На головну

I. Залежно від форми власності

  1. I курсу всіх напрямків заочної форми навчання
  2. I етап реформи банківської сістемиотносітся до 1988-1990 рр. (Підготовчий).
  3. I. Поняття і форми цивільно-правової відповідальності
  4. I. Насамперед розглянемо особливість суджень залежно від ізмененіясуб'екта.
  5. I. Форми державного управління
  6. I. Форми державного управління

1) Державні (в тому числі муніципальні)

2) Приватні

II. За цілями діяльності

1) Комерційні (основна мета - підприємницька діяльність)

2) Некомерційні можуть здійснювати підприємницьку діяльність остільки, оскільки це необхідно для досягнення їх статутних цілей.

III. По складу засновників

1) Юридичні особи, засновниками яких можуть бути тільки юридичні особи (союзи і асоціації)

2) Юридичні особи, засновником яких може бути тільки держава (наприклад, унітарні підприємства)

3) Юридичні особи, засновником яких може бути будь-який суб'єкт права (всі інші юридичні особи).

IV. За характером прав учасників

1) Організації, на майно яких засновники мають право власності або інше речове право (державні і муніципальні унітарні підприємства, а також установи)

2) Організації, щодо яких їх учасники мають зобов'язальні права (господарські товариства і товариства, кооперативи)

3) Організації, щодо яких їх учасники не мають майнових прав (релігійні організації, громадські об'єднання).

Існують і інші варіанти класифікації юридичних осіб.

Поняття і зміст права власності

Право власності (як інститут права) - Це система правових норм, що регулюють відносини щодо володіння, користування і розпорядження власником належної йому річчю за розсудом власника й у його інтересах, а також по усуненню втручання всіх третіх осіб у сферу його господарського панування.

Суб'єктивне право власності - Це закріплена за власником юридично забезпечена можливість володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому майном на свій розсуд і в своєму інтересі шляхом вчинення відносно цього майна будь-яких дій, які суперечать закону, а також можливість усувати втручання третіх осіб у сферу його господарського панування.

Зміст права власності складають приналежні власнику правомочності щодо володіння, користування і розпорядження річчю.

правомочність володіння - Юридично забезпечена можливість господарського панування власника над річчю.

Володіння може бути законним і незаконним.

законне володіння - Це володіння, яке спирається на якусь правову основу (на юридичний титул володіння).

незаконне володіння - Володіння, яке не має законної підстави.

а) Сумлінне незаконне володіння має місце, коли власник не знав і не повинен бути знати про незаконність свого володіння.

б) Недобросовісне незаконне володіння - якщо власник знав або повинен був знати про незаконність свого володіння.

Розподіл незаконних власників на добросовісних і недобросовісних має значення при розрахунках між підприємцем і власником по доходах і видатках, коли власник поставить вимогу про витребування своєї речі з чужого незаконного володіння.

правомочність користування - Юридично забезпечена можливість вилучення з речі корисних властивостей у процесі її споживання.

правомочність розпорядження - Юридично забезпечена можливість визначати подальшу долю речі шляхом вчинення відносно цієї речі юридично значимих дій.

Право власності відноситься до числа виключних прав. Це означає, що власник наділений правом виключати вплив усіх третіх осіб на сферу його господарського панування.

Загальні положення про зобов'язання

ГК РФ (ст. 307) містить легальне визначення зобов'язання:

В силу зобов'язання одна особа (боржник) Зобов'язана вчинити на користь іншої особи (кредитора) Певну дію або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Зобов'язальні правовідносини численні і різноманітні. У цих умовах важливого значення набуває їх належна систематизація.

Залежно від підстави виникнення всі зобов'язання поділяються на два типи:

1) Договірні - Виникають на основі укладеного договору

· Зобов'язання по реалізації майна

· Зобов'язання з надання майна в користування

· Зобов'язання по наданню послуг

· Зобов'язання щодо виконання робіт та ін.

2) Позадоговірні - Мають інші підстави виникнення.

· Зобов'язання з односторонніх угод

· Охоронні зобов'язання.Юридичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин | Судові рішення.

Розділ I Теоретична частина | сутність права | Правове регулювання | норми права | Система і джерела права | правовідносини | Правопорушення і юридична відповідальність | Реалізація права | Правосвідомість і правова культура | Загальні відомості про конституційне право |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати