На головну

Основні завдання екологічного моніторингу стану природного середовища.

  1. D) основні ознаки права.
  2. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  3. I. Основні богословські положення
  4. I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  5. I. Основні положення
  6. I. Основні поняття математичної теорії ПОЛЯ
  7. I. Основні поняття УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ

Екол-ий моніторинг явл-ся комплексної підсистемою моніторингу біосфери. він включає спостереження, оцінку і прогноз зміни в абиотической і біотичної складових екосистем, що викликаються антропогенними впливами. Кінцевим підсумком екологічного моніторингу д. Б. оцінка і прогноз стану екосистем, оцінка екологічної рівноваги в екосистемах. Особливе значення екологічні-й моніторинг їм-т для глобальних оцінок і прогнозування в ОС, тому в глобальній з-ме моніторинг ОС, екологічного моніторингу надають великої ваги.

Екологічний моніторинг пов'язаний з 2 завданнями глобальної з-ми МОС:

  1. вивчення критичних проблем, що виникають в результаті діяльності і землепоьзованія.
  2. вивчення реакції наземних екосистем, на вплив природи ОС, крім цього в соот-ии з програмою ООН про проблеми ОС «екологічного моніторингу надаються ф-ції моніторігна відновлюваних ресурсів біосфери.

Для правильної оцінки впливу на ОС в екологічному моніторингу важливо правильно визначити критерії відповідних реакцій. Наприклад для оцінки впливу на наземні екосистеми в великих масштабах м. Б. використана інформація про зміну площі тропічних і ліствеених лісів, заболочування землі в якості індикаторів зрушень в гідрологічних циклах. Як інтегральних показників, що характеризують зміну в екологічній рівновазі запропоновано використовувати наступне:

- Збалансованість біол продуктивності,

- Швидкість утворення біол продукції,

- Інтенсивність кругообігу біогенних речовин.

На ряду з можливою зміною, стан екосистем в цілому важливо звертати увагу на реакції біол-их системна антропогенний вплив, на рівні організмів, популяції, співтовариства. Пі цьому необхідно ретельно вивчати рівні різних впливів міграцію і трансформацію забруднювачів. Для вирішення завдань екологічного моніторингу, можна сформувати такі підходи:

- Виявлення індикаторів стану навколишнього середовища, які відображають зміни в екосистемі, пов'язані з впливом забруднюючих речовин.

- Визначення залежності «доза-реакція»

- Аналіз шляхів і процесів трансформації, включення в круговорот забруднювачів в екосистемах.

Для цих цілей можна використовувати підсумки хім-х і біол-х вимірів.

В екологічному моніторингу в якості відгуків і реакцій екосистем на антропогенний вплив можна використовувати след-е приклади:

- Спостереження за показниками, хар-е евтрафікацію водойм, спостереження за рН в водоймі, закислення грунту кислотними дощами призводить до зміні рухливості, це перш за все зміна мікрофлори, зменшення швидкості розкладання орг-х соед-й.

Кислотні опади, потрапляючи на кору дерев пошкоджують лишайники, що може привести до порушення азотного балансу.

Завданням екологічного моніторингу явл-ся - спостереження за факторами впливу і відгуками екосистеми і метою оцінки спостережуваних змін в біосфері, пов'язаних з цими впливами в справжнім і майбутньому на різних рівнях впливу. Слід зазначити, що для вирішення цього завдання не можна нехтувати будь-яким рівнем впливу, т. К. Без цих даних неможливо скласти прогноз і оцінку в глобальному масштабі. Для успішного вирішення завдань екологічний моніторинг необхідно правильно вибрати найбільш представницьким елементи екосистеми, ознаки і відмінності. Цього можна досягти лише вивчивши хар-р відгуку елементів біосфери на антропогенні фактори впливу.

 



Класифікація моніторингу антропогенних змін. | Локальний моніторинг стану навколишнього середовища

Основні передумови формування пром. екології як комплексної науково-технічної дисципліни. | Техносфера. Ресурси техносфери. Поняття техногенеза і його основні риси. | Допустима екологічне навантаження на ОС. Основні ознаки екологічної кризи. | Локальний моніторинг стану навколишнього середовища. | Застосування газової хроматографії в аналізі забруднень навколишнього середовища. | Системний підхід до природопользователю. Принципи раціонального природокористування. | Сталий розвиток біосфери. | Промислове виробництво та динаміка утворення відходів. Переробка, знешкодження та захоронення відходів. | Значення переробки використання відходів в ООС. Многотонажние відходи РБ. | Основні напрямки переробки полімерних відходів. Регенерація гуми. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати