Головна

Основні техніко-економічні показники ВАТ «Завод« Електроприлад »за 2010-2011 р.р.

  1. D) основні ознаки права.
  2. I. Основні богословські положення
  3. I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  4. I. Основні положення
  5. I. Основні поняття математичної теорії ПОЛЯ
  6. I. Основні поняття УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ
  7. I. Основні рахунки
 показники  Од. вим.  факт  зміни
 2012р  2011р  в%  + Увел.- розумний.
 Обсяг товарної продукції  тис. руб        
 - В діючих цінах відповідного року  план  121,0  +70000
 факт  114,2  +51249
 Обсяг товарної продукції в натуральному вираженні          
 - Спец. реле  тис. шт  164,6  179,5  91,7  -14,9
 - Авіаприлад  шт.  107,1  +17
 Виручка від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг          
 - план  тис. руб.  121,0  +70000
 - Факт по відвантаженню  тис. руб.  111,8  +42454,0
 - Факт по оплаті  тис. руб.  111,5  +38860

Продовження таблиці 1

 показники  Од. вим.  факт  зміни
 2012р  2011р  в%  + Увел.- розумний.
 Повна собівартість основної діяльності (без їдальні)-всього          
 - план  тис. руб.  119,5  +57900
 - факт  тис. руб.  97,8  -6455,0
 Матеріальні витрати  - »-  108,2  +5817
 Витрати на оплату праці  - »-  105,2  +6285
 Виробіток продукції на 1 працівника ППП  тис. руб        
 - план  - »-  573,1  472,8  121,2  +100,3
 - факт  - »-  549,0  491,0  111,8  +58
 рентабельність ТП %  39,4  19,4 -  +20,0
 Чистий прибуток (збиток) звітного періоду  Тис. руб.  205,0  +42617
 Середньооблікова чісленностьработніков, всього  Чол.        
 - план  - »- -
 - факт  - »-  100,9  +7
 Середньомісячна з / платана 1 працівника  руб.        
 - план  - »-  119,4  +2512
 - факт  - »-  14930-00  12414-00  120,3  +2516
 Вартість ОПФ, всього (за залишковою вартістю)  тис. руб  112,0  +14540
 дохід-всього  тис. руб        
 - план  - »-  116,1  +66112
 - факт  - »-  111,1  +45058
 Прибутковість на 1 працюючого  тис. руб  596,0  541,0  110,2  +55
 Дебіторська заборгованість  тис. руб  145,2  +27741
 Кредиторська заборгованість-всього  тис. руб  103,3  +1366

З даної таблиці видно, що всі показники заводу зросли. Загальний дохід в 2012 році виріс на 11,1% в порівнянні з 2011 роком. Однак цей показник недовиконано на 5,8%. У зв'язку зі збільшенням доходу зросла і прибутковість на 1 працюючого і склала 596,0 тис. Руб. Також збільшилася середньооблікова чисельність працівників на 7 осіб, при цьому перевищивши плановий показник на 7,9%. Тому середньомісячна заробітна плата на 1 працівника менше плану, хоча і зростає. З цієї ж причини і вироблення продукції в звітному році значно менше планового показника. Темпи зростання виручки і собівартості товарної продукції практично однакові. Фактичний обсяг товарної продукції значно перевищує планові показники. Але відвантажено продукції значно більше, ніж оплачено. З оплати план виконаний лише на 94,5%. У зв'язку з цим дебіторська заборгованість збільшилася на 27741 тис. Руб. і стала в 2 рази перевищувати кредиторську заборгованість.

В даний час ВАТ «Завод« Електроприлад »має два основних напрямки, що випускається: виробництво електромагнітних слабкострумових реле і виробництво авіаційних блоків.

ВАТ «Завод« Електроприлад »виробляє наступні слабкострумові електромагнітні реле:

· Відкриті: РКН;

· Пиловологозахищені: РЕМ-9, РЕМ-10;

· Герметичні: РЕМ-52, РЕМ-52 А, РЕМ-78, РЕК-88 (АНАЛОГ РЕМ-54), РЕН-34, РЕК- 134, РЕК-90 (АНАЛОГ РЕМ-59);

· Герконові: РЕМ-91, РЕМ-93, РЕМ-64, РГК-37 (АНАЛОГ РЕМ-55), РГК -155, РГК-42 (АНАЛОГ РЕМ-42).

З 2001 року підприємство увійшло до холдингу НПХ «Аероелектромаш», освоїло і серійно випускає електротехнічне обладнання для авіаційної і космічної техніки:

· Електроімпульсну протиобмерзних систему, куди входять блоки БУПТ 5М, БУПТ 5М-1, БК 600, БЗР 1800, БПР ЕІПОС;

· Систему для сигналізації перегріву в авіаційній техніці УСЛН 250С, УСЛН 250МБ;

· Блок контролю напруги аеродромного харчування БКНА 115В;

· Апаратуру управління вироби 9А-4349-1, куди входять блок БУП-503 2с, коробка управління КУП-280 2с.

· Пристрій УВС 3В;

· Блок БЗУ ВУ 27В.

Підприємство з кожним роком веде освоєння все нових і нових авіаційних блоків:

· Блок управління БУПРТ - 96;

· Пульт місцевого управління 1РЧФФ 03.

Підприємство нараховує більше 500 споживачів даної продукції, їх число щороку зростає, розширюється географія спілкування і ділових контактів заводу. Основним замовником продукції заводу є Міністерство оборони. Основними споживачами спецпродукції, яка становить 75% від загального замовлення є:

- ВАТ «Прилад» м Курськ;

- ВАТ «СЕПО-ЗЕМ» м Саратов;

- ВАТ «Техприлад» м.Санкт-Петербург »;

- ВАТ «Спектр» м Рязань.

Основними постачальниками в Росії і за кордоном є:

- ВАТ «Мікропроведення» г. Подольск

- ВАТ «ВЕЛКОНТ» м Кірово-Чепецьк

- ВАТ «ЛАСМІ» Челябінськ

- ТОВ «Марс» м Торжок

- ВАТ «Чувашкабель» м Чебоксари

Вищим органом управління на підприємстві є Рада директорів, який призначається Зборами акціонерів. Рада директорів в свою чергу призначає на посаду Генерального директора підприємства. Генеральному директору підпорядковуються заступник комерційного відділу з маркетингу та збуту (начальник відділу маркетингу), що займається контролем над процесом збуту і реалізації продукції; заступник комерційного директора з виробництва і ресурсів, що відповідає за процес надходження матеріалів на підприємство та виробництво продукції. Йому підкоряються відділ із закупівлі матеріалів і комплектації, транспортний цех, головний диспетчер - начальник відділу координації та планування виробництва, відповідно відділ координації та планування виробництва, механозаготовітельное виробництво (гальвано-штампувальний цех і механо-пресовий цех), а також складальне виробництво (ділянка намотування , дільниця складання реле ділянку датчиків і ділянку ТНП).

Генеральному директору підпорядковується:

? головний інженер, який в свою чергу управляє відділом охорони праці та економіки, енергетичним виробництвом (котельний цех, ділянку санітарно технічного господарства, ділянка електросилового господарства, ділянка вентиляції), механічне виробництво (ремонтно - механічний ділянку, ділянку нестандартного обладнання і приладів);

? помічник генерального директора з випуску серійних виробів і підготовки освоєння нових виробів, якому підпорядковуються відділ підготовки виробництва, конструкторсько технологічний відділ, відділ головного метролога (лабораторія електрозв'язку та сигналізації) та інструментальне виробництво;

? головний бухгалтер (бухгалтерія), основною діяльністю якого є складання річної бухгалтерської звітності по всій діяльності підприємства, ведення господарського обліку;

? заступник генерального директора з фінансів, економіки і управління (фінансовий відділ, відділ економіки, відділ управління персоналом, відділ підготовки та перепідготовки персоналу, табельну бюро);

? помічник ген. директора по режиму - начальник відділу безпеки і захисту інформації (відділ безпеки і захисту інформації, ВОХР);

? помічник ген. директора - начальник відділу капітального будівництва (відділ капітального будівництва, ремонтно-будівельна дільниця);

? а також відділ соціально - побутових питань (медпункт, цех по випічці хлібобулочних виробів, господарський ділянку, готель), відділ інформації та реклами, юридичний відділ, відділ програмування і автоматизації, канцелярія, бюро по роботі з акціонерами та склад бартеру.

Установчим документом ВАТ «Завод« Електроприлад »є статут. Способи ведення бухгалтерського обліку встановлюються в обліковій політиці (Додаток 1), Яка формується головним бухгалтером (бухгалтером) на основі Положення ПБУ 1/08 і затверджується керівником організації.


 Розділ 1. Загальні відомості про підприємство | Розділ 2. Оцінка основних взаємозв'язків форм бухгалтерської (фінансової) звітності

Взаимоувязка показників Бухгалтерськогобалансу і Звіту про фінансові результати | Взаимоувязка показників Бухгалтерськогобалансу і Звіту про рух грошових коштів | Взаимоувязка показників Бухгалтерськогобалансу і Звіту про зміни капіталу | Аналіз майнового стану підприємства | Аналіз складу, структури і динаміки основних засобів на ВАТ «Завод« Електроприлад »за 2012 рік | Оцінка нематеріальних активів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати