Головна

I. Основні поняття математичної теорії ПОЛЯ

  1. D) основні ознаки права.
  2. E) такого поняття немає.
  3. I. Основні богословські положення
  4. I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  5. I. Основні положення
  6. I. Основні поняття УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ

особистості менеджера як ефективного лідера (теми 6-10)

План університету 2005 р

Поз. 81 б

Редактор А. А. Масленникова


Підписано до друку 21.02.06 Формат 84х108 1/32

Ум. печ. о.- 3,68 Уч.- вид. о.- 3,4

Замовлення № 65 - 06 Тираж 50 прим.


Надруковано в відділі оперативної поліграфії ВДПУ

600024, м Володимир, вул. Університетська, буд. 2, т. 33-87-40

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ

I. Основні поняття математичної теорії ПОЛЯ

Всі фізичні величини можуть бути охарактеризовані скалярними, векторними або тензорними властивостями. Скалярна величина повністю визначена тільки своїм значенням, т. Е числом. Наприклад, температура T, тиск P, маса M, робота A і т. д Векторна величина характеризується і числом і напрямом дії. Наприклад, сила F, швидкість V, Напруженість електричного поля E і т. д Скалярні величини підкоряються звичайній алгебрі чисел, т. е їх можна додавати, віднімати, множити, ділити, підносити до степеня, хоча при цьому скалярні величини можуть змінюватися від точки до точки простору і змінюватися з часом.Принцип-центричний підхід до життя | векторна алгебра

Векторні і скалярні поля. градієнт | Потік вектора через поверхню. | Теорема Гаусса. Дивергенція. | Циркуляція вектора. Ротор вектора. Теорема Стокса. | Похідні від творів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати