Головна

Сутність методів виховання, вихідні позиції класифікації основних методів виховання.

  1. B) Систематизація конкретно-наукових і загальнонаукових методів пізнання.
  2. C. Питання про класифікацію.
  3. I. Зміна гучності основних тонів серця
  4. I. Сутність програми соціологічного дослідження.
  5. II. Природа і сутність мистецтва
  6. III СУТНІСТЬ УРЯДУ
  7. III. Аналіз основних фондів

виховання - Це процес свідомого розвитку особистості, різнобічно освіченого і гармонійно розвиненої

методами виховання - Способи професі. взаємодії педагога і уч-ся з метою вирішення освітньо-виховних завдань. Методи є одним з тих механізмів, які забезпечують взаємодію вихователя і вихованців. Ця взаємодія будується під законом провідною і спрямовуючої ролі вчителя, який виступає керівником і організатором пед доцільною життя і деят-ти уч-ся. Метод виховання розпадається на складові його елементи - методичні прийоми. Методи виховання та методич прийоми тісно пов'язані між собою, можуть замінювати ін ін в конкретних пед ситуаціях.

Класифікація методів: 1. методи формування свідомості особистості: - Розповідь - послідовний виклад матеріалу, який здійснюють в описовій або оповідної формі; - Беседа- це питання на активний спосіб взаємодії педагога з уч-ся; Основне - ретельно підібрані питання; - Лекція - метод монологічного викладу викладачем інформації, лекція вимагає вміння володіти голосом, підтримувати інтерес, можливістю записувати матеріал; - Навчальна дискусія. Дискусія вимагає наявність двох суперечливих думки з обговорюваного питання, але завжди має бути прийняте одне рішення. Диспут не вимагає остаточного рішення. - Диспут - метод формування суджень, оцінок і переконань у процесі пізнавальної та ціннісно-орієнтаційної деят-ти, не вимагає окремих проектів і остаточних рішень. 2. метод організації деят-ти і формування досвіду суспільної поведінки особистості: - Інструктаж - застосовується для виконання самостійної роботи. За формою він може бути усним, письмовим, наочним. - Пед вимоги, виступає як конкретна реальна задача, яку потрібно виконати. Він допомагає наводити дисципліну і порядок. - Вправа - планомірно організована деят-ть передбачає багаторазове повторення будь-яких дій, з метою формування і вдосконалення вмінь.

3. методи стимулювання і мотивації деят-ти і поведінки особистості:- Змагання - колективне, індивідуальне, епізодичне, осн. Принцип -гласность, конкретність показників, порівнянність результатів. - Пізнавальні ігри - Заохочення - спосіб вираження общетвенной оцінки поведінки або деят-ти. - Покарання - конкретизує поведінку дитини, показуючи його помилку

4. Методи контролю, самоконтролю і самооцінки у вихованні:- Спец діагностика - усний і письмове опитування - контрольна і лабораторна робота - комп'ютерний контроль - самоконтроль.Закономірності та принципи виховання. Характеристика закономірностей і принципів виховання і їх взаємозв'язок. | Система засобів виховання. Засоби всебічного розвитку особистості, використання коштів в технології виховання.

Основні види і специфіка педагогічної діяльності в освітніх установах. | Освіта і педагогіка в стародавньому Римі та в Стародавній Греції. | Школа і педагогічна думка в середні віки. | Педагогічні ідеї епохи Відродження. | Школа і виховання в Київській Русі. | Просвітництво на Русі в 11-13 століттях. Повчання В. Мономаха. | Основні педагогічні ідеї К. Д. Ушинського. | Педагогічна теорія А. С. Макаренка про розвиток дитячого колективу. | Сучасна система освіти в Росії і тенденції її розвитку. | Об'єкт, предмет, завдання пед. науки. Місце пед-ки в системі наук про людину. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати