Головна

Школа і виховання в Київській Русі.

  1. Адміністративна (класична) школа в управлінні.
  2. АДМІНІСТРАТИВНА (КЛАССИЧЕСКАЯ) ШКОЛА УПРАВЛІННЯ
  3. Адміністративна (класична) школа управління
  4. Адміністративна (класична) школа управління
  5. Адміністративна ( "класична") школа в управлінні представлена ??А. Файолем, Л. Урвік, Е. Реймсом і А. Шелдоном.
  6. Адміністративна школа А. Файоля
  7. Олександрійська школа лікарів

Століття - 9-13. В 988г. під впливом київського князя Володимира слов'яни прийняли православну віру від Візантійської імперії. Для древніх слов'ян характерно виховання, засноване на патріархальному сімейний уклад (авторитет батька, підпорядкування жінок і дітей, сувора домашня дисципліна). Тому був запозичений старозавітний виховний ідеал: служіння батькові і матері уподібнюється служінню Богу. Головна шанована книга - Псалтир.

Мовою богослужіння, літератури і школи став слов'янську мову, а не грецька і латинська. Слов'янська писемність (Кирило і Мефодій, 863г.) Сприяла поширенню релігії і стимулювало процес навчання грамоті. Вибір віри одночасно був і вибором школи, характеру освіти. Князем Володимиром була відкрита перша школа «учення книжного». Володимир піклувався про поширення освіти перш за все серед панівного стану. Освіта насаджувалося на перших порах зверху, т. К. школа була явищем абсолютно новим і сприймалася з побоюванням. Князі і церква стали поширювати в народі перекладні збірники повчань, в яких були статті і вислови педагогічного характеру, взяті з різних релігійних джерел. Рекомендувалося виховувати у дітей почуття страху перед богом, беззаперечна покора волі старших, духовенства і правителів. Засобами виховання вважалося виконання дітьми з малих років релігійних християнських обрядів, заучування молитов, дотримання постів. Православна релігія рекомендувала також в якості одного із заходів виховного впливу фізичні покарання. У Візантії були запозичені жанр і стилістика «Житіє святих» - повчань і проповідей, де черпалися ідеали і програми виховання ( «Ізборник Святослава» 1076г.). Княгинею Ганною Всеволодовной 1089 р в Києві відкрито жіноче училище, де навчали читання, письма, співу, ремесел і т. Д., займалися моральним вихованням. Училища створювалися на князівських, церковних, монастирських подвір'ях. Навчання носило індивідуальний характер. Воно починалося з 7 років. Батьки платили за навчання. Школи учення книжного носили елітарний характер. Також учні отримували знання з області: математики, історії, відомості про природу (флорі і фауні). Все це складало підвищене утворення. До 11в. У Києві вже з'явилися начитані, що володіють широкими знаннями знатні люди. Ярослав Мудрий створив першу бібліотеку при Київському Софійському соборі. Писемність проникає в усі верстви населення.

У Київській Русі були відкриті державні школи для підготовки освічених людей із середовища дружинників, бояр, «княжих мужів». Князі і церква створювали також школи, які готували священиків. Церква, бажаючи, щоб народні маси швидше залишали язичництво і переходили в християнську віру, організовувала навчання грамоті в монастирях і на дому у священиків. Навчальними книгами служили: абетка, часослов (збірник щоденних молитов і обрядів, що здійснюються віруючими в різний час дня) і псалтир (збори різних релігійних піснеспівів - псалми), використовували і твори усної народної творчості. Дітей навчали читання, письма, співу. Грамотність високо цінувалася на Русі. Літературно-педагогічним пам'ятником початку XII в. є «Повчання Володимира Мономаха дітям» (1096 г.).

 Педагогічні ідеї епохи Відродження. | Просвітництво на Русі в 11-13 століттях. Повчання В. Мономаха.

Основні види і специфіка педагогічної діяльності в освітніх установах. | Освіта і педагогіка в стародавньому Римі та в Стародавній Греції. | Школа і педагогічна думка в середні віки. | Основні педагогічні ідеї К. Д. Ушинського. | Педагогічна теорія А. С. Макаренка про розвиток дитячого колективу. | Сучасна система освіти в Росії і тенденції її розвитку. | Об'єкт, предмет, завдання пед. науки. Місце пед-ки в системі наук про людину. | Методологія сучасної пед. науки. | Поняття і структура педагогічного процесу. | Закони та закономірності навчання. Теорія поетапного формування розумових дій П. Я. Гальперіна. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати