На головну

Узагальнений психологічний портрет особистості неповнолітнього злочинця.

  1. II. 1.5. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ І емоційно-Вольова СФЕРИ
  2. II. Індивід, індивідуальність. Поняття особистості, фактори її формування і розвитку.
  3. II. Злочини проти волі, честі та гідності особи
  4. III. 1.5. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ І емоційно-Вольова СФЕРИ
  5. Psy.5igorsk.ru - перший психологічний портал м П'ятигорська
  6. XI. Здоров'я особистості і народу
  7. А) негативно ставилися до особи І. В. Сталіна і його методам будівництва соціалізму

Перш за все необхідно відзначити деформацію правосвідомості у неповнолітніх злочинців. Серед них є допустимим порушення кримінально-правового або іншого правового заборони. Негативне ставлення до нормативно-правових заборон корелює у неповнолітніх з установкою на їх порушення.

Деформації в ціннісно-мотиваційної сфері відображають, з одного боку, відсутність інтересу до навчання або продуктивної праці, з іншого - демонструють гіпервлеченіе до відпочинку, проведення дозвілля, володінню модним одягом і т. Д. Вчинення злочинів як раз має на меті задоволення гіпертрофованих дозвільних потреб і інтересів. Проведення дозвілля неповнолітніми правопорушниками пов'язано з вживанням алкогольних напоїв, наркотиків, вступом у сексуальні зв'язки і т. П.

У неповнолітніх правопорушників значно деформована емоційна сфера, спостерігається емоційна "тупість", нечутливість до страждань інших, агресивність. Одночасно відзначається емоційна неврівноваженість, афективні, схильність до неадекватних ситуації реакцій. Часто відзначаються також негативні зміни волі і вольових якостей.

Серед неповнолітніх злочинців останнім часом спостерігається прояв психопатичних рис, які не пов'язані зі спадковістю і в основному придбані внаслідок несприятливих умов життя і виховання. Вибіркове вивчення нервово-психічного здоров'я підлітків, які перебувають на обліку в інспекціях у справах неповнолітніх органів внутрішніх справ, показало, що у 12% присутній психопатія, у50% - акцентуації характеру. У 60% випробовуваних діагностовано акцентуація по нестійкого типу, що характеризується расторможенностью, у 20% - по гипертимному типу, яка близька за своїми поведінковими характеристиками до нестійкого типу. Головне, що відрізняє цих підлітків, - утруднення в самоконтролі, "бестормозной", надмірна рухливість, поведінкова нестійкість. 1

Педагогічна корекція поведінки акцентуйованих підлітків вимагає строго індивідуального підходу, в основі якого лежать особливості конкретної акцентуації. Так, гіпертімний, розгальмований підліток вимагає особливих заходів корекції, орієнтованих на соціально організований вихід енергії, галасливості, рухливості шляхом переключення його на заняття спортом, активні види діяльності, що вимагають підвищеної витрати енергії. Навпаки, шизоїдний тип акцентуації, що характеризується схильністю до поглибленим роздумів і страждає комунікативними розладами, потребує розширення взаємин з однолітками на основі улюблених занять. Якщо у виховній роботі ігнорувати особливості акцентуйованих підлітків і замість індивідуального підходу застосовувати авторитарні методи, то неминучі нервові зриви і антисоціальні прояви.

Як показують дослідження, в абсолютній більшості неповнолітні злочинці - це особи, які мають звичками, вподобаннями й стійкими стереотипами антигромадської поведінки. Для них характерні:

- Постійна демонстрація зневаги до норм загальноприйнятої поведінки (лихослів'я, поява в нетверезому вигляді, приставання до громадян, псування громадського майна, хуліганство і т. Д.);

- Проходження негативним питним звичаям і традиціям, пристрасть до спиртних напоїв, наркотиків, азартних ігор;

- Бродяжництво, систематичні втечі з дому, навчально-виховних та інших установ;

- Ранні статеві зв'язки, статева розбещеність;

- Прояв, в тому числі і в безконфліктних ситуаціях, злостивості, мстивості, жорстокості, насильства;

- Умисне созданіеконфліктних ситуацій, постійні конфлікти в сім'ї, тероризування родітелейі інших членів сім'ї;

- Культивування ворожнечі до інших груп неповнолітніх, 'відрізняються соціально прийнятним поведінкою, дисциплінованістю, успіхами в навчанні; '

- Звичка до присвоєння всього, що погано лежить, що можна безкарно відібрати в більш слабкої людини.

 Роль вікових криз в соціалізації несоврешеннолетніх | Профілактика злочинів неповнолітніх

Поняття про психологічний забезпеченні. Структри психологічного забезпечення. | Професійно-юридичні дії як об'єкти психологічного забезпечення | Пильність, бойова готовність і психологія. | Підготовленість і бойова готовність. | Змістовні компоненти бойової готовності і пильності. | Система психологічного забезпечення високої бойової готовності. | Проблема психологічного забезпечення особистої професійної безпеки співробітника органу правопорядку | Прийоми формування уработніка органу правопорядку установки на виживання | Прийоми подолання страху і формування у працівників органів правопорядку безстрашності. | Ризик і особиста безпека. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати