На головну

ПОСІБНИК

  1. Джерело: Федів Ю. О., Мозгова Н. Г. Історія української філософії: Навчальний посібник. - К., 2000.
  2. МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
  3. Методичний посібник
  4. Навчальний посібник
  5. Навчальні посібники
  6. Навчально-методичний посібник
  7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

щодо вивчення курсу з дисципліни

«ОСНОВИ ЗВ'ЯЗКУ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ»

для слухачів заочної форми навчання підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.17020301 «Організація та техніка протипожежного захисту»,

галузі знань 1702 «Цивільна безпека», кваліфікація

3119 «Технік з аварійно-рятувальних робіт»

Вінниця 2010


Посібник щодо виконання контрольних завдань з дисципліни «Основи зв'язку пожежно-рятувальних підрозділів» для слухачів заочної форми навчання підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю

5.17020301 «Організація та техніка протипожежного захисту» галузі знань 1702 «Цивільна безпека» кваліфікація 3119 «Технік з аварійно-рятувальних робіт»

Посібник розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.17020301 «Організація та техніка протипожежного захисту» на основі навчальної програми дисципліни «Основи зв'язку пожежно-рятувальних підрозділів» затвердженої начальником Вінницького вищого професійного училища цивільного захисту

« » 2010року.

Укладач: викладач циклу ОС та ЦЗ Ковальчук О. М.

Розглянуто і схвалено на засіданні

циклу організації служби та цивільного захисту

Протокол №___ від «___» __________20__ року

Начальник циклу майор служби ЦЗ

М. М. Гуменюк


Зміст

Вступ 6

1. Загальні методичні вказівки 7

2. Зміст дисципліни 8

3. Методичні вказівки з самостійного вивчення матеріалу і переказу теоретичних питань 11

4. Оріентовний перелік питань підготовки до заліку 23

Література 25


ВСТУП

Зв'язок в пожежно-рятувальних підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України є одним із найважливіших чинників від яких у великій мірі залежить оперативність та правильність виконання своїх функціональних обов'язків пожежно-рятувальними підрозділами.

У теперішній час в гарнізонах МНС України широко застосовуються сучасні стаціонарні, мобільні і переносні радіостанції. Подальший розвиток радіозв'язку у підрозділах здійснюється а напрямку полібшення технічних характеристик радіоапаратури, збільшення потужності стаціонарних радіостанцій і освоєння більш високих частот.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи зв'язку пожежно-рятувальних підрозділів» є формування в слухачів знань у галузі техніки зв'язку, будови, принципу роботи сучасних засобів зв'язку, порядку організації та функціонування систем зв'язку в пожежно-рятувальних підрозділах оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України, а також набуття практичних навичок щодо застосування сучасних засобів зв'язку під час виконання завдань за призначенням.

Вивчення даної навчальної дисципліни базується на знаннях слухачів здобутих на заняттях з навчальних дисциплін: «Основи обчислювальної техніки», «Пожежна тактика» та «Тактика дій при ліквідації надзвичайних ситуацій».

Вивчення навальної дисципліни «Основи зв'язку пожежно-рятувальних підрозділів» передбачає проведення лекцій, практичних та семінарських занять, а також самостійної роботи слухачів. Ключовою ланкою вивчення даної навчальної дисципліни є лекції, на яких вивчаються найбільш важливі та важкі для засвоєння питання програми.
ВІННИЦЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | Організація зв'язку в пожежно-рятувальних підрозділах Оперативно-рятувальної служби МНС України

Загальні засади організації зв'язку | Основи проводового зв'язку | В результаті вивчення теми слухачі повинні | Основи радіозв'язку | В результаті вивчення теми слухачі повинні | Організація зв'язку в пожежно-рятувальних підрозділах Оперативно-рятувальної служби МНС України | В результаті вивчення теми слухачі повинні | Автоматизовані системи управління підрозділами МНС України | Новітні засоби зв'язку, що використовуються в підрозділах МНС України | ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати