На головну

Закономірності та принципи виховання. Характеристика закономірностей і принципів виховання і їх взаємозв'язок.

  1. A) потреба у позиках випливає з закономірності кругообігу і зовнішньоторговельного обороту капіталу;
  2. I Загальна характеристика роботи
  3. I. Загальна характеристика
  4. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
  5. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
  6. I. Загальна характеристика роботи 1 сторінка
  7. I. Загальна характеристика роботи 2 сторінка

Серед закономірностей і розвитку виховання в цілісному пед процесі необхідно виділити головну - орієнтацію на розвиток особистості. При цьому чим гармонійніше буде загальнокультурний, соціально-моральне та професійний розвиток особистості, тим більш вільним і творчим людина стає в реалізації культурно-гуманістичної функції. Ця закономірність дозволяє в свою чергу, дозволяє сформулювати провідний принцип в системі метопрінціпов виховання: - безперервного загального та професійного розвитку особистості, дана орієнтація вимагає висування цілей освіти, які забезпечували б не обов'язково універсальні, а й об'єктивно необхідні базисні якості для розвитку особистості в тому чи іншому віковому періоді.

- Розвиток особистості в гармонії з загальнолюдською культурою залежить від ціннісних підстав виховання. Цією закономірністю обумовлений - принцип культуровідповідності (С. Т. Шацький, В. А. Сухомліескій) - виховання повинно грунтуватися на загальнолюдських цінностях і будується з урахуванням особливостей етнічної та регіональних культур.

- Процес загального, соціально-нравственногоі професійного розвитку особистості набуває оптимальний характер, коли уч-ся виступає суб'єктом виховання. Ця закономірність обумовлює єдність в реалізації діяльнісного і особистісного підходів.

- Особистісний підхід пов'язаний з - Принципом персоналізації пед впливу, який вимагає відмови від рольових масок, адекватного включення в цей процес особистісного досвіду (почуттів, переживань, емоцій).

- Принцип полусуб'ектівного (діалогічного) підходу - Обумовлений принцип тим, що тільки в умовах суб'єкт - суб'єктивних відносин, рівноправного рівня співпраці та взаємодії можливий гармонійний розвиток особистості

- саморозвиток особистості залежить від ступеня індивідуалізації і творчої спрямованості виховного процесу. Ця закономірність складає основу для такого ін воспітанія- ін індивідуальності - творчого підходу, пр передбачає безпосередню мотивацію навчальної деят-ти, організацію саморуху до кінцевого результату.

- пр професійності- Етичної взаємовідповідальності, він обумовлений закономірністю згідно з якою готовність учасників пед процесу прийняти на себе турботи про долю інших людей, про майбутнє нашого суспільства, дотримання норм пед етики.

 Тенденції розвитку форм додаткової освіти. | Сутність методів виховання, вихідні позиції класифікації основних методів виховання.

Основні види і специфіка педагогічної діяльності в освітніх установах. | Освіта і педагогіка в стародавньому Римі та в Стародавній Греції. | Школа і педагогічна думка в середні віки. | Педагогічні ідеї епохи Відродження. | Школа і виховання в Київській Русі. | Просвітництво на Русі в 11-13 століттях. Повчання В. Мономаха. | Основні педагогічні ідеї К. Д. Ушинського. | Педагогічна теорія А. С. Макаренка про розвиток дитячого колективу. | Сучасна система освіти в Росії і тенденції її розвитку. | Об'єкт, предмет, завдання пед. науки. Місце пед-ки в системі наук про людину. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати