На головну

Повна система рівнянь Максвелла

  1. B) Систематизація конкретно-наукових і загальнонаукових методів пізнання.
  2. C. інструменти з оптичними системами
  3. Direct-Costing-System як підсистема управлінського обліку.
  4. I. Загальні відомості про системах і ЕЛЕМЕНТАХ АВТОМАТИКИ
  5. I. Поняття, предмет, метод та система трудового права України
  6. I. СИСТЕМА Обчислення MATHCAD
  7. II. III. Фінанси і банківська система.

Рівняння Максвелла описують електромагнітне поле як форму матерії, яка характеризується явищами, що виникають в просторі при наявності електричних струмів і зарядів. Повна система цих рівнянь представлена ??в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 - Повна система рівнянь Максвелла

   Рівняння Максвелла в диференціальної формі  Рівняння Максвеллав інтегральної формі  фізичне содержаніеуравненій
I  Струми зміщення поля нарівні з струмами провідності утворюють магнітне поле.
 II  Змінне магнітне поле утворює вихровий електричне поле.
 III      Електричне поле може мати витоки. Джерелами електричного поля є електричні заряди.
 IV      Магнітне поле не має джерел. У природі вільні магнітні заряди відсутні.

Якщо параметри середовища , ,  не залежить від напруженостей поля и  , То система рівнянь Максвелла буде лінійною.

Розділ фізики, присвячений вивченню змінних електромагнітних полів називається електродинаміки.Закон нерозривності магнітних силових ліній | сторонні сили

Вектори електромагнітного поля | матеріальні рівняння | рівняння Максвелла | Узагальнений закон електромагнітної індукції Фарадея | Граничні умови | Енергія електромагнітного поля | Теорема Умова-Пойнтінга про збереження енергії в електромагнітному полі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати