Головна

Натуралістична концепція людини у романах Е. Золя (аналіз одного з творів за вибором студента).

  1. N Клеепроводящие композиции изготавливают на основе эпоксидных смол холодного и горячего отверждения, полиуретана, силикона и неорганических соединений.
  2. N Основу ТП изготовления деталей составляют действия направленного формирования радиотехнических, химических, механических и других свойств исходного материала заготовки
  3. А) имеют хотя бы одного родителя, состоящего в гражданстве Российской Федерации и проживающего на территории Российской Федерации;
  4. Абсолютное значение одного процента прироста
  5. Автономный инвертор напряжения с широтно-импульсным регулированием выходного напряжения
  6. Альтернативна вартість як ключова концепція проектного аналізу
  7. Аналіз та інтерпретація літературних творів

У другій половині дев'ятнадцятого століття в західноєвропейських літературах починають розвиватись нові літературні течії і напрямки, що приходять на зміну традиційному реалізму. Однією з таких течій є натуралізм. Особливо впливовою ця течія була у французькій літературі. Філософським підгрунтям для її розвитку стали позитивістська філософія Огюста Конта, праці мистецтвознавця Іпполіта Тена. Слово "натуралізм" походить від латинського слова natura, тобто "природа". Основною рисою натуралізму, що й визначила назву цієї течії, була орієнтація на науковий підхід до дійсності з боку письменників. Річ у тім, що у дев'ятнадцятому столітті розвиток науки і перш за все природничих наук почав справляти значний вплив на світогляд західноєвропейської людини. Наука не тільки почала конкурувати в цій ролі з релігією та церквою, а вже взяла гору в цій боротьбі. Тож не дивно, що література як одна із культурних форм, функцією якої є осмислення людського буття, звернулася до природничих наук за засобами пізнання людини. Пояснення людської поведінки, виходячи з принципів природних, тобто біологічних закономірностей, - такою є основна риса натуралізму.

Отже, згідно з натуралістичною концепцією головними чинниками, що визначають поведінку людини, а отже і її долю, є біологічні. Головними представниками натуралізму у французькій літературі були Емон та Жюль Гонкур і Еміль Золя. Еміля Золя (1840-1903) можна вважати основоположником цієї течії, оскільки саме він почав використовувати цей термін як самоназву нової літературної школи, обгрунтував її принципи у своєму есеї "Експериментальний роман" і навколо нього згуртувалися молоді письменники, що прихильниками нового розуміння літератури та її задач.

Одним із найвідоміших романів Золя, що входить до його циклу "Ругон-Маккари" є роман "Жерміналь" (1883). Цей роман присвячено темі страйку. Місцем подій є шахта в містечку Ворьо на півдні Франції. Головним героєм є Етьєн Лантьє, представник сімейства Ругон-Маккарів, колишній механік, який влаштовується працювати на шахті і очолює страйк, що виник стихійно, оскільки має в минулому досвід участі у страйках та політичні зв'язки з соціалістичними організаціями. Таким чином, основним конфліктом роману є конфлікт між працею і капіталом, між шахтарями як найманими робітниками, що виступають за підвищення заробітної плати і покращення умов свого злиденного життя та власниками шахти, що ними є акціонерне товариство. Попри мужність і організованість страйкарів, страйк врешті-решт закінчується поразкою. Після того, як він перейшов у бунт, було викликано війська, та придушено страйк. Власники так і не пішли на поступки вимогам шахтарів. Золя показує, що інша розв'язка була об'єктивно неможливою. Як дослідник, зорієнтований на науковий підхід та аналіз дійсності він показав, що за наявних економічних умов та незрілості робітничого руху в цілому, страйк на окремій шахті був приречений на поразку.

 Натуралізм у французькій літературі. Цикл романів Е. Золя "Ругон-Маккари". Склад і задум. | Розвиток особистості в п'єсі Г.Ібсена "Ляльковий дім".

Антична література | Середньовічна лірика: жанри, теми, образи | Німецький героїчний епос "пісня про Нібелунгів". | Жанр «высокой комедии» в творчестве Мольера | Классицизм как художественное направление. Н. Буало о классицизме | Сонет в литературе Возрождения. Сонеты Петрарки и Шекспира | Література Просвітництва | Зарубіжна література ХІХст. | Становище жінки в буржуазному суспільстві другої половини 19 століття у п'єсі Г.Ібсена "Ляльковий дім". | Становище мистецтва у буржуазному суспільстві в романі Джека Лондона "Мартін Іден". |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати