Головна

Загальні засади організації зв'язку

  1. VІ. Правові засади соціального партнерства. Колективні договори та угоди
  2. VІ. Функції та організаційні засади управління
  3. Безпека життєдіяльності як категорія 1.1.1. Наукові засади безпеки життєдіяльності
  4. Валютно-фінансова конвергенція та особливості організації фінансів Європейського Союзу
  5. Взаємодія кадрової служби з іншими структурними підрозділами організації
  6. Визначення стану організації праці на промисловій дільниці
  7. Використання особливостей відновлювальних процесів при організації спортивного тренування

Розглядаючи дану тему необхідно розглянути основні поняття історії створення, розвитку засобів звязку та засобів технічної реалізації зв'язку. Основні положення теорії акустики та розповсюдження звукових коливань у просторі. Особливу увагу звернути на основні завдання звязку в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України та вимоги до даного звязку.

Найкраще матеріал з даної теми висвітлений у навчальному посібнику: Наказ МВС України від 08.06.92 № 755 «Про затвердження Настанови по службі зв'язку та АСУ пожежної охорони МВС України» - Р. 1 Гл. 1., Чуб І. А., Винокуров Г. Е. та ін. Автоматизовані системи управління та зв'язок у сфері цивільного захисту. - Харків: АПБУ, 2005 - стор. 5-7, 146-153.

Основні поняття:

Акустика (від. грецького аkustikos - слуховий) - у вузькому розумінні слова - наука про звук, тобто пружні коливання у газах, рідинах і твердих тілах, що може чути людське вухо (частоти таких коливань знаходяться в діапазоні від 6 Гц до 20 кГц); у широкому розумінні слова - це розділ фізики, що досліджує пружні коливання і хвилі від найнижчих частот (умовно від 0 Гц) до гранично високих частої (до 1014 Гц ) та їхні взаємодії з речовиною і застосування цих коливань (хвиль).

Звукові коливання, виникнувши в якийсь точці середовища, поширюються в усіх напрямках від джерела звука. Цей процес поширення звукових коливань називається звуковою хвилею.

Звукове поле -цепростір у якому поширюються звукові хвилі.

Частота коливань - кількісна характеристика періодичних коливань, що дорівнює відношенню числа циклів коливань до часу їх здійснення. Вимірюється частота коливань у Герцах (Гц).

Період коливань - це час протягом якого відбулося одне повне коливання.

Амплітуда коливань - це найбільше відхилення коливного тіла від стану рівноваги.

Коливання з частотами нижче 16 Гц називаються інфразвуковими, а коливання з час готами вище 20000 Гц, - ультразвуковими.

Найважливішими завданнями зв'язку у МНС є:

Ø оперативний та якісний прийом і передача повідомлень про пожежі, аварії та стихійні лиха;

Ø своєчасне надсилання необхідних сил і засобів для ліквідації НС та її наслідків;

Ø постійне управління підрозділами, що слідують до місця НС, які працюють на ліквідуванні НС, та при вирішенні адміністративно-управлінських завдань;

Ø інформування відповідних посадових осіб і організацій про виникнення НС та хід її ліквідуванні;

Ø обмін інформацією між пожежно-рятувальними підрозділами та іншими службами, що взаємодіють із МНС;

Ø забезпечення управління силами й засобами служби цивільного захисту та взаємодію з військовими частинами, штабами ЦО, а також іншими міністерствами й центральними органами виконавчої влади.

Найважливішими вимоги до звязку є: надійність, оперативність, достовірність, необхідна пропускна спроможність та скритність передачі інформації.

Надійність зв'язку - здатність забезпечити безперервне управління аварійно-рятувальними підрозділами у будь-яких умовах. Вона досягається:

Ø застосуванням засобів зв'язку, що відповідають спеціальним технічним вимогам;

Ø наявністю резервного обладнання, обхідних і резервних каналів зв'язку;

Ø проведенням заходів щодо захисту радіо та телефонного зв'язку від перешкод;

Ø застосуванням та експлуатацією техніки зв'язку відповідно до її тактико-технічних даних.

Оперативність зв'язку - це здатність забезпечення передачі (прийому) інформації у термін, обумовлений відповідною обстановкою. Оперативність зв'язку забезпечується;

Ø постійною готовністю систем і засобів зв'язку до використання;

Ø при організації зв'язку - вірним вибором засобів зв'язку;

Ø можливістю передачі (прийому) інформації у термін, що відповідає ступені оперативності інформації;

Ø високою технічною підготовкою спеціалістів зв'язку;

Ø твердим знанням і чітким виконанням особовим складом МНС України правил користування зв'язком.

Достовірність зв'язку - це степінь правдивого відтворення переданої інформації на пунктах прийому, яка забезпечується:

Ø підтриманням технічних і електричних параметрів каналів та апаратури зв'язку у встановлених експлуатаційних нормах;

Ø високими практичними навичками осіб, які використовують засоби зв'язку;

Ø можливістю передачі важливих повідомлень кількома незалежними каналами одночасно.

Пропускна спроможність - це можливість систем зв'язку забезпечити своєчасну передачу певних інформаційних потоків. Необхідна пропускна спроможність досягається:

Ø ефективним використанням засобів зв'язку;

Ø скороченням часу обробки й проходження інформації на вузлах зв'язку;

Ø суворим дотриманням посадовими особами встановлених на передачу обсягів інформації.

Схованість зв'язку - це його здатність обмеження несанкціонованого доступу до схем організації зв'язку, переданої інформації та апаратури зв'язку. Скритність досягається:

Ø суворим дотриманням правил ведення переговорів відкритими каналами зв'язку усіма працівниками;

Ø застосуванням апаратури маскування мови;

Ø високою дисципліною зв'язку;

Ø проведенням заходів щодо запобігання несанкціонованому доступу до засобів зв'язку;

Ø суворим дотриманням правил передачі відкритої інформації каналами радіозв'язку.Організація зв'язку в пожежно-рятувальних підрозділах Оперативно-рятувальної служби МНС України | Основи проводового зв'язку

ВІННИЦЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | ПОСІБНИК | В результаті вивчення теми слухачі повинні | Основи радіозв'язку | В результаті вивчення теми слухачі повинні | Організація зв'язку в пожежно-рятувальних підрозділах Оперативно-рятувальної служби МНС України | В результаті вивчення теми слухачі повинні | Автоматизовані системи управління підрозділами МНС України | Новітні засоби зв'язку, що використовуються в підрозділах МНС України | ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати