Головна

В результаті вивчення теми слухачі повинні

  1. V. Вивчення нового матеріалу.
  2. Web із зворотним зв'язком(для вивчення думок, соціологічних досліджень, оцінки ефективності...).
  3. Аналіз одержаних результатів
  4. Аналіз одержаних результатів
  5. Аналіз результатів дослідження
  6. Аналітична обробка результатів експерименту
  7. Асиміляція - процес, в результаті якого групи з яскраво вираженими особливостями досягають культурного і соціального злиття.

Знати:

шо таке проводовий зв'язок та його складові елементи;

види проводового зв'язку (телефоний, факсимільний, телеграфний, відеозв'язок);

загальну будову телефонного апарату, будову та технічні характеристики основних складових телефонного апарату;

особливості організації та побудови телефонного зв'язку і телефоних мереж в нашій державі. Організацію зв'язку по спецлініям «101» та «112»;

які засоби диспетчерського зв'язку використовуються в пожежно-рятувальних підрозділах (станції та пульти диспетчерського зв'язку), їх призначення, будова та порядок роботи.

Вміти:

використовувати у своїй практичній діяльності сучасні засоби проводового та радіозв'язку;

працювати з апаратами телефонного, телеграфного та факсимільного зв'язку.

Питання для самоперевірки

Який звязок називається проводовим?

Назвіть види проводового зв'язку.

Назвіть основні елементи розмовних приладів.

Назвіть основні елементи викликних приладів.

Яким чином здійснюється передача інформації з використанням телефонного зв'язку?

Яким чином здійснюється передача інформації з використанням телеграфного зв'язку?

Яким чином здійснюється передача інформації з використанням факсимільного зв'язку?

Яким чином здійснюється передача інформації з використанням відеозв'зку?

Що таке телефонна мережа?

Література:

1. Чуб І. А., Винокуров Г. Е. та ін. Автоматизовані системи управління та зв'язок у сфері цивільного захисту. -Харків: АПБУ, 2005 - стор. 170-185, 143-145, 185-191.

2. Шаровар Ф. И. Автоматизированные системы управления и связь в пожарной охране. - М.: Радио и связь, 1987 - стор. 38-62, 68-75.Основи проводового зв'язку | Основи радіозв'язку

ВІННИЦЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | ПОСІБНИК | Організація зв'язку в пожежно-рятувальних підрозділах Оперативно-рятувальної служби МНС України | Загальні засади організації зв'язку | В результаті вивчення теми слухачі повинні | Організація зв'язку в пожежно-рятувальних підрозділах Оперативно-рятувальної служби МНС України | В результаті вивчення теми слухачі повинні | Автоматизовані системи управління підрозділами МНС України | Новітні засоби зв'язку, що використовуються в підрозділах МНС України | ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати