для колективу діяльності активну життєву позицію кожного його члена.

Дефекти зору в залежності від часу їх появи і глибини можуть в тій йди іншій мірі обумовлювати виникнення умов, що перешкоджають формуванню або прояву активної життєвої позиції, встановлення дружніх і ділових відносин з оточуючими.

Але в набагато більшій мірі положення сліпих протягом багатьох століть визначалося ставленням до них суспільства, яке прагнуло ізолювати інвалідів, вимкнути їх з суспільного життя. Ще в 1900 р М. Мольденгауер писав, що сліпі охочіше живуть серед своїх товаришів по нещастю, віддають перевагу спілкуванню з ними, відчувають до них симпатію і всіляко уникають контактів зі зрячими.

Надалі па зміну філантропічному характеру виховання і піклування сліпих приходить система, заснована на нових принципах, Сліпі поряд з отриманням обов'язкової загальноосвітньої підготовки стали включатися в суспільно корисну трудову діяльність, що створило сприятливі умови для всебічного розвитку їх особистості.

Однак слід зазначити, що в організації колективів спеціалізованих установ для сліпих і слабозорих (дитячі садки, спецшколи, навчально-виробничі комбінати), поряд з великими можливостями створення оптимальних умов для розвитку і діяльності, є і певні тіньові сторони. Велика частина інвалідів по зору проводить практично все життя в суспільстві собі подібних, а це, як уже зазначалося, посилює труднощі в налагодженні контактів зі зрячими, формує своєрідні ізоляціоністські установки, сепаратизм психіки. Прагнення створити інвалідам максимально комфортні умови побуту і праці веде в ряді випадків до утворення свого роду резерватів, на території яких розміщаються комплекси для навчання і виховання, виробничі об'єкти, служби культури та побуту, житлові будинки. Зрозуміло, це не сприяє інтеграції інвалідів по зору в суспільство, ускладнює міжособистісні відносини між ними і нормально сліпі. Очевидно, Що для оптимізації згаданих відносин слід в рамках даної системи розширювати взаємодію сліпих і слабозорих дітей і дорослих з нормально бачить частиною суспільства за умови обов'язкової підготовки до контактів такого рола кік тих, так і інших. Усередині колективів спеціалізованих установ міжособистісні відносини мають свої особливості.

Спочатку в дошкільному та молодшому шкільному віці міжособистісні стосунки між сліпими і слабозорими в групах і колективах складаються своєрідно і виявляються залежними від стану зору. Социометрические дослідження показують, що в найбільш несприятливому статусному положенні виявляються тотально сліпі. Це пояснюється їх меншою мобільністю та активністю, меншою комунікабельністю і проявляється в тому, що вони отримують найменшу кількість виборів, опиняючись в положенні «відкидала» або «ізольованих». Правда, їх несприятливе становище в значній мірі пом'якшується тим, що мотиви виборів в молодшому віці багато в чому залежить від думки вчителі, який, знаючи про це, може управляти процесом становлення колективу, розподілу в ньому соціальних ролей, створення сприятливого психологічного клімату.

У середньому і старшому шкільному віці залежно міжособистісних відносин від стану зору вже не спостерігається, що можна пояснити, по-перше, відносною однорідністю колективу (у всіх школярів є патологія зору) і, по-друге, тим, що в цей час змінюються ціннісні орієнтації і на перший план виступають морально-вольові та інтелектуальні якості членів колективу. Л кінцевий результат формування цих якостей, як ми вже бачили, від стані зорових функцій не залежить.

Соціально-психологічні наслідки дефектів зору виявляються найбільш чітко тоді, коли інвалід по зору потрапляє в змішаний колектив, де трудяться або навчаються сліпі і зрячі (наприклад, на навчально-виробничих підприємствах (УПП) товариств сліпих працює до 50% нормально бачать). У цих нових для сліпого умовах виникають труднощі в діловому і вільному спілкуванні. Сліпі стають людьми замкнутими, що йдуть від контактів зі зрячими, орієнтованими на свій внутрішній світ.

У змішаному колективі сліпі часто займають позиції і ізоляції, крайньої залежність від зрячих, активності підлогу натиском, відмови від боротьби з труднощами. Очевидно, шануй подібні позиції є наслідок недостатньої роботи спеціальної школи з підготовки сліпих до самостійного життя в світі зрячих. Це підтверджується тим, що ставлення дорослих сліпих а соціальної компенсації, до самих себе і зрячим, до праці здебільшого виявляються залежними від стану і часу порушення зору, віку та інших факторів.

Крім того, негативний вплив на встановлення позитивних міжособистісних відносин в змішаних колективах надають відчувають сліпими труднощі соціальної перцепції (сприйняття людини).

Неможливість або обмеженість візуального сприйняття і орієнтація на голос, особливості мови, дотикове сприйняття часто не дають сліпому достатнього знанні про партнера по спілкуванню. Ця обставина може посилюватися Неадекватними установками зрячих по відношенню до сліпих, зумовленими косметичними дефектами останніх, незнанням їх психологічних особливостей, нерозумінням.

В результаті при розгляді статусу інвалідів по зору в змішаному колективі спостерігається тенденція, яка вказує на наявність певної залежності його (статусу) від ступеня порушення зору. Так, особи з I-ої групою інвалідності рідше потрапляють у високі статусні категорії, ніж інваліди II-ої та III-їй груп. Вони ж частіше представлені в категоріях «ізольованих» і «зацькований». Це можна пояснити чоловікові тим, що особи з відносно більш збереженим зором проявляють велику активність в різних видах діяльності.

Такий висновок, звичайно, не означає, що глибокі порушення зору безпосередньо впливають на творчі можливості людини і перешкоджають їх розвитку. Йдеться лише про те, що Особи з більш збереженим зором мобільніше і самостійніше. Це в свою чергу полегшує їм участь в трудовому процесі, культурно-масових заходах і т. П. І сприяє підвищенню їх активності.

Благополучніше становище інвалідів II-ої та III-їй груп в порівнянні з I-ої групою верб сфері емоційно-особистісних взаємин, Тут позитивний вплив надають більш  широке коло спілкування і велика функціональність виконуваних ними в колективі ролей.

Социометрические дослідження показали також вплив віку і статі на становище інваліда по зору в колективі.

Найбільш сприятливий социометрический статус осіб у віці від 20-ти до 30 ~ ти років. Очевидно, це пов'язано з тим, що у них до цього часу завершується процес психологічної та трудової адаптації, накопичується позитивний досвід спілкування в колективі.

У сфері ділових ставлення накладення жінок в колективі кілька благополучніше, ніж чоловіків. У сфері емоцнонально-особистих, відносин помітна перевага осіб чоловічої статі. Вони майже а три рази частіше представлені в категорії «улюблених» і більш ніж в два рази рідше потрапляють а категорію «ізольованих». Зазначена картина пояснюється тим, що жінка в силу нескладного змісту праці на УПП займає більш міцне і стабілізовану положення. У системі ж емоційно-особистих відносин положення незрячої жінки змінюється, що пов'язано з рядом соціально-психологічних факторів, в Зокрема вищою престижністю для сліпих чоловіків зрячих жінок.

Певна залежність соціометричного статусу сліпих в колективі спостерігається також від часу втрати зору. У найбільш сприятливому становищі перебувають осліплі в дитячому та підлітковому віці. Це пояснюється тим, що процес адаптації у сліпонароджених спочатку важко різко звуженим колом спілкування і обмеженнями в придбанні соціального досвіду. У сліпих в зрілому віці наявний соціальний досвід насилу піддається реалізації через міцності раніше сформованих динамічних стереотипів.

Соціально-психологічні дослідження показують, що становлення міжособистісних відносин між сліпими і зрячими підпорядковується загальним закономірностям, однак на цей процес впливають і перераховані вище специфічні фактори. В результаті характерною особливістю системи міжособистісних відносин в змішаних колективах є широке поширення індиферентного ставлення сліпих один к одного і до зрячим. В силу цього в статусному структурі колективу найбільш поширені категорії осіб, які перебувають в нейтральному або ізольований положенні. Це свідчить про недостатню сформованість і згуртованості колективу.

Невисокими виявляються рівень взаємності виборів, об'єктивні показники задоволеності у взаєминах. Нерідко в ході соціометричного дослідження сліпі відмовляються робити вибір або мотивувати його. Все це обумовлено перш за все недоліками в організації життєдіяльності сліпих в колективі.

Слід звернути особливу увагу на те, що в виробничих колективах сліпі робочі, лише недавно закінчили спеціальну школу, знаходяться в гіршому становищі в системі міжособистісних відносин, ніж більш старші члени колективу. Це говорить про їх недостатню підготовленість до активної участі в діяльності трудового колективу. У зв'язку з цим школа повинна інтенсифікувати виховну роботу у відповідному напрямку.

Ефективне управління процесами розвитку міжособистісних відносин сліпих в колективі можливо тільки при наявності у його керівників об'єктивних даних про характер таких взаємовідносин. Тим часом вони часто не мають достатньо точного уявлення про реальний стан того чи іншого члена колективу в системі його взаємовідносин з іншими. Звідси очевидна необхідність цілеспрямованого і поглибленого вивчення організаторами колективної діяльності сліпих системи взаємовідносин в колективі. Таке вивчення дасть можливість згуртувати колектив, зблизити неофіційну і офіційну структури міжособистісних відносин, створити сприятливий психологічний клімат.

При належній постановці виховної та реабілітаційної роботи специфічні особливості колективів, в яких навчаються або працюють інваліди по зору, відступають на задній план, поступався місцем общепсихологическим і соціальним закономірностям формування колективу. В результаті такої колектив може досягти найвищого рівня розвитку, а інвалід по зору - здійснювати в ньому функції лідера.Активність особистості при сліпоті | Інвалідів по зору

Розділ II. Особистість і діяльність при дефектах зору | Проблема особистості в тифлопсихологии | Соціальна перцепції і установки на спілкування | I. Діяльність і компенсацій | Соціально-трудова реабілітація інвалідів по зору | Увага і його роль при дефектах зору | Особливості уваги сліпих | Поняття про мови і її функціях | Особливості розвитку мовлення при сліпоті | Особливості мовного спілкування сліпих |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати