На головну

Відведення і таксація лісосік намічених під суцільну рубку головного користування

  1. A. пароподібні наркотичні речовини вводять через трубку безпосередньо в трахею або в бронх
  2. II. Вимоги до проектування, будівництва та введення в експлуатацію об'єктів користування надрами
  3. III. Геологічна і маркшейдерська забезпечення використання ділянки надр
  4. IV. Практика використання наукових знань
  5. V1: Ресурси і економіка природокористування
  6. V1: Соціально-правові основи природокористування
  7. VII. ПРАВО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Проведення підготовчих робіт щодо відведення та таксації лісосік.

Перед початком робіт з відведення і таксації лісосік лісничий становить проект плану відведення лісосік за видами рубок згідно з додатком А.

Намічені до відведення ділянки лісу, а також включені в план рубки. Чи не розпочаті рубкою лісосіки минулих років, попередньо обстежуються в натурі. Якщо при обстеженні насаджень виявляються розбіжності з даними лісовпорядкування: по запасу- більше 20%, по составу- більше 2 одиниць, по класу товарності і розряду висот- на два класи або розряду і більш. Складається акт додатка Б.

Акти підписуються представником лісгоспу, лісничим або помічником лісничого, майстром лісу, затверджується головним лісничим лісгоспу.

Лісгоспи завершують відведення, таксації та МДО оцінку лісосік в такі строки:

-для проведення РГП і ПП (ПРХ, ПРЖ, рубок оновлення та переформування, обрізки сучків, догляду за підростом) - за 6 місяців до початку року рубки;

-для проведення освітлення, прочисток, ВСР, рубок реконструкції малоцінних насаджень та інших рубок.

Відведення лісосік не проводиться:

- При збиранні насінників і груп насінних дерев, що виконали своє призначення, рубці одиничних дерев;

- При рубках догляду за лісом на ділянках з ясно вираженими в натурі межами виділу, і він цілком походить в рубку;

-При вибіркових санітарних рубках і прибирання захаращеності;

- При розрубування просік шириною менше 10 метрів, рубці окремих дерев на ділянках, відведених під будівлі та споруди, при створенні зон пожежної безпеки по обидва боки ліній електропередач, а також на ділянках, призначених для створення лісових культур, кордони яких визначені раніше при відведенні цих ділянок в рубку;

- При розробці Горельніков, буреломів, вітровалів, снеговалов і снеголома, при площі ділянки лісу понад 10 гектарів;

- При рубці і приземленні небезпечних дерев (сухостійних, завислих, ветровально, буремні, гнилих) уздовж кордонів за межами лісосік, що загрожують падінням на лісосіку або її кордон.

На зазначених об'єктах (за винятком відводів рубки поодиноких дерев, рубки і приземлення небезпечних дерев, розрубування просік шириною менше 10 м) з боку під'їзду ставлять один стовп відповідно до вимог ТУ РБ 100195503.016.

Роботи по відмежування лісосік включають:

- Встановлення меж лісосік (з прорубування візирів, де це необхідно),

- Постановку стовпів і візирних стовпчиків на кутах лісосік;

- Відмежування НЕ експлуатаційних дільниць в межах лісосік;

- Промер ліній, вимірювання кутів між ними, а також геодезичну прив'язку до квартальних і граничним просіках, таксаційними візира чи іншим постійним орієнтирам.

Лісосіки для проведення рубок головного користування відводяться з максимальним поєднанням кордону лісосіки з межами виділу, якщо площа виділу не перевищує розміри лісосіки, встановлені ТКП 143. У разі розбіжності площі виділу з даними лісовпорядкування за основу беруться дані інструментальної зйомки, допустиме розходження становить 0,2 га . У разі перевищення допустимої розбіжності лісосіка відводиться заново.

Якщо виділ, призначений в рубку головного користування, має ясно виражені кордону (розташований серед молодняків і середньовікових насаджень) і його площа не перевищує розміри лісосік по ТКП 143, допускається відведення в рубку лісосіки в межах виділу.

Лісосіки для проведення рубок проміжного користування, як правило, відводяться в межах виділу. Допускається об'єднання в одну ділянку суміжних виділів, які потребують одного і того ж виду рубки, що мають однакову головну породу, клас віку, запас і розрізняються за складом і повноті не більше ніж на 2 одиниці.

Кордон лісосіки може не збігатися в точності з кордоном виділу (ів) на лесоустроітельних картографічних матеріалах.

На візир лісосік, які відводяться під сплошнолесосечние рубки, при необхідності, зрубують з валянням в сторону лісосіки всі дерева тонше 16 см (більші дерева візирями обходяться). На стовбурах дерев, розташованих у зовнішніх кордонів візирів, з боку лісосіки, робляться відмітки: затескі, позначки фарбою, наклейка кольорової стрічки та ін.

На візир лісосік поступових і вибіркових рубок, а також рубок догляду за лісом, дерева, як правило, не зрубують, і візири розчищаються за рахунок обрубки сучків і гілок, чагарників або робляться відмітки кордону.

Зйомка меж, прив'язка лісосік, вимір довжин ліній виробляється за допомогою повірених вимірювальних приладів, що забезпечують досягнення необхідної точності. За результатами вимірювань визначається величина внутрішніх кутів, румба і (або) азимута першої лінії або румби (азимути) всіх сторін, довжина ліній між вершинами кутів повороту.

При розбіжності довжин ліній прив'язки натурних вимірювань з планово-картографічними за основу беруться дані інструментальної зйомки.

Кутова нев'язка в замкнутих ходах допускається не більше 2 t On (де t - точність кутомірного інструменту, n - число кутів повороту), при цьому сума внутрішніх кутів багатокутника контролюється за формулою Sa = 180о (N-2). Помилка при вимірі ліній при відведенні лісосік не повинна перевищувати 1 м на 200 м.

В експлуатаційну площу лісосік, відведених для сплошнолесосечние рубки, не включаються:

а) нелісові і непокриті лісом земельні ділянки, незалежно від їх величини, що утворюють окремі таксаційні виділу;

б) насіннєві групи дерев, які виділяються відповідно до правил рубок при відведенні лісосік в ув'язці з технологічними картами розробки лісосік;

в) ділянки молодняка площею понад 0,2 га серед стиглих деревостанів, що утворюють окремі таксаційні виділу;

г) середньовікові насадження, що представляють собою компактні ділянки площею понад 0,5 га, серед стиглого лісу;

д) ділянки місць проживання видів, занесених до Червоної книги Республіки Білорусь і передані під охорону користувачам земельних ділянок.

Ділянки, перераховані в підпунктах «б», «в», «г» і «д» відмежовують візирями з установкою стовпів відповідно до вимог ТУ РБ 100195503.016 з написом «НЕ» (неексплуатаціонная).

При відведенні лісосік під поступові і вибіркові рубки, а також рубки догляду, нелісові і непокриті лісом земельні ділянки, що утворюють окремі таксаційні виділу, в площу лісосік не включаються.

В процесі відведення лісосіки для сплошнолесосечние рубок відповідно до ТКП 143 проводиться відбір і перечет що не підлягають рубці дерев, в тому числі:

- Сім'яників, насіннєвих куртин;

- Дерев, цінних для збереження біорізноманіття, в тому числі:

- Одиничних найбільш старих дерев, придатних для проживання різноманітних представників лісової фауни;

- Піднімаються над пологом одиничних дерев;

- Дерев з дуплами, сухостійних дерев, діаметр яких перевищує середній діаметр насадження, а також дерев, на яких розташовані гнізда птахів і звірів;

- Окремих екземплярів дерев, включених до Червоної книги Республіки Білорусь і переданних- під охорону;

- Дерев, заборонених до рубки за інших обставин.

Дерева, що не підлягають рубці, відзначаються на висоті 1,3 м від кореневої шийки. Відмітка наноситься по всьому периметру стовбура дерева у вигляді смуги шириною не менше 2 см. Відмітка може наноситися фарбою, шляхом рум'янцю кори, прикріпленням сигнальної стрічки або іншим способом.

Насіннєві куртини позначаються легкими затескамі на корі з зовнішньої сторони граничних дерев і рум'янцю кори навколо стовбура на кутових деревах.

При відведенні лісосік складається абрис, на якому вказуються:

- Горизонтальні додатки ліній, що відмежовують лісосіку (ділянку), і ліній, необхідних для прив'язки лісосіки (ділянки) до кутів повороту квартальних кордонів (що позначаються квартальними і граничними просіках і стовпами), таксаційними візира чи іншим постійним орієнтирам;

- Номери кутів і їх величина між лініями, азимут (румба) початкової лінії або номери ліній і їх напрям (румба або азимут);

- Виділені всередині лісосіки неексплуатовані ділянки;

- Межі, площа і номера ділянок всередині лісосік;

- Нелісові і не покриті лісом ділянки земель всередині лісосік;

- Розташування насіннєвих груп дерев, ділянок з підростом, молодняком і їх площа;

- Кордони і номера таксаційних виділів в складі відведеної лісосіки (ділянки).

На підставі абрису складається креслення лісосіки згідно з додатком В.

Обчислення площ лісосік (ділянок), ділянок проводиться способами, наведеними в додатку Г.

План лісосіки із зазначенням довжин ліній, румбів і кутів, меж, площ і номерів ділянок, нелісових і непокритих лісом земель, насіннєвих груп дерев може складатися з використанням ГІС «Лісові ресурси або іншого програмного забезпечення».

Після відмежування ділянок, призначених в рубку, проводиться таксація лісосік.

 Характеристика лісового фонду. | Лісосіка головного користування в стадії разроботки

Розділ 1. Ознайомлення з виробничою діяльністю лісництва | Лісосіка головного користування після закінчення розробки | Огляд місць рубок | Терміни огляду місць рубок. | Лісосіка намічена для відводу в поступову рубку | Ділянка лісу, який призначається під освітлення і прочищення | Нормативи рубок догляду | Ділянка лісу, який призначається під проріджування і прохідну | Ділянка лісу, намічений під вибіркову санітарну рубку | Ділянки, пройдені рубками догляду |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати