Головна

Дидактичні засоби навчання та їх класифікація.

  1. B) товарне господарство з сучасними технічними засобами виробництва.
  2. I курсу всіх напрямків заочної форми навчання
  3. I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  4. II семестр 2012-2013 уч. м очної форми навчання
  5. II семестр 2012-2013 уч. м очної форми навчання
  6. II. Функція грошей як засобу обігу
  7. IV семестр 2012-2013 уч. м очної форми навчання

Дидактичними засобами навчання служать предмети, які є сенсорними стимуляторами, які впливають на органи чуття уч-ся і навчальні ними безпосереднє пізнання світу. Всі дидактичні засоби поділяються на: - Для вчителів (різні предмети, які використовують вчителі); - Для уч-ся (індивідуальні засоби уч-ся - підручник, зошит).

Для класифікації дидактич засобів найчастіше використовується поняття чуттєва модальність, сдесь дидактич засоби поділяються на: 1. візуальні (Предмети, діаграми, карти) - сукупність засобів навчання, призначених для демонстрації уч-ся і забезпечують формування у них конкретних образів будь-яких предметів чи явищ. Діляться на: натуральні, образотворчі, знакові. 2. аудіальні - Слухові (радіо, магнітофони, муз. Інструмент). 3. аудіо - візуальні (Кіно, телебачення, комп'ютер на правильний вибір засобів навчання). 4. технічні пристрої, За допомогою яких дається навчальна інформація і контролюється її виконання. Самі ТСО не містять ніякої навчальної інформації - вона знаходиться в носіях цієї інформації: слайди, кінофільми, дискети. По виконуваних педагогічним функцій ТСО діляться на три групи: 1. Технічні засоби інформації (аудіо-візуали - сприяють підвищенню науковості, допомагають учням відтворювати самостійно різноманітну інформацію про об'єкти і явищах, які в навчальному закладі засвоїти неможливо). 2. Технічні засоби програмованого навчання і контролю знань. 3. Тренажерні засоби.

Комп'ютерні засоби навчання: - Комп'ютерні навчальні програми, що включають в себе електронні підручники, тренажери, лабораторні та практичні тестові системи.

- Навчальні системи на базі мультимедійних технологій, побудовані з використанням персональних комп'ютерів. - Розподіл бази даних по галузях знань. - Засоби телекомунікацій, що включають в себе електронну пошту, телеконференції і електронні бібліотеки.

Дидактичні засоби стають цінним елементом процесу навчання тільки тоді, коли вони використовуються в тісному зв'язку з іншими компонентами цього процесу. Підбір дидактичних засобів залежить від: - поставлених цілей уроку. - Рівня підготовленості.

- Рівня матеріальної оснащеності навчального закладу. - Від індивідуальних і вікових особливостей учнів.- від характерних здібностей окремих навчальних предметів.

 Класифікація методів навчання. Вибір методів навчання в пед процесі. | Тенденції розвитку форм додаткової освіти.

Основні види і специфіка педагогічної діяльності в освітніх установах. | Освіта і педагогіка в стародавньому Римі та в Стародавній Греції. | Школа і педагогічна думка в середні віки. | Педагогічні ідеї епохи Відродження. | Школа і виховання в Київській Русі. | Просвітництво на Русі в 11-13 століттях. Повчання В. Мономаха. | Основні педагогічні ідеї К. Д. Ушинського. | Педагогічна теорія А. С. Макаренка про розвиток дитячого колективу. | Сучасна система освіти в Росії і тенденції її розвитку. | Об'єкт, предмет, завдання пед. науки. Місце пед-ки в системі наук про людину. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати