На головну

Локальний моніторинг стану навколишнього середовища.

  1. N На перехідний опір зварного з'єднання мають найбільший вплив особливості структури і напруженого стану шва.
  2. O в Канаді (слухання в рамках роботи Бюро з громадського контролю навколишнього середовища).
  3. V1: Глобальні проблеми навколишнього середовища
  4. XI. Охорона навколишнього середовища при користуванні надрами
  5. XXIV. ПРАВО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКОРДОННИХ ДЕРЖАВАХ
  6. XXV. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  7. А) моніторинг ксенобіотиків в харчових продуктах.

Локальний моніторинг (ЛМ) входить до складу Національної системи моніторингу довкілля в Республіці Білорусь і проводиться відповідно до Інструкції про порядок проведення локального моніторингу від 1.02.2007 №9.

Об'єкти ЛМ:

1) Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

2) Скиди стічних вод у водні об'єкти;

3) Поверхневі води в районі розташування джерел скидів стічних вод;

4) Підземні води в районі розташування виявлених або потенційних джерел їх забруднення;

5) Землі (включаючи грунту) в районі розташування виявлених або потенційних джерел їх забруднення.

Методичне керівництво проведенням ЛМ здійснюється Мінприроди, обласними і Мінським міським комітетами природних ресурсів і охорони навколишнього середовища. Випробування здійснюються акредитованими лабораторіями.

Перелік параметрів, за якими проводяться спостереження, встановлюється територіальними органами Мінприроди для кожного конкретного об'єкта з урахуванням характеру джерела шкідливого впливу. Встановлені перелік параметрів і періодичність проведення спостережень вказуються в картці ЛМ.

При проведенні локального моніторингу природопользователь повинен мати:

-картки ЛМ;

-карту-схему розташування джерел шкідливого впливу із зазначенням місць проведення випробувань і відбору проб;

-план-графік проведення спостережень, затверджений природокористувачів і узгоджений з територіальним органом Мінприроди;

-Відомості про лабораторії, яка виконує випробування при проведенні ЛМ;

-акти відбору проб та протоколи випробувань при виконанні випробувань лабораторіями.

Збір первинних даних ЛМ здійснюється територіальними органами Мінприроди. Природопользователи представляють територіальному органу Мінприроди первинні дані ЛМ на паперовому та електронному носіях.

Первинні дані ЛМ, об'єктами спостереження якого є викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скиди стічних вод і поверхневі води, представляються щомісяця не пізніше 15-го числа наступного місяця. Первинні дані ЛМ, об'єктами спостереження якого є підземні води і землі, подаються протягом місяця після проведення спостережень.

ЛМ, об'єктом спостереження якого є викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, проводиться природокористувачів в обов'язковому порядку на стаціонарних джерелах викидів.

Перелік параметрів і періодичність проведення спостережень ЛМ, об'єктом спостережень якого є викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, встановлюються територіальними органами Мінприроди з урахуванням потужності стаціонарного джерела та рівня його шкідливого впливу на атмосферне повітря, але не рідше одного разу на місяць.

ЛМ, об'єктом спостереження якого є скиди стічних вод у водні об'єкти, Проводиться природокористувачів, здійснюють експлуатацію джерел постійних скидань стічних вод у водні об'єкти безпосередньо або через системи комунальної дощової каналізації, випуски яких у водні об'єкти не обладнані очисними спорудами.

Спостереження при проведенні ЛМ, об'єктом спостереження якого є скиди стічних вод і поверхневі води, здійснюються:

-в місці випуску стічних вод у водний об'єкт або в систему зливової каналізації;

-в контрольному створі водного об'єкта, розташованому вище за течією джерела скидання стічних вод (фоновий створ);

-в контрольному створі водного об'єкта, розташованому нижче за течією джерела скидання стічних вод.

Відбір проб стічних вод здійснюється протягом одного дня з такою періодичністю в залежності від характеристики скидів:

-для нормативно-очищених стічних вод з сумарним витратою 30 тис. куб. м / добу і більше, а також для неочищених і недостатньо очищених стічних вод незалежно від витрати зворотних вод - не рідше 4 разів на місяць;

-для нормативно-очищених стічних вод з витратою менше 30 тис. куб. м / добу, а також нормативно-чистих стічних вод - не рідше 2 разів на місяць.

ЛМ, об'єктом спостереження якого є підземні води, Здійснюється на:

- Об'єктах знешкодження відходів і розміщення відходів з площею розміщення більше 25 кв. м і (або) обсягом розміщуваних відходів понад 50 куб. м;

- Очисних спорудах потужністю 50 тис. Куб. м / добу і більше, мають мулові майданчики та майданчики зберігання осаду;

- Тваринницьких комплексах, що мають землеробські поля зрошення;

- Нафтосховищах, нафтопереробних підприємствах;

- Інших об'єктах, що роблять шкідливий вплив на підземні води.

ЛМ, об'єктом спостереження якого є підземні води, проводиться на пунктах спостережень, що включають спостережні свердловини та колодязі.

Проведення спостережень ЛМ, об'єктом спостереження якого є підземні води, здійснюється 1 раз в квартал в перший рік проведення спостережень і 1 раз в рік в період спаду весняної повені в наступні роки відповідно до плану-графіку проведення спостережень, якщо інша періодичність не передбачена Мінприроди або його територіальними органами.

ЛМ, об'єктом спостереження якого є землі, Здійснюється природокористувачів, чия діяльність пов'язана з експлуатацією виявлених або потенційних джерел хімічного забруднення земель, з метою оцінки їх впливу на землі.

Проведення ЛМ, об'єктом спостереження якого є землі, здійснюється на землях в районі розташування джерел шкідливого впливу на них, не зайнятих будівлями, спорудами, дорожнім і іншим штучним покриттям. Спостереженню підлягає в першу чергу верхній грунтовий горизонт глибиною від 0 до 20 см.

Місця відбору проб грунтів для проведення локального моніторингу, об'єктом спостереження якого є землі, встановлюються природокористувачів за погодженням з територіальними органами Мінприроди на підставі результатів попереднього обстеження в залежності від характеру і з урахуванням розташування джерел хімічного забруднення, особливостей рельєфу місцевості та можливих шляхів міграції забруднюючих хімічних речовин та ін.

Кількість місць відбору проб грунтів встановлюється в залежності від площі піддаються хімічного забруднення земель:

до 0,5 га - не менше 2 місць відбору проб;

від 0,5 до 1 га - не менше 5 місць відбору проб;

від 1 до 10 га - не менше 8 місць відбору проб;

від 10 до 100 га - не менше 15 місць відбору проб;

від 100 і більше га - не менше 20 місць відбору проб.

Відбір проби грунту здійснюється шляхом змішування точкових проб, відібраних методом конверта на пробної майданчику розміром не менше 5 x 5 метрів.

Періодичність проведення спостережень локального моніторингу, об'єктом спостереження якого є землі не рідше одного разу на три роки. Спостереження за станом земель можуть проводитися в будь-який період року, за винятком періоду промерзання ґрунту.Локальний моніторинг стану навколишнього середовища | Застосування газової хроматографії в аналізі забруднень навколишнього середовища.

Основні передумови формування пром. екології як комплексної науково-технічної дисципліни. | Техносфера. Ресурси техносфери. Поняття техногенеза і його основні риси. | Допустима екологічне навантаження на ОС. Основні ознаки екологічної кризи. | Класифікація моніторингу антропогенних змін. | Основні завдання екологічного моніторингу стану природного середовища. | Системний підхід до природопользователю. Принципи раціонального природокористування. | Сталий розвиток біосфери. | Промислове виробництво та динаміка утворення відходів. Переробка, знешкодження та захоронення відходів. | Значення переробки використання відходів в ООС. Многотонажние відходи РБ. | Основні напрямки переробки полімерних відходів. Регенерація гуми. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати