Головна

E) джерела потрібної і корисної інформації 4 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

Д) ніяк не впливає на процес комунікації

10. Який елемент комунікаційного процесу може бути присутнім, а може бути відсутнім?

А) зворотний зв'язок

Б) повідомлення

В) канал

Г) відправник

Д) зв'язок

$$ 34 $$

1. Одноканальний процес комунікації - це комунікація:

А) з істинною зворотним зв'язком

Б) без зворотного зв'язку

В) з неистинной зворотним зв'язком

Г) з істинною і неистинной зворотним зв'язком

Д) тільки з одностороннім зв'язком

2. Найефективніший процес комунікації:

А) з істинною зворотним зв'язком

Б) без зворотного зв'язку

В) з неистинной зворотного зв'язку

Г) всі відповіді невірні

Д) тільки з одностороннім зв'язком

3. Вплив на раціональну сторону психіки людей за допомогою логічних формулювань, аргументів, доказів і підстав -

А) переконання

Б) бесіда

В) навіювання

Г) приклад

Д) наказ

4. На єдності яких двох сторін культури засновані правила етикету?

А) морально-етичної та естетичної

Б) внутрішньої і зовнішньої культури

В) естетичної та правової

Г) індивідуальної та колективної

Д) манері триматися і манері одягатися

5. Найбільшою мірою особистісне спілкування, що дозволяє задовольнити таку потребу, як потреба в розумінні, співчутті, співпереживанні називають:

А) гуманістичне спілкування

Б) ритуальне спілкування

В) маніпулятивний спілкування

Г) конструктивне спілкування

Д) ділове спілкування

6. Ритуальний стиль спілкування виникає і проявляється в ...

А) міжгрупових ситуаціях

Б) ділових ситуаціях

В) деструктивних ситуаціях

Г) деконструктивного ситуаціях

Д) конструктивних ситуаціях.

7. Манипулятивний стиль спілкування виникає і проявляється в ...

А) ділових ситуаціях

Б) міжгрупових ситуаціях

В) деструктивних ситуаціях

Г) комунікативних ситуаціях

Д) конструктивних ситуаціях.

8. Гуманістичний стиль спілкування виникає і проявляється в ...

А) міжособистісних ситуаціях

Б) міжгрупових ситуаціях

В) ділових ситуаціях

Г) комунікативних ситуаціях

Д) конструктивних ситуаціях.

9. У спілкуванні вчителя з учнями образи й брутальність ...

А) неприпустимі

Б) необхідні

В) допустимі при певних ситуаціях

Г) допустимі при роботі з «важкими дітьми»

Д) всі відповіді невірні

10. Прийом прямого вербального впливу на дитячу свідомість, який застосовується коли вихованцю необхідно пояснення, повідомлення про нові моральних положеннях, впливаючи на його свідомість і почуття ...

A) роз'яснення

Б) етична бесіда

В) інструктаж

Г) доповідь

Д) лекція

$$ 35 $$

1. Основою педагогічного спілкування є ...

А) зміст навчально-виховного процесу

Б) педагогічна діяльність

В) взаємини педагога з учнями

Г) необхідність культурного розвитку

Д) всі відповіді невірні

2. Структура процесу професійно педагогічного спілкування включає в себе:

А) всі відповіді вірні

Б) прогностичний етап

В) комунікативна атака

Г) управління спілкуванням під час педагогічного процесу

Д) аналіз здійсненої системи спілкування

3. Функції педагогічного спілкування:

А) всі відповіді вірні

Б) пізнання особистості

В) обмін інформацією

Г) організація діяльності

Д) рефлексія

4. У формуванні правильного стилю спілкування велике значення має:

А) всі відповіді вірні

Б) витримка

В) самовладання

Г) справедливість

Д) почуття гумору

5. Зі скількох етапів складається процес педагогічного спілкування?

А) з чотирьох

Б) з двох

В) з трьох

Г) з п'яти

Д) з шести

6. Для професій якого типу характерно, що професіонал в даній сфері має добре орієнтуватися в тій виробничої області, в якій здійснюється робота, а також бути підготовленим до ефективного ділового спілкування з людьми:

А) "людина-людина"

Б) "людина - знак"

В) "людина - художній образ"

Г) "людина -техніка"

Д) "людина - природа"

7. Комунікативна сторона спілкування полягає ...:

А) в обміні інформацією між людьми

Б) в організації взаємодії між індивідами, т. Е) в обміні не тільки знаннями і ідеями, але і діями

В) в сприйняття один одного партнерами по спілкуванню і встановлення на цьому грунті взаєморозуміння

Г) всі перераховані варіанти відповідей

Д) всі перераховані варіанти відповідей не вірні

8. Інтерактивна сторона спілкування полягає ...:

А) в організації взаємодії між індивідами, т. Е) в обміні не тільки знаннями і ідеями, але і діями

Б) в обміні інформацією між людьми

В) в сприйнятті один одного партнерами по спілкуванню і встановлення на цьому грунті взаєморозуміння

Г) всі перераховані варіанти відповідей

Д) всі перераховані варіанти відповідей не вірні.

9. Перцептивная сторона спілкування означає ...

А) процес сприйняття один одним партнерами по спілкуванню і встановлення на цьому грунті взаєморозуміння

Б) обмін інформацією між людьми

В) організацію взаємодії між індивідами, т. Е обмін не тільки знаннями і ідеями, але і діями

Г) всі перераховані варіанти відповідей

Д) всі перераховані варіанти відповідей не вірні.

10. Спілкування, де головним завданням партнерів є підтримка зв'язку із соціумом, підкріплення уявлення про себе як про члена суспільства, називається ...

А) ритуальне спілкування

Б) маніпулятивний спілкування

В) гуманістичне спілкування

Г) конструктвному спілкування

Д) ділове спілкування

$$ 36 $$

1. Спілкування, при якому до партнера ставляться, як до засобу досягнення зовнішніх по відношенню до нього цілей, називають:

А) маніпулятивний спілкування

Б) ритуальне спілкування

В) гуманістичне спілкування

Г) конструктивне спілкування

Д) ділове спілкування

2. Найбільшою мірою особистісне спілкування, що дозволяє задовольнити таку потребу, як потреба в розумінні, співчутті, співпереживанні називають:

А) гуманістичне спілкування

Б) ритуальне спілкування

В) маніпулятивний спілкування

Г) конструктивне спілкування

Д) ділове спілкування

3. Одна з універсальних форм активності особистості (поряд з пізнанням, працею, грою), що виявляється у встановленні і розвитку контактів між людьми, у формуванні міжособистісних відносин.

А) спілкування

Б) виробничі відносини

В) взаємодія

Г) взаємовідносини

Д) взаємоконтроль

4. Спілкування, при якому мета знаходиться в самій людині і пов'язана із задоволенням потреб взаємин з оточуючими (знакомство- приятелювання - дружба - любов).

А) міжособистісне (вільний)

Б) ділове

В) прагматичне

Г) колективне

Д) комунікативне

5. Спілкування, при якому мета знаходиться у нестямі і яке здійснюється в процесі різних видів діяльності (партнерське спілкування - товариське спілкування).

А) ділове

Б) міжособистісне (вільний)

В) прагматичне

Г) колективне

Д) комунікативне

6. А. с. Макаренко підкреслюючи, що головним в спілкуванні педагога з учнями повинні бути відносини, засновані на ...

А) переконанні і вимогливості

Б) довірі

В) прагматизмі

Г) товариських відносинах

Д) уважності і чуйності

7. В. а. кан-Калик у своїй книзі «Учителю про педагогічному спілкуванні» радить звернути увагу на

А) всі відповіді вірні

Б) оперативність початку контакту, формування почуття «ми»

В) введення особистісних аспектів у взаємодії з учнями

Г) демонстрацію власної прихильності до класу

Д) показ яскравих цілей діяльності, організацію цілісного контакту з усією групою

8. Зняттю будь-яких бар'єрів в педагогічному спілкуванні вчителю допомагає, перш за все,

А) виховання правильних форм спілкування, вибір правильного стилю спілкування

Б) добре поставлена ??мова

В) звичка голосно розмовляти

Г) відношення до учнів

Д) домінуюча позиція в спілкуванні

9. Будувати свої відносини з учнями на основі демократичного стилю спілкування педагога допомагає наявність ...

А) педагогічного такту

Б) багаторічного досвіду роботи

В) класного журналу

Г) власного стилю

Д) диплома про підвищення кваліфікації

10. швидкоплинним за часом, складається з невеликого числа комунікативних актів, обмежено по змісту - спілкування:

a) Короткочасне

b) Особистісний

c) Ділове

d) Тривале

e) Спілкування з реальним партнеромE) джерела потрібної і корисної інформації 3 сторінка | ІТОГШОВИЙ КОНТРОЛЬ

D) функція відкриття дитини на спілкування | B) Функція організації та обслуговування предметної діяльності | A) джерела потрібної і корисної інформації | E) джерела потрібної і корисної інформації 1 сторінка | E) джерела потрібної і корисної інформації 2 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати