Головна

E) джерела потрібної і корисної інформації 1 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

$$ 6 $$

1. Фізична (метричний) відстань між партнерами, на якому вони здійснюють взаємодію:

A) Дистанція спілкування

B) Територія спілкування

C) Площа спілкування

D) Простір спілкування

E) Час спілкування

2. Учитель не приховує своїх намірів, відкрито заявляє про них, а часом спеціально повідомляє партнерам по спілкуванню свої погляди, переконання і задумки:

A) Відкрита позиція педагога

B) Прихована позиція педагога

C) Кінетична позиція

D) Уровневая позиція

E) Дистанційна позиція

3. Педагог вважає за краще не говорити про свої істинні наміри або свідомо згадує про якихось інших, другорядних в даний момент деталях:

A) Прихована позиція педагога

B) Відкрита позиція педагога

C) Кінетична позиція

D) Уровневая позиція

E) Дистанційна позиція

4. Характеризує місцезнаходження педагога в різні моменти спільного руху зі своїми вихованцями:

A) Кінетична позиція

B) Прихована позиція педагога

C) Відкрита позиція педагога

D) Уровневая позиція

E) Дистанційна позиція

5. Чи відображає становище педагога і вихованця по вертикалі. Учитель може перебувати "зверху", "знизу" і "нарівні" з учнем:

A) Уровневая позиція

B) Кінетична позиція

C) Прихована позиція педагога

D) Відкрита позиція педагога

E) Дистанційна позиція

6. Чи відображає те відстань по горизонталі, на якому можуть перебувати вчитель і учень. Ця позиція може бути далекою, близькою і "поруч":

A) Дистанційна позиція

B) Кінетична позиція

C) Прихована позиція педагога

D) Відкрита позиція педагога

E) Уровневая позиція

7. Лінія поведінки, яку вибудовує людина відповідно до засвоєними їм очікуваннями суспільства при виконанні конкретної соціальної функції:

A) Формальні ролі

B) Внутрігрупові ролі

C) Міжособистісні ролі

D) Індивідуальні ролі

E) Масові ролі

8. Лінія поведінки, яку вибудовує людина з членами конкретної групи на основі сформованих у ній взаємин:

A) Внутрігрупові ролі

B) Формальні ролі

C) Міжособистісні ролі

D) Індивідуальні ролі

E) Масові ролі

9. Лінія поведінки, яку ми вибудовуємо в спілкуванні зі знайомою людиною на основі сформованих між нами відносин:

A) Міжособистісні ролі

B) Внутрігрупові ролі

C) Формальні ролі

D) Індивідуальні ролі

E) Масові ролі

10. Лінія поведінки, яку вибудовує людина відповідно до власних очікуваннями:

A) Індивідуальні ролі

B) Міжособистісні ролі

C) Внутрігрупові ролі

D) Формальні ролі

E) Масові ролі

Куїза

$$ 7 $$

1. Один з партнерів намагається вдатися до різного роду хитрощів і хитрощів з метою отримання певної вигоди для себе:

A) Манипулятивний рівень спілкування

B) Примітивний рівень спілкування

C) Стандартизований рівень

D) Конвенціональний рівень

E) Ігровий рівень

2. При спілкуванні на цьому рівні хоча б один з партнерів прагне приховати своє справжнє стан, як би сховати своє обличчя за уявну маску:

A) Стандартизований рівень

B) Манипулятивний рівень спілкування

C) Примітивний рівень спілкування

D) Конвенціональний рівень

E) Ігровий рівень

3. Досягати певної угоди, як би укладати конвенцію про правила спілкування і дотримуватися цих умовних правил при взаємодії:

A) Конвенціональний рівень

B) Стандартизований рівень

C) Манипулятивний рівень спілкування

D) Примітивний рівень спілкування

E) Ігровий рівень

4. партнери не просто проявляють інтерес один до одного або беруть участь у спільній діяльності, яка приносить їм задоволення:

A) Духовний рівень

B) Конвенціональний рівень

C) Стандартизований рівень

D) Манипулятивний рівень спілкування

E) Примітивний рівень спілкування

5. використання активних методів впливу на партнера по спілкуванню характеризує:

A) Активного маніпулятора

B) пасивного маніпулятора

C) змагаються маніпулятора

D) байдуже маніпулятора

E) співпереживати маніпулятора

6. Він отримує свій виграш не за рахунок активного тиску на партнера, не за рахунок прибудови "зверху", а завдяки розігруванню прибудови "знизу":

A) пасивного маніпулятора

B) Активного маніпулятора

C) змагаються маніпулятора

D) байдуже маніпулятора

E) співпереживати маніпулятора

7. Вибирає досить гнучку тактику взаємодії зі своїми партнерами. Для нього життя - це постійний турнір, що складається з серії перемог і поразок:

A) змагаються маніпулятора

B) пасивного маніпулятора

C) Активного маніпулятора

D) байдуже маніпулятора

E) співпереживати маніпулятора

8. Всім своїм виглядом він демонструє, що його мало хвилюють події, що відбуваються, не цікавлять оточуючі люди, що він байдужий до конкретного партнера по спілкуванню і готовий з легкістю розлучитися з ним:

A) байдуже маніпулятора

B) змагаються маніпулятора

C) пасивного маніпулятора

D) Активного маніпулятора

E) співпереживати маніпулятора

9. Якщо вчитель починає своє спілкування з класом з позиції Батька, то це буде проявлятися:

A) в жорсткому, командному тоні його звернень до учнів

B) в непевності і нерішучості в словах і діях

C) в коректному, доброзичливому зверненні до учнів

D) в байдужості до учнів

E) в невмінні вибудовувати спілкування

10. Якщо вчитель починає своє спілкування з класом з позиції Дорослого, то це буде проявлятися:

A) в коректному, доброзичливому зверненні до учнів

B) в жорсткому, командному тоні його звернень до учнів

C) в непевності і нерішучості в словах і діях

D) в байдужості до учнів

E) в невмінні вибудовувати спілкування

$$ 8 $$

1. Виникають, як правило, у сфері професійної діяльності між представниками однієї професії:

A) Професійні

B) Адміністративні

C) Побутові

D) Ідеологічні

E) Психологічні

2. Предметом зіткнення виступають відносини суб'єктів до того чи іншого явища ідеологічного характеру:

A) Професійні

B) Адміністративні

C) Побутові

D) Ідеологічні

E) Психологічні

3. Предметом зіткнення стають конкретні особливості психічних властивостей і процесів одного з суб'єктів, що викликають незручності у іншого суб'єкта спілкування:

A) Психологічні

B) Професійні

C) Адміністративні

D) Побутові

E) Ідеологічні

4. Предметом зіткнень стають норми поведінки, а точніше, відступу одного із суб'єктів від сформованих норм, або орієнтація суб'єктів на різні норми поведінки:

A) Етичні

B) Психологічні

C) Професійні

D) Адміністративні

E) Побутові

5. Об'єктом зіткнення в них виступають претензії одного з суб'єктів на особливий статус, на особливе ставлення до себе:

A) Амбітні

B) Етичні

C) Психологічні

D) Професійні

E) Адміністративні

6. Протиріччя виникає між двома внутрішніми протилежно спрямованими мотивами, інтересами або потребами одну людину:

A) Внутріособистісні

B) Міжособистісні

C) Міжгрупові

D) Психологічні

E) Професійні

7. Зіткнення інтересів двох особистостей, які заявляють про своє право на предмет спірної ситуації:

A) Міжособистісні

B) Внутріособистісні

C) Міжгрупові

D) Психологічні

E) Професійні

8. Є зіткнення інтересів двох груп як сукупних суб'єктів спілкування:

A) Міжгрупові

B) Міжособистісні

C) Внутріособистісні

D) Психологічні

E) Професійні

9. Першим кроком у вирішенні конфліктів є:

A) Виявлення конфлікту

B) Аналіз особливостей протікання і розвитку конфлікту

C) Безпосереднє вирішення конфлікту

D) Уникнення конфлікту

E) Вивчення учасників конфлікту

10. Другим кроком у вирішенні конфліктів є:

А) Аналіз особливостей протікання і розвитку конфлікту

Б) Виявлення конфлікту

В) Безпосереднє вирішення конфлікту

Г) Уникнення конфлікту

Д) Вивчення учасників конфлікту

$$ 9 $$

1. Третім кроком у вирішенні конфліктів є:

A) Безпосереднє вирішення конфлікту

B) Аналіз особливостей протікання і розвитку конфлікту

C) Виявлення конфлікту

D) Уникнення конфлікту

E) Вивчення учасників конфлікту

2. незлостивого-глузливе ставлення до чого-небудь або до кого-небудь - це спосіб вирішення конфлікту:

A) Гумор

B) Визнання достоїнств

C) Третейський суд

D) Компроміс

E) Обопільна аналіз

3. Виділення позитивних рис суб'єкта конфлікту, в акцентуванні уваги на його позитивні якості:

A) Визнання достоїнств

B) Гумор

C) Третейський суд

D) Компроміс

E) Обопільна аналіз

4. Є угода, до якого суб'єкти конфлікту приходять на основі взаємних поступок:

A) Визнання достоїнств

B) Гумор

C) Третейський суд

D) Компроміс

E) Обопільна аналіз

5. Звернення конфліктуючих суб'єктів за допомогою до третьої особи:

A) Третейський суд

B) Визнання достоїнств

C) Гумор

D) Компроміс

E) Обопільна аналіз

6. Непрофесійні дії вчителя, пов'язані з процесом навчання утворюють:

A) Дидактичні

B) Етичні

C) Фізичні

D) Професійні

E) Особистісні

7. Непрофесійні дії вчителя, пов'язані з порушенням учителем норм педагогічної етики:

A) Етичні

B) Дидактичні

C) Фізичні

D) Професійні

E) Особистісні

8. Система дій особистості, спрямованих на гідне ставлення до них від посягань з боку того чи іншого суб'єкта:

A) Етична захист

B) Позиція

C) Уникнення конфлікту

D) Конфлікт

E) Кодекс поведінки

9. Одна з функцій етичної захисту педагога:

A) збереження педагогом власної гідності в момент грубості, спрямованої на його адресу

B) відповідь на грубість грубістю

C) припинення педагогічного спілкування

D) відхід від вирішення конфліктної ситуації

E) жорстке реагування на висловлювання учня

10. Одна з функцій етичної захисту педагога:

A) коригування поведінки партнера з метою демонстрації йому інших, більш культурних форм спілкування

B) відповідь на грубість грубістю

C) припинення педагогічного спілкування

D) відхід від вирішення конфліктної ситуації

E) жорстке реагування на висловлювання учня

$$ 10 $$

1. Одна з функцій етичної захисту педагога:

A) Збереження гідності учня, який допустив образливі дії на адресу вчителя

B) коригування поведінки партнера з метою демонстрації йому інших, більш культурних форм спілкування

C) відповідь на грубість грубістю

D) припинення педагогічного спілкування

E) відхід від вирішення конфліктної ситуації

2. Дії, при здійсненні яких маніпулятор переслідує мети: захистити слабкого, допомогти налагодити відносини, захистити від негативних вчинків, допомогти подолати будь-якої особистісний недолік:

A) Благородні маніпуляції

B) Безкорисливі маніпуляції

C) Корисливі маніпуляції

D) Складні маніпуляції

E) Прості маніпуляції

3. Очевидні дії, де маніпулятор не дуже-то намагається приховати свої цілі, своє бажання отримати певний виграш:

A) Безкорисливі маніпуляції

B) Благородні маніпуляції

C) Корисливі маніпуляції

D) Складні маніпуляції

E) Прості маніпуляції

4. Маніпуляції, спрямовані на отримання маніпулятором певної матеріальної вигоди для себе:

A) Корисливі маніпуляції

B) Безкорисливі маніпуляції

C) Благородні маніпуляції

D) Складні маніпуляції

E) Прості маніпуляції

5. Який маніпулятор такого типу прагне показати партнеру по спілкуванню свою силу, свою владу, свій авторитет, своїх високих покровителів?

A) Диктатор

B) Ганчірка

C) Калькулятор

D) Прилипала

E) Хуліган

6. Яке маніпулювання будується на тому, що маніпулятор подає себе як жертву Диктатора:

A) Ганчірка

B) Диктатор

C) Калькулятор

D) Прилипала

E) Хуліган

7. Який маніпулятор свідомо перебільшує важливість неухильного дотримання встановленого порядку, визначених правил та інструкцій:

A) Калькулятор

B) Ганчірка

C) Диктатор

D) Прилипала

E) Хуліган

8. Який маніпулятор усіма засобами демонструє, що він є жертвою обставин:

A) Прилипала

B) Калькулятор

C) Ганчірка

D) Диктатор

E) Хуліган

9. Який маніпулятор свідомо демонструє партнеру недоброзичливість, може використовувати погрози, образи і хамство для нагнітання напруженості в спілкуванні:

A) Диктатор

B) Прилипала

C) Калькулятор

D) Ганчірка

E) Хуліган

10. Який маніпулятор демонструє вам свою уважність, турботу і любов:

A) Славний хлопець

B) Прилипала

C) Калькулятор

D) Ганчірка

E) Хуліган

$$ 11 $$

1. Який маніпулятор постає перед партнером всезнаючим критиком, безцеремонним викривачем і обвинувачем:

А) Суддя

Б) Прилипала

В) Калькулятор

Г) Ганчірка

Д) Хуліган

2. Який маніпулятор в своїй поведінці робить акцент на втіху партнера, яка вчинила помилку або потрапив в неприємну ситуацію, прагне підтримати його, захистити від критики, самобичування, захистити від можливої ??дурниці:

А) Захисник

Б) Прилипала

В) Калькулятор

Г) Ганчірка

Д) Хуліган

3. Що вимагає від учителя специфіка мети педагогічної діяльності?

А) всі відповіді вірні

Б) особистісного прийняття соціальної завдання суспільства

В) збіг цілей суспільства з педагогічною позицією вчителя

Г) творчого розуміння цілей і завдань конкретних дій

Д) уміння враховувати інтереси дитини і перетворювати їх в задані цілі навчальної діяльності

4. Об'єкт педагогічної праці:

А) людина

Б) вчитель

В) учень

Г) наставник

Д) батьки

5. Суб'єкт педагогічної праці:

А) всі відповіді вірні

Б) педагог

В) батьки

Г) колектив

Д) суспільство

6. основним інструментом впливу на вихованця є:

А) особистість учителя

Б) педагогічна майстерність вчителя

В) професійні навички педагога

Г) рівень знань викладача

Д) високий освітній рівень вчителя

7. Складові педагогічної спрямованості?

А) всі відповіді вірні

Б) самоствердження

В) кошти педагогічного впливу

Г) спрямованість на школяра і дитячий колектив

Д) спрямованість на цілі педагогічної діяльності

8. На яких рівнях має формуватися професійне знання?

А) всі відповіді вірні

Б) на методологічному

В) на теоретичному

Г) на методичному

Д) на технологічному

9. що таке комунікативність?

А) всі відповіді вірні

Б) здатність спілкуватися

В) прихильність до людей

Г) доброзичливість

Д) товариськість

10. що відноситься до перцептивних здібностей?

А) всі відповіді вірні

Б) професійна пильність

В) емпатія

Г) педагогічна інтуїція

Д) спостережливість

$$ 12 $$

1. Які вміння включає в себе педагогічна техніка?

А) вміння управляти собою і вміння взаємодіяти в процесі вирішення педагогічних завдань

Б) всі відповіді вірні

В) здатність до творчості

Г) динамізм особистості

Д) всі відповіді невірні

2. Що може виступати критеріями майстерності педагога?

А) всі відповіді вірні

Б) доцільність

В) продуктивність

Г) оптимальність

Д) творчість

3. Зі скількох етапів складається рішення педагогічної завдання?

А) з трьох

Б) з чотирьох

В) з п'яти

Г) з двох

Д) з шести

4. З чим можна порівняти педагогічне дію?

А) з мистецтвом

Б) з талантом

В) з майстерністю

Г) з досвідом

Д) з навичками

5. На систему якого автора спирається педагогічне мистецтво?

А) К. с. Станіславський

Б) А. с. Макаренко

В) Я. а. Коменський

Г) В. і. Немирович -Данченко

Д) всі відповіді невірні

6. Найважливіші способи саморегуляції:

А) всі відповіді вірні

Б) виховання доброзичливості й оптимізму

В) контроль своєї поведінки

Г) розрядка в діяльності

Д) самонавіювання

7. Що таке пантоміма?

А) це рух тіла, рук, ніг

Б) рух очей

В) рух голови

Г) всі відповіді вірні

Д) всі відповіді невірні

8. що таке міміка?

А) мистецтво виражати свої думки рухом м'язів обличчя

Б) всі відповіді вірні

В) всі відповіді невірні

Г) рух рук

Д) рух ніг

9. Педагогічний такт включає в себе:

А) всі відповіді вірні

Б) повага

В) любов до дітей

Г) ввічливість

Д) доброта

10. У формуванні правильного стилю спілкування велике значення має:

А) всі відповіді вірні

Б) витримка

В) самовладання

Г) справедливість

Д) почуття гумору

Куїза

$$ 13 $$

1. У чому проявляється майстерність вчителя?

А) діяльності

Б) в спілкуванні

В) у вирішенні педагогічних завдань

Г) у високому рівні організації навчально - виховного процесу

Д) всі відповіді невірні

2. Що виступає основою саморозвитку майстерності?

А) сплав знань і спрямованості

Б) всі відповіді вірні

В) самообразовательная діяльність

Г) самовиховання

Д) всі відповіді невірні

3. Що виступає важливою умовою успішності діяльності педагога:

А) його здатності

Б) зв'язок спрямованості

В) результативність

Г) зв'язок з життям

Д) уміння

4. Що виступає засобом надає цілісність майстерності педагога:

А) вміння в галузі педагогічної техніки

Б) професійне зростання

В) зовнішні впливи

Г) педагогічні здібності

Д) професійні знання

5. У чому виражається гуманістична спрямованість педагога:

А) в його активній позиції

Б) в його самоствердженні

В) в його вимогливості

Г) в засобах педагогічного впливу

Д) всі відповіді невірні

6. Що є фундаментальною основою педагогічної майстерності?

А) професійні знання

Б) професійні вміння

В) професійні навички

Г) педагогічний такт

Д) педагогічна інтуїція

7. Сутність якого методу полягає в тому, що педагог фокусує увагу аудиторії на своїй особистості?

А) пасивний

Б) активний

В) агресивний

Г) лояльний

Д) паралельний

8. Основна функція мови вчителя:

А) забезпечення повноцінної передачі знань

Б) забезпечення ефективної навчальної діяльності школярів

В) забезпечення продуктивних взаємовідносин між учителем і учнями

Г) формування в учнів основ правильної поведінки

Д) збагачення інтелекту учнів

9. У якому напрямку повинна йти самостійна робота студентів по вдосконаленню своєї мови?

А) всі відповіді вірні

Б) самоконтроль і розвиток культури мовлення

В) розвиток комунікативних умінь, здібностей, соціальних установок

Г) розвиток загальних психофізичних особливостей особистості

Д) всі відповіді невірні

10. Функції педагогічного спілкування:

А) всі відповіді вірні

Б) пізнання особистості

В) обмін інформацією

Г) організація діяльності

Д) всі відповіді невірні

$$ 14 $$

1. Зі скількох етапів складається процес педагогічного спілкування?

А) з чотирьох

Б) з двох

В) з трьох

Г) з п'яти

Д) з шести

2. Структура процесу професійно педагогічного спілкування включає в себе:

А) всі відповіді вірні

Б) прогностичний етап

В) комунікативна атака

Г) управління спілкуванням під час педагогічного процесу

Д) аналіз здійсненої системи спілкування

3. '' В школі повинна царювати серйозність, яка припускає жарт, але не перетворює всієї справи в жарт, ласкавість без нудотності, справедливість без прискіпливості, доброта без слабкості, порядок без педантизму і головне, постійна розумна діяльність ''. Кому належать ці рядки?

А) К. д. Ушинскому

Б) В. а. Сухомлинським

В) К. с. Станіславському

Г) А. с. Макаренко

Д) В. ф. Шаталову

4. Відмінна риса педагога новатора в тому, що він:

А) змінює методику і техніку уроку

Б) дає готовий навчальний матеріал

В) радить прочитати в підручнику

Г) дає мінімум творчих робіт

Д) не створює проблемних ситуацій

5. Структура трудової діяльності включає в себе:

А) задані цілі, предмет, засоби праці, система професійних службових обов'язків, прав, виробниче середовище, предметні і соціальні умови праці

Б) мета, завдання, зміст, засоби, форми, методи і прийоми, завдання

В) речові засоби праці, зовнішні функціональні засоби праці, внутрішні функціональні засоби праці

Г) стадія первинного об'єднання, стадія роз'єднання, стадія вторинного об'єднання,

Д) стадія консолідації керівник, трудовий колектив, група однодумців, співробітники

6. сукупність психологічних і психофізіологічних особливостей людини, необхідних і достатніх для досягнення нею заданої в професії суспільно прийнятної ефективності праці:

А) професійна придатність

Б) професійна діяльність

В) талант

Г) у професійному доборі

Д) професія

7. Формування професійної придатності людини залежить від:

А) всі перераховані варіанти відповідей правильні

Б) форм і методів професійного навчання

В) умов виконуваної професійної діяльності

Г) індивідуальних здібностей людини

Д) всі відповіді неправильні

8. Відповідно до класифікації професій, розробленої Е. а. Клімовим, професії, пов'язані зі створенням і оформленням документів (секретар, діловод), професії, пов'язані з операціями з числами (економіст, бухгалтер, програміст, кресляр) відносяться до типу:

А) "людина - знак"

Б) "людина - художній образ"

В) "людина - людина"

Г) "людина - природа"

Д) "людина - техніка"

9. Для професій якого типу характерно, що професіонал в даній сфері має добре орієнтуватися в тій виробничої області, в якій здійснюється робота, а також бути підготовленим до ефективного ділового спілкування з людьми:

А) "людина-людина"

Б) "людина - знак"

В) "людина - художній образ"

Г) "людина -техніка"

Д) "людина - природа"

10. Комунікативна сторона спілкування полягає:

А) в обміні інформацією між людьми

Б) в організації взаємодії між індивідами, т. Е. В обміні не тільки знаннями і ідеями, але і діями

В) в сприйняття один одного партнерами по спілкуванню і встановлення на цьому грунті взаєморозуміння

Г) всі перераховані варіанти відповідей

Д) всі перераховані варіанти відповідей не вірні

$$ 15 $$

1. Інтерактивна сторона спілкування полягає:

А) в організації взаємодії між індивідами, т. Е. В обміні не тільки знаннями і ідеями, але і діями

Б) в обміні інформацією між людьми

В) в сприйнятті один одного партнерами по спілкуванню і встановлення на цьому грунті взаєморозуміння

Г) всі перераховані варіанти відповідей

Д) всі перераховані варіанти відповідей не вірні

2. Перцептивная сторона спілкування означає:

А) процес сприйняття один одним партнерами по спілкуванню і встановлення на цьому грунті взаєморозуміння

Б) обмін інформацією між людьми

В) організацію взаємодії між індивідами, т. Е. Обмін не тільки знаннями і ідеями, але і діями

Г) всі перераховані варіанти відповідей

Д) всі перераховані варіанти відповідей не вірні

3. спілкування, де головним завданням партнерів є підтримка зв'язку із соціумом, підкріплення уявлення про себе як про члена суспільства, називається:

А) ритуальне спілкування

Б) маніпулятивний спілкування

В) гуманістичне спілкування

Г) конструктвному спілкування

Д) ділове спілкування

4. спілкування, при якому до партнера ставляться, як до засобу досягнення зовнішніх по відношенню до нього цілей, називають:

А) маніпулятивний спілкування

Б) ритуальне спілкування

В) гуманістичне спілкування

Г) конструктивне спілкування

Д) ділове спілкування

5. Найбільшою мірою особистісне спілкування, що дозволяє задовольнити таку потребу, як потреба в розумінні, співчутті, співпереживанні називають:

А) гуманістичне спілкування

Б) ритуальне спілкування

В) маніпулятивний спілкування

Г) конструктивне спілкування

Д) ділове спілкування

6. Ритуальний стиль спілкування виникає і проявляється в:

А) міжгрупових ситуаціях

Б) ділових ситуаціях

В) деструктивних ситуаціях

Г) деконструктивного ситуаціях

Д) конструктивних ситуаціях

7. Манипулятивний стиль спілкування виникає і проявляється в:

А) ділових ситуаціях

Б) міжгрупових ситуаціях

В) деструктивних ситуаціях

Г) комунікативних ситуаціях

Д) конструктивних ситуаціях

8. Гуманістичний стиль спілкування виникає і проявляється в:

А) міжособистісних ситуаціях

Б) міжгрупових ситуаціях

В) ділових ситуаціях

Г) комунікативних ситуаціях

Д) конструктивних ситуаціях

9. Метод засудження (покарання) досягає мети, якщо покарання є справедливим і виходить від:

А) колективу учнів

Б) батьків

В) самої особистості

Г) класного керівника, куратора

Д) адміністрації школи, вузу.

10. Норми і вимоги, що випливають із загальних для всіх історичних епох форм людського співжиття і регулюють найпростіші взаємини людей - це ...

А) загальнолюдські елементи в моралі

Б) критерії моральної поведінки

В) моральні установкиA) джерела потрібної і корисної інформації | E) джерела потрібної і корисної інформації 2 сторінка

D) функція відкриття дитини на спілкування | B) Функція організації та обслуговування предметної діяльності | E) джерела потрібної і корисної інформації 3 сторінка | E) джерела потрібної і корисної інформації 4 сторінка | ІТОГШОВИЙ КОНТРОЛЬ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати