На головну

Правопис Н і НН

  1. Орфографічний словник на правопис слів з подвоєними приголосними
  2. Перепишіть, розкриваючи дужки. Поясніть правопис складних іменників і прикметників. При скруті звертайтеся до орфографическому словником.
  3. Правопис голосних О-Е-Е після шиплячих
  4. Правопис коренів з чергуються голосними
  5. Правопис особових закінчень дієслів і суфіксів дієприкметників теперішнього часу
  6. Правопис прислівників і прислівникових сполучень
Н  НН
 Непохідні прикметники
 Завжди пишеться Н:багряний, зелений, пряний, п'яний, юний, рдяний, рум'яний, завзятий, свинячий, синій,  
 Імена прикметники, утворені від іменників (відіменникові прикметники)
 1) в суфіксах: -ін-: лебединий, солов'їна-АН-: шкіряний, піщаний-ЯН-: срібний, полотняний  1) в суфіксах: -енн-: громадський, Вітчизняний-ОНН-: станційний, революційний
 2) в слові-ісключенііс суфіксом -ен-: вітрянийале: безвітряний, навітряний  2) в словах-ісключеніяхс суфіксом -ЯНН-:скляний, олов'яний, дерев'яний
 3) в словах, образованнихот іменників з основою не так на -Нпрі допомогою суфікса -н:розкіш > розкішний рука > ручної    3) в словах, образованнихот іменників з основою на -Нпрі допомогою суфікса -н:довжина > довгий старина > старовинний
 4) в присвійних прикметників, утворених від существітельнихс основою на-Н при помощісуффікса -ий:баран > баранячий олень > оленячий  4) в словах, утворених від разносклоняемих существітельнихна ма:час > тимчасовий ім'я > іменний насіння > насіннєвий
 Імена прикметники і причастя, утворені від дієслів
 1) в словах, утворених від: · дієслів недосконалого виду; · дієслів, які не мають приставок (крім приставки НЕ -); · дієслів, які не мають суфіксів ОВА-, -ЁВА-; · при відсутності залежних слів:фарбований паркан, некошений луг, печена картопля, навантажений вагон, плутаний слід, стрижене волосся(Наявність всіх чотирьох условійявляется обов'язковим)  1) в словах, утворених від: · дієслів доконаного виду:кинутий камінь, вирішена задача;· Дієслів з приставками:пофарбований паркан, нескошеної луг · дієслів з суфіксами-ОВА-, -ЁВА-:ризикований вчинок, балувана дитина· При наявності залежних слів:завантажений цеглою вагон, коротко стрижене волосся печені в золі картопля
 2) в словах кований, жеваной,в яких поєднання -ів-, -ёв- Входятв складу кореня  2) в однокореневих словах з приставками, утворених від дієслів доконаного виду:підкований, розжовані
   3) в словах-винятках:роблений, бажаний, манірний, повільний, небачений, незрячим, негаданий, недрёманний, нежданий, нечуваний, ненавмисний, священний, чванливий, карбований (Див. Примітки)
 необхідно розрізняти такі слова:
пропаща людина кінчені справу
назвaний брат нaзванний в честь батька
посаджені батько посаджене дерево
Прощена неділя прощений злочинець
прідaное (сущ.) доданий полку взвод
тямущий дитина
 слова, утворені від двувідових дієслів
 при відсутності залежних слів:поранений боєць, страчений злочинець    1) при наявності залежних слівпоранений осколком боєць, смертельно поранений боєць, страчений вранці злочинець2) як відокремлений члена пропозиції при відсутності залежних слів:Поранені, ми йшли по дорозі.
 необхідно розрізняти:
тяжко легкопораненів термінологічному вживанні важко поранений легко пораненийз залежними говірками
 короткі форми дієприкметників
 завжди одна Н:план виконаний, задача вирішена вірно, вагон завантажений цеглою  
 короткі форми прілагательнихімеют стільки ж букв «Н», скільки і повні форми:
щоки рум'яні, зачіска розкішна, дівчина юна ранок туманно, погода безвітряна, знахідка цінна
 необхідно розрізняти:
Хмари розсіяні (вітром). Поїздка організована класним керівником. Учні неуважні, розсіяні. Учасники походу були дисципліновані і зібрані.
 Складні і складноскорочені слова
 1) якщо в виробляють словах пишеться одна Н:ремонт вагонів > вагоноремонтний пряний і ніжний > пряно-ніжний  1) якщо в виробляють словах пишеться дві Н:вагонний і паровозний > вагонно-паровозний чавунний і бетонний > чавунно-бетонний
 2) якщо складне слово утворено за допомогою суфікса -н від основи без згодної Н:залізниця > залізничний  2) якщо складне слово утворено за допомогою суфікса -н від основи, що закінчується на приголосну Н:чотири грані > чотиригранний  
 3) якщо друга частина утворена шляхом повтору з приставкою ПЕРЕ-:стирання-перестіраний штопаних-перештопаних  3) якщо складне слово утворено за допомогою суфікса -енн-:після обіду > післяобідній
 3) якщо друга частина складного слова утворена від дієслова недосконалого виду без приставки, без суфіксів ОВА-, -ЁВА- або від дієслова-винятки:малоезжений, свіжоморожений, самозваний, златотканого, маловітряна  4) якщо друга частина складного слова утворена від дієслова доконаного виду, з приставкою (крім приставки НЕ-), з суфіксом-ОВА-, -ЁВА- або від дієслова-винятки:малонаезженний, свіжозамороженої, свежемарінованний, довгоочікуваний
 Іменники і прислівники, утворені від прикметників і прічастійімеют стільки ж букв «Н», скільки прикметники і причастя, від яких вони утворені:
юний > юність плутаний > плутанина гостинний > готель рум'яний > рум'яно розкішний > розкішно студений > студено цінний > цінність вихований > вихованець тимчасової > сучасниця піднесений > піднесено споріднений > по-родинному туманний > туманно


Правопис суфіксів прикметників | Примітки

Вступ | Правопис коренів з чергуються голосними | Правопис голосних О-Е-Е після шиплячих | подвоєні приголосні | Правопис И | Правопис складних слів | Примітки | Правопис суфіксів іменників | Правопис прислівників і прислівникових сполучень | Примітки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати