На головну

Підготовка нафти до переробки. Первинні процеси переробки нафти.

  1. A. медикаментозна підготовка до наркозу
  2. A. медикаментозна підготовка до наркозу
  3. D) & підготовка кадрів колоніальної адміністрації з середовища корінного населення
  4. II. ПІДГОТОВКА ДО зйомці
  5. III курсу, групи, спеціальність 060501 Сестринська справа (базова підготовка).
  6. IX. Підготовка видобутих корисних копалин
  7. N Підготовка проводів в залежності від типу виробництва виконується вручну або за допомогою автоматів.

Нафта, видобута з надр землі крім УВ, що містяться в своєму складі попутні гази (50-100 м3 / тонну нафти), воду 200-300кг / тонну, мінеральні солі 10-15 кг / тонну.

Підготовка нафти ставить за мету видалення цих в-в з неї, тобто проведення стабілізації нафти за складом. Ці операції проводять як безпосередньо на нафтопромислах, так і на нафтопереробних заводах.

Від основної кількості води і солей нафту звільняють у відстоюванні, отже зневоднюють і обессолівают на спец-х установках, застосовуючи механічні, центорофугірованіі, фільтруванні, застосування реагентів) і ел-ие методи (використання дегидратора, що входять до складу Ел знесолювальних установок - ЕЛОУ).

Стабілізація нафти (виділення летких УВ) в вигляді попутного газу, здійснюють багатоступінчасті сепарації в сепораторно-газовідділювачами, в якому послідовно знижують тиск і швидкість потоку нафти.

Первинні фракції. Первинні процеси - це фізичні методи поділу нафти, засновані на різних температурних інтервалах кипіння, окремих фракцій нафти, тобто первинна переробки явл-ся фізичним процесом і не зачіпає хімічної природи і будова, сприяння з-хся в нафти з'єднань, тобто це пряма гонка нафти, якої піддається вся видобута нафта. У заводських установках перегонку нафти ведуть в трубчастих установках, тобто спочатку нафту нагрівають в сорочок печей до певної температури, а потім надходить в ректифікаційної установку. В процесі ректифікації вона поділяється на 2 фази:

1 фаза - низькокипляча (парова) спрямовується вгору колони, а друга висококипляча - в рідкій, залишається в нижній частині колони. Відповідно до призначення одержуваних дистилятів розрізняють 3 варіанти прямої гонки:

- Паливний процес (бензин, гас)

- Паливно-масляну поцесс

- Нафто-хімічний процес (отримання сировини для хім-го пр-ва).

Залежно від глибини або ступеня переробки нафти, установки прямої нафти ділять на:

- Одноступінчасті, що працюють при атмосферному тиску (атмосферні трубчатки),

- Двостадійні, в яких один щабель працює при атмосферному тиску, а інша при залишковому тиску 5-8 кПа (атмосферно-вакуумні трубчатки).

- Продуктами прямої гонки на установках АТ, є моторні палива (бензин, авіаційний гас, диз паливо, мазут). На ПВТ на другому ступені ректифікації піддається мазут з утворенням мастил і залишку - гудрону, який після переробляється в бітум і кокс.

На сучасних НПЗ використовують комбіновані установки ЕЛОУ-Авто, в яких поєднані процеси знесолення і прямий гонки нафти. Потужність таких апаратів досягає 6 млн тонн переробленої нафти.

 Склад, властивості, класифікація нафти. Асортимент нафтопродуктів, що отримуються на нафтопереробних заводах. Загальна схема переробки нафти. | Модульна програма до глави 11

Основні передумови формування пром. екології як комплексної науково-технічної дисципліни. | Техносфера. Ресурси техносфери. Поняття техногенеза і його основні риси. | Допустима екологічне навантаження на ОС. Основні ознаки екологічної кризи. | Класифікація моніторингу антропогенних змін. | Основні завдання екологічного моніторингу стану природного середовища. | Локальний моніторинг стану навколишнього середовища | Локальний моніторинг стану навколишнього середовища. | Застосування газової хроматографії в аналізі забруднень навколишнього середовища. | Системний підхід до природопользователю. Принципи раціонального природокористування. | Сталий розвиток біосфери. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати