На головну

ВКЛЮЧЕННЯ МАЛИХ АТС ПО абонентських ліній: ВХІДНИЙ ВИКЛИК

  1.  Int 21h; Виклик функції
  2.  Адаптивні перетворення генома в відповідь на виклик середовища
  3.  АЛГОРИТМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИКЛИКІВ
  4.  Блокуються, що не блокуються і асинхронні системні виклики.
  5.  Божа дівчина за викликом. Спогади жінки, що пройшла шлях від монастиря до панелі
  6.  Кидаючи виклик злу
  7.  Кинули виклик смерті

АТС відповідає за управління з'єднанням абонента ТМЗК і надання йому додаткових послуг. Передавачі і приймачі многочастотного набору номера (DTMF), генератори акустичних сигналів і автоінформатори розміщуються в АТС, отже, адресна інформація з використанням DTMF повинна передаватися «прозоро» між портом користувача і АТС. У той же час сигналізація про стан лінії повинна інтерпретуватися в мережі доступу і потім передаватися через інтерфейс V5 допомогою повідомлень рівня 3, як було показано в попередніх параграфах.

На рис. 7.13 представлена ??структура процесу PLES (PSTN protocol: Local Exchange Side) в логічному об'єкті протоколу ТфОП на стороні АТС, а на рис. 7.14 приведена SDL-діаграма цього програмного процесу. За аналогією зі стороною мережі доступу взаємодія цього процесу з логічним об'єктом національного протоколу управління з'єднаннями ТМЗК підтримується функціональними елементами FE, які забезпечують формування та інтерпретацію примітивів, що представляють в абстрактній формі обмін необхідною інформацією всередині LE між процесом PLES і національним протоколом ТфОП (канали С7 і С8 ). Так само як на SDL-діаграми протоколу ТфОП на стороні мережі доступу, тут не показано взаємодію з системою управління.


протокол ТфОП 219

Є такі групи примітивів:

- Примітиви створення сигнального шляху в інтерфейсі V5:

FE-establish_request, FE-establish_indication, FE-establish_acknowledge, FE-establish_acknowledge_indication;

- Примітиви сигналізації:

FE - line_signal_request, FE-line_signal_indication;

- Примітиви звільнення сигнального шляху в інтерфейсі V5:

FE-disconnect_request,

FE-disconect_complete_request,

FE-disconnect_complete_indication;

- Примітиви управління параметрами протоколу ТфОП:

FE-protocol_pararneter_request.

Рис .7.13. Структура процесу в логічному об'єкті протоколу ТфОП на стороні АТС

Сенс і зміст перерахованих примітивів стануть зрозумілі читачеві при розгляді SDL-діаграми процесу PLES. тут


220 глава 7 _______________ _____

ж корисно відзначити, що всі примітиви типу indication передаються процесом PLES логічного об'єкту національного протоколу ТфОП, а все примітиви типу request (і примітив FE-establish_acknowledge, що має тип response) - в зворотному напрямку.

Процес PLES в логічному об'єкті протоколу ТфОП на стороні АТС має такі стани:

LEI - нульовий стан (null).

LE2 - створення сигнального шляху ініційовано з боку АТС (path initiated by LE). Процес переходить в цей стан після того, як АТС передасть до мережі доступу повідомлення ESTABLISH.

LE3 - створення сигнального шляху ініційовано з боку мережі доступу (path initiated by AN). Мережа доступу послала повідомлення ESTABLISH до АТС і очікує у відповідь повідомлення ESTAB-LISH_ACK.

LE4- стан активного сигнального шляху (path active), в якому він підтримує звичайні функції сигналізації ТМЗК для даного порту.

LE5 - запрошено звільнення сигнального шляху (path disconnect request). В цей стан процес переходить, коли АТС посилає в мережу доступу повідомлення DISCONNECT. Вихід виданого стану можливий, коли мережа доступу передасть відповідь було надіслане DISCONNECT_COMPLETE.

Власне кажучи, даний перелік станів вже побічно містить опис процесу PLES, SDL-діаграма якого наведена на рис. 7.14. На додаток до цього переліку і до самої SDL-діаграми корисно розглянути значення таймерів, використовувані процесом PLES:

- Таймер Т1 = 2 з - запускається після передачі повідомлення ESTABLISH або DISCONNECT_COMPLETE. Скидання таймера відбувається при надходженні повідомлення ESTABLISH_ACK. Якщо ж таймер спрацює до настання цієї події, повторюється посилка повідомлення ESTABLISH, і таймер Т1 перезапускается. При повторному спрацьовуванні таймера Т1 до надходження повідомлення ESTABLISH_ACK до мережі доступу направляється повідомлення DISCONNECT і запускається таймер ТЗ;

- Таймер Т3 = 2 з - запускається після передачі повідомлення DISCONNECT. Запускається багаторазово. При спрацьовуванні цього таймера в стані LE5 процесу PLES (як це мае


______протокол ТфОП______________________ 221

ло місце і в стані AN7 процесу PANS) в залежності від того, скільки разів спрацював таймер ТЗ, приймається рішення на користь одного з двох варіантів:

- Якщо таймер спрацював до 3 разів, повторюється передача повідомлення DISCONNECT;

- Після третього спрацьовування таймера передається сигнал індикації помилки в систему управління;

- Таймер Т4 = 2 з - запускається після прийому повідомлення STATUS-ENQUIRY. Запускається багаторазово;

- Таймер ТГ = 5 с - запускається після передачі повідомлення SIGNAL;

- Таймер Tt = 10 с - запускається після передачі повідомлення SIGNAL або PROTOCOL_PARAMETER.

Мал. 7.14. SDL-діаграма процесу PLES обробки протоколу ТфОП на стороні АТС (1 з 3)протокол ТфОП 223

Мал. 7.14. SDL-діаграма процесу PLES обробки протоколу ТфОП на стороні АТС (3 з 3)

Як це неодноразово робилося в більшості глав першого тому, місце, заощаджений за рахунок опису процесу PLES за допомогою SDL-діаграми, представляється корисним віддати деяких прикладів, в яких діють обидва розглянутих процесу PANS і PLES. Розглянемо приклади [83] повідомлень створення сигнального шляху '.

- повідомлення AN / ESTABLISH / Steady-signaLoff-hook використовується для створення сигнального шляху в разі вихідного дзвінка після того, як абонент зняв трубку;

- Повідомлення LE / ESTABLISH / Cadenced-ringing використовується для створення сигнального шляху в разі вхідного дзвінка і наказує передати абоненту сигнал виклику, якщо немає конфлікту між вхідний і вихідний викликами;

- Повідомлення LE / ESTABLISH / Steady-signaLnormal-polarity використовується для створення сигнального шляху в разі вхідного дзвінка, коли має місце конфлікт і пріоритет віддається входить викликом.

ВКЛЮЧЕННЯ МАЛИХ АТС ПО абонентських ліній: ВХІДНИЙ ВИКЛИК

На рис. 1.19 представлена ??спрощена схема включення малої АТС в районну АТС по аналогових двопровідним абонентських ліній стосовно вхідного зв'язку. В цьому випадку абонент після звичайної для ГТС процедури з'єднується з оператором малої АТС (консоллю). Після діалогу з оператором і з його допомогою організується з'єднання з абонентом Б.


Аналогові абонентські лінії 37

Мал. 1.19. Включення малої АТС в РАТС: вхідний дзвінок

На рис. 1.20 і 1.21 представлені діаграма взаємодії блоків і SDL-діаграма обробки абонентської сигналізації для випадку вхідного дзвінка. Методологія цих SDL-специфікацій повністю відповідає чолі 2 першого тому і матеріалу попереднього параграфа.

Процес обробки сигналізації вхідного дзвінка SUBLIC має 4 стани:

52.0 Початкове

52.1 Здійснення дзвінка. У цьому стані посилка тонального сигналу «Контроль посилки виклику» абоненту А здійснюється районної АТС

52.2 Пауза

52.3 Розмова. У цьому стані здійснюється бесіда з оператором, пошук і перемикання на абонента Б, посилка абоненту А тональних (часто музичних) сигналів і / або фраз автоинформатора і т. П У початковому стані S2.0 (див. Рис. 1.21) очікується сигнал виклику . Після прийому першої посилки цього сигналу робиться спроба викликати вільного оператора або абонента, призначеного в даний момент для прийому вхідних дзвінків. Процес переходить при цьому в стан здійснити дзвінок S2.1, в якому абоненту А від вхідної районної АТС надсилається акустичний сигнал «Контроль посилки виклику».


38Глава 1________________________------------

Мал. 1.20. Діаграма взаємодії процесу SUBL1C для вхідного дзвінка

У стані S2.1 очікується відповідь оператора, що приводить до замикання шлейфа абонентської лінії районної АТС і переходу в розмовне стан S2.3.

У цьому ж стані можливе припинення частотної посилки 25 Гц, що може означати або припинення виклику до відповіді, або просто паузу в послідовності викличних посилок згідно рис. 1.2. Для визначення однієї з цих двох причин встановлюється таймер Т1.

Значення таймера Т1 == 10с вибирається з міркувань достовірного розпізнавання припинення виклику від районної АТС з урахуванням можливих варіантів послідовності посилок виклику від цієї АТС, представлених на рис. 1.2. При припинення посилки 25 Гц відбувається перехід в стан S2.2. У цьому з-


Аналогові абонентські лінії 39

Мал. 1.21. SDL-діаграма процесу SUBL1C

стоянні можливий відповідь оператора, що приводить до замикання шлейфа абонентської лінії районної АТС і переходу в розмовне стан S2.3. Можливо надходження наступної викличної посилки, в зв'язку з чим скидається таймер Т 1 = 10 с і здійснюється повернення в стан S2.1. Ще одне можливе подія в стані S2.2 - спрацьовування таймера 10 с. Це сприймається як припинення виклику до відповіді, в результаті чого виклик оператора припиняється, а процес повертається в початковий стан.

Нарешті, в розмовному стані очікується повідомлення про відбої номер (або оператора), після прийому кото-


40Глава 1_______________________________________

якого розмикається шлейф і відновлюється початковий стан

процесу.

Очевидним недоліком розглянутого процесу SUBLIC

є неможливість прямого набору номера абонента малої АТС при вхідному виклику від мережі загального користування. Такий виклик може бути обслужений тільки за допомогою оператора (з очевидних причин тут не розглядаються кустарні методи реалізації «дозвону»). Ця обставина істотно обмежує сферу застосування малих АТС.

Ситуація змінюється тільки при підключенні малої АТС до АТС мережі загального користування по міжстанційне з'єднувальним лініях, що негайно переводить її в групу «б» відповідно до наведеної на початку глави класифікації. Можливі варіанти включення по міжстанційне з'єднувальним лініях розглянуті в томі 1 «Сигналізація в мережах зв'язку». Для такого включення потрібні дорогі програмні і апаратні модулі підтримки межстанционной сигналізації і АОН, що для АТС невеликої ємності часто виявляється неприйнятним.

Економічно ефективним вирішенням проблеми може виявитися застосування спеціального сигнального конвертора «2х3», розглянутого в розділі 11 першого тому. Таке рішення, тим не менш, слід вважати компромісним; прогресивним його можна назвати, хіба лише визначивши прогрес за законами Мерфі «не як заміну неправильної теорії на правильну, а як заміну неправильної теорії на неправильну ж, але уточнену». Дійсно прогресивним рішенням є використання протоколу DSS-1, описуваного в розділах 3 і 4 цієї книги, якщо, зрозуміло, цей протокол підтримується районної АТС.


глава 2

Цифрові

АБОНЕНТСЬКІ ЛІНІЇ

-------------------------------------------------- -----------

Спочатку неминуче йдуть: думка, фантазія, казка. За ними простує науковий розрахунок, і вже, в кінці кінців, виконання вінчає думку.

К. Е. Ціолковський© um.co.ua - учбові матеріали та реферати