Головна

Вступ

  1. I ВСТУП
  2. I Введення в економіку
  3. I Введення в економіку
  4. I. Вступ
  5. I. Вступ
  6. I. Вступ
  7. I. ВСТУП

Перехід з горизонтального троллея на горизонтальний тролів здійснюється наступним чином:

1) Підійти до місця з'єднання елементів.

2) встегнуться страхувальний вус, що приходить на провідний зажим, в карабін ОТК.

3) Перенести перший страхувальний вус.

4) Перенести другий страхувальний вус.

5) Відстебнути страхувальний вус ведучого затиску з карабіна ОТК.

6) Продовжити рух.

Ю. В. Єлісєєв

Російська орфографія

Частина 1

Довідкові матеріали

Навчально-методичний посібник

для слухачів підготовчих курсів

і для студентів денної форми навчання

Москва 2007 р

Автор: кандидат філологічних наук, доцент Єлісєєв Ю. В.

Рецензент: кандидат філологічних наук, доцент

Навчально-методичний посібник схвалено і затверджено на засіданні Методичної Ради НОУ «ІНЕП»

Протокол № від

зміст

 Вступ  
 Розділ 1  Принципи російської орфографії  
 розділ 2  Таблиці по орфографії  
   Таблиця 1  Правопис коренів з чергуються голосними  
   Таблиця 2  Правопис голосних О-Е-Е після шиплячих і Ц  
   Таблиця 3  подвоєні приголосні  
   Таблиця 4  Правопис букв видання і Ь  
   Таблиця 5  Правопис префіксів пре- і ПРИ-  
   Таблиця 6  Правопис складних слів  
   Таблиця 7  Правопис закінчень дієслів  
   Таблиця 8  Правопис закінчень імен іменників  
   Таблиця 9  Правопис суфіксів іменників  
   Таблиця 10  Правопис суфіксів прикметників  
   Таблиця 11  Правопис суфіксів дієслів  
   Таблиця 12  Правопис суфіксів дієприкметників  
   Таблиця 13  Правопис Н і НН  
   Таблиця 14  Правопис прислівників  
   Таблиця 15  Розмежування НЕ і НІ  
   Таблиця 16  Правопис НЕ зі словами різних частин мови  
 розділ 3  Тематичні орфографічні словники  
     Слова з подвоєними приголосними  
     Слова з пре- і ПРИ-  
     Злите і роздільне написання прислівників  
         

Вступ

Підготовка сучасного конкурентоспроможного передбачає не тільки формування у нього системи теоретичних знань і практичних навичок професійної діяльності, а й розвиток навичок грамотної літературної усного та писемного мовлення, які є складовою частиною комунікативної компетенції фахівця. Особливо важливо це для навчання майбутніх журналістів, юристів, психологів, менеджерів, професійна діяльність яких безпосередньо пов'язана з мовним спілкуванням.

У зв'язку з цим останнім часом значно зросли вимоги до грамотності абітурієнтів і студентів вищих навчальних закладів. Це проявляється, зокрема, в тому, що всі абітурієнти проходять вступні випробування з російської мови з обов'язковою перевіркою навичок правопису. Крім того, при вивченні курсу «Російська мова і культура мови» студенти знайомляться з різними видами норм сучасної української літературної мови, в тому числі і з нормами орфографії і пунктуації.

У НОУ «ІНЕП» вступні випробування з російської мови проводяться у формі комп'ютерного тестування. Більша частина завдань тестів спрямована на перевірку навичок правопису, якими володіє абітурієнт. Для підготовки до проходження вступного тестування в інституті працюють підготовчі курси. На заняттях основна увага приділяється систематизації та узагальнення відомостей про правила російського правопису, які слухачі вивчали в загальноосвітніх навчальних закладах. Не секрет, що вивчення діючих правил часом утруднено не тільки їх кількістю, але і громіздкістю формулювань, великою кількістю винятків, окремих випадків, окремими протиріччями. Крім того, в російській мові досить багато слів з традиційним написанням (так званих «словникових слів»), що не піддаються перевірці, вимагають заучування.

Всі ці складності обумовлюють необхідність більш компактного і наочного викладу навчального матеріалу. Одним з ефективних способів вирішення даної проблеми є, на наш погляд, використання довідково-інформативних таблиць по найбільш складним правилам орфографії, які можуть супроводжуватися окремими примітками коментує або уточнюючого характеру.

Пропонований посібник складається з трьох розділів.

Перший розділ присвячений викладу основних принципів російської орфографії, на яких засновані правила правопису слів. Другий розділ складається з ряду таблиць з необхідними примітками. У третьому розділі представлені тематичні орфографічні словники з окремих тем, за допомогою яких слухачі можуть швидко перевірити написання того чи іншого слова.

Система тренувальних і контрольних вправ для закріплення вивченого теоретичного матеріалу буде викладена в другій частині посібника з російської орфографії.Санкт Петербург | Правопис коренів з чергуються голосними

Правопис голосних О-Е-Е після шиплячих | подвоєні приголосні | Правопис И | Правопис складних слів | Примітки | Правопис суфіксів іменників | Правопис суфіксів прикметників | Правопис Н і НН | Примітки | Правопис прислівників і прислівникових сполучень |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати