На головну

Автоматизована комплексна система фірмового транспортного обслуговування (АКСФТО)

  1. B) Систематизація конкретно-наукових і загальнонаукових методів пізнання.
  2. B) Функція організації та обслуговування предметної діяльності
  3. C. інструменти з оптичними системами
  4. Direct-Costing-System як підсистема управлінського обліку.
  5. I. Загальні відомості про системах і ЕЛЕМЕНТАХ АВТОМАТИКИ
  6. I. Поняття, предмет, метод та система трудового права України
  7. I. СИСТЕМА Обчислення MATHCAD

Система фірмового транспортного обслуговування (СФТО) створена на залізницях Росії з метою збільшення частки залізничного транспорту на ринку транспортних послуг за рахунок більш повного задоволення вимог користувачів до якості перевезень і обслуговування. Аналогічні структури створюються і на інших залізницях країн СНД.

Головними принципами функціонування системи фірмового транспортного обслуговування є доступність, оперативність, комплексність в поєднанні з високою якістю обслуговування і гарантією виконання взятих на себе зобов'язань.

Підвищення конкурентоспроможності залізниць по відношенню до інших видів транспорту, розширення сфери впливу, усунення посередників забезпечує умови для зростання доходів від основної діяльності і престижу залізничного транспорту.

Основою СФТО є уніфікована технологія, що базується на основі єдиних технічних рішень і стандартних програмних засобів, що забезпечує максимальні зручності клієнта при взаємодії із залізницею і гарантію виконання умов перевезення.

Без комп'ютерної підтримки взаємодії залізниць і користувачів його послуг неможливо гарантовано, якісно і оперативно задовольнити вимоги по прийому і погодженням заявок на перевезення вантажів, оформлення перевізних документів, виконання комплексу супутніх перевезення послуг, організувати розрахунки за перевезення.

Накопичений досвід функціонування СФТО показав, що реалізація обраних принципів роботи системи поряд з необхідністю виходу на рівень світових стандартів якості послуг, пропонованих залізницями Росії, виявиться неможливою без впровадження в СФТО сучасних інформаційних технологій.

У 1998 р почалася дослідна експлуатація автоматизованої комплексної системи фірмового транспортного обслуговування (АКС ФТО). Система орієнтована на виконання функцій фірмового транспортного обслуговування і не залежить від структури підрозділів, на базі яких вона організована. Мета АКС ФТО - інформаційно-технологічне забезпечення виконання вимог клієнтів на базі сучасної обчислювальної техніки, засобів зв'язку, ефективних методів проектування і впровадження інформаційно-керуючих систем відповідно до єдиної політикою інформатизації галузі.

АКСФТО передбачає безпаперову технологію оформлення і переміщення перевізних документів, максимально використовує вже знайдені інформаційно-технологічні рішення, в тому числі єдину залізничну мережу передачі даних.

 Формування нормативно-довідкової інформації для суміжних АСУ | Функціональний склад і основні завдання системи

Розділ II. ФУНКЦІОНАЛЬНІ СИСТЕМИ АСУЖТ | Функціональна частина АСУЖТ | Автоматизована система організації вагонопотоків | Автоматизована система розробки графіка руху поїздів | Автоматизація розробки місячних технічних норм експлуатаційної роботи | Автоматизована система оперативного управління перевезеннями (АСОУП) | Діалогова інформаційна система контролю і управління оперативною роботою залізниць (ДІСКОР) | Структура і елементи машинного графіка | Автоматизована система управління тяговим рухомим складом (ДІСТПС) | Методики і алгоритми організації роботи ТПС і локомотивних бригад |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати