На головну

Автоматизовані системи управління підрозділами МНС України

  1. I. Поняття, предмет, метод та система трудового права України
  2. Iіі. Джерела трудового права України
  3. Quot;Археологія України".
  4. VІ. Функції та організаційні засади управління
  5. WYSIWYG - системи проектування Web- сайтів.
  6. Адаптаційні механізми дихальної системи на тренувальні впливи

Вивчаючи дану тему слід звернути увагу на загальні відомості про автоматизовані системи управління, що використовуються в Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту МНС України, а такох ознайомитися з іх призначенням, основними завданнями та принципом роботи

Під час вивчення даної теми ознайомитися з основними завданнями та принципом роботи автоматизованої системи зв'язку й оперативного управління підрозділами МНС України.

Найкраще матеріал з даної теми висвітлений у навчальному посібнику: Наказ МВС України від 08.06.92 № 755 «Про затвердження Настанови по службі зв'язку та АСУ пожежної охорони МВС України» - Р.2 Гл. 1-3. Чуб І. А., Винокуров Г. Е. та ін. Автоматизовані системи управління та зв'язок у сфері цивільного захисту. - Харків: АПБУ, 2005 - стор. 220-248.

Основні поняття:

Автоматизована система управління - сукупність каналів зв'язку, технічних засобів автоматичної реєстрації, переробки, збереження і відображення інформації й устроїв оптимізації управлінських рішень, взаємозалежних у процесі функціонування системи людина - машина, призначеної для прийняття управлінських рішень:

Основним призначенням АСУ є :

- підвищення рівня пожежної безпеки;

- зменшення матеріального збитку і загибелі людей від пожеж та НС;

- зниження відносних витрат на утримання пожежно-рятувальних підрозділів;

- зниження кількості пожеж та НС;

- відносне зменшення чисельності робітників пожежної охорони;

- зменшення кількості похибок у діях диспетчерського персоналу та інших служб;

- поліпшення якості роботи державного пожежного нагляду;

- підвищення ефективності організаційної і господарчої діяльності:

- підвищення ефективності використання засобів зв'язку, сигналізації, пожежної та аварійно-рятувальної техніки і т. п.

Автоматизована система зв'язку й оперативного управління призначена для удосконалювання діяльності підрозділів пожежної охорони шляхом автоматизації вирішення завдань управління, прийняття рішень і оптимізації існуючої організаційної структури системи управління і вхідних у неї підрозділів.

АСЗОУ повинна охоплювати усі підрозділи, що входять у гарнізон. Вона призначена для:

- прийому заявок про пожежі, НС, аваріях і стихійних лихах, що надходять по телефонних каналах зв'язку або безпосередньо від заявників;

- прийому електричних сигналів від систем пожежного спостереження;

- мобілізації сил і засобів гарнізону, а також інших служб на ліквідацію пожежі або аварійної ситуації;

- забезпечення необхідною інформацією пожежно-рятувальних підрозділів, що слідують до місця НС;

- забезпечення необхідною інформацією підрозділів, що працюють на місці пожежі та НС;

- передислокації пожежних підрозділів;

- забезпечення оперативного зв'язку між персоналом управління, частинами, мобільними силами, КГП (КАРР), об'єктами, службами міського господарства, органами відомчого і міського управління;

- збору, хронометрування, сортування, накопичення , збереження, відображення, документування і видачі зацікавленим відомствам відомостей про пожежі та НС.

 В результаті вивчення теми слухачі повинні | Новітні засоби зв'язку, що використовуються в підрозділах МНС України

ВІННИЦЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | ПОСІБНИК | Організація зв'язку в пожежно-рятувальних підрозділах Оперативно-рятувальної служби МНС України | Загальні засади організації зв'язку | Основи проводового зв'язку | В результаті вивчення теми слухачі повинні | Основи радіозв'язку | В результаті вивчення теми слухачі повинні | Організація зв'язку в пожежно-рятувальних підрозділах Оперативно-рятувальної служби МНС України | ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати