На головну

Розвиток права за Петра 1.

  1.  I. Основні права громадян
  2.  II. Виникнення і розвиток політичних вчень.
  3.  II. Робота з джерелом: ГРАМОТА НА ПРАВА І ВИГОДИ МІСТАХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ. 21 квітня 1785 р
  4.  II. Розвиток теорії лідерства (керівництва) в організації.
  5.  IV. Розвиток економічних інститутів і підтримання макроекономічної стабільності
  6.  IV. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ
  7.  Quot; Руська правда "як пам'ятка права

Оформлення станового ладу - створено 4 стану. Принципу рівності перед законом не було, твої права залежать від твого станового положення.

речове право консервативно, допускає мінімум буржуазних моментів. 23 березня 1714 г. - Указ про порядок спадкування рухомого і нерухомого майна. Нерухомість: вотчина, маєток, будівлі, лавки і т. Д. (Вотчина = маєток). Нерухомість можна передавати у спадок, але майно можна передати лише одній людині (за законом - старшому синові, за заповітом - будь-якого). Якщо немає синів, то успадковує дочка, якщо немає дочок - найближчий родич, але тільки одна людина! Продавати і міняти нерухомість можна було тільки в крайньому випадку, встановлювалася високе мито в 10%.

Промисловцям дозволено використовувати надра землі в своїх цілях і купувати селян для цього (посесійні селяни - продавати і купувати селян можна тільки з усім майном, не окремо). Власники землі позбавлені права на надра землі. Петро 1 заборонив рубати деякі категорії лісів (сосна, дуб - вони були потрібні для будівництва флоту).

Петро 1 заборонив вилов цінних порід риб у вигляді промислу.

Зобов'язальне право. Спостерігається тенденція пристосування права на ринку.

У 1700 р Петро 1 видає Указ про стягнення боргу за наявності декількох кредиторів. Майно боржника ділиться між кредиторами пропорційно боргах. «Якщо майна немає, починається правеж». Якщо правеж не допомагав, били батогом. У самому крайньому випадку каторга в Азов на 3 роки, а потім посилання.

Багато уваги укладання договорів. Угоди кріпаків діляться на 3 види:

Кримінальне право. Діяло Соборне укладення. З'являється багато нормативних актів (Артикулвійськовий). Жорсткість законів.

У 1715 прийнятий Артикулвійськовий, який повинен мати відношення тільки до військових (але потім застосовується і до цивільних).

Поняття злочину двояко. Матеріальне визначення - нанесення збитку (державі); друге визначення - порушення кримінального закону. Розглядаються проблеми співучасті, провини, обставини що пом'якшують і обтяжують відповідальність (сп'яніння), про необхідну оборону і про крайню необхідність.

Види злочинів: за обсягом було більше військових злочинів

1. Проти релігії і церкви

2. Держ. злочину

3. Злочини проти порядку управління

4. Військові злочини

5. Посадові злочини

6. Проти особистості (вбивство, нанесення тілесних ушкоджень, проти честі)

7. Майнові

8. Проти сім'ї та моральності

Головна мета покарання - залякування. А також ізоляція злочинця, відплата, майнова вигода.

Види покарань:

1. Смертна кара - проста (відсікання голови, повішення, розстріл - благородна форма) і кваліфікована (зникає залиття в горло розплавленого металу)

2. Каторга - новий вид покарання (з грец. - Гребне судно): людей посилали веслярами на судно.

3. Позбавлення волі

4. Громадянська страта: людини обесчестівалі (стосувалося головним чином дворян) - людина як би помер, юридично, дружина вдова, майно передається у спадок, підтримувати компанію з такою людиною не можна, його можна було бити, принижувати, але не вбивати!

5. Тілесні покарання: членовредітельние і хворобливі (+ шпіцрутени - биття лозинами, кішки - биття батогом з декількома батіжком; для військових)

6. Майнові покарання: конфіскація, штраф, відрахування з платні (для військових)

7. Специфічні покарання для військових: «сидіння на кониках», «ходіння по кілків», носіння сідел

З поширенням на населення Артикула військового кримінальна відповідальність посилилася.

процес. У 1697 р Петр1 скасовує змагальний процес. Всі справи повинні були здійснюватися в формі розшукового процесу. (На практиці все було інакше) в 1715 р приймається «Короткий виклад процесів або судових тяжеб» - вживається термін «суд». В оцінці доказів вводиться теорія формальних доказів: закон заздалегідь визначає силу того чи іншого доказу. Розглядається сила показань свідків: показання духовної особи сильніше показань особи світського, свідчення вченого сильніше показань невченого, свідчення чоловіка сильніше свідчень жінки.

Розвиток законодавства в останні ? століття

речове право. Феодальні моменти посилюються. До кінця століття дворяни були єдиними власниками землі. У 1730 р селяни були позбавлені права набувати землю у власність. У 1754 р почалося генеральне межування: купцям було запропоновано продавати свої землі, вони вже не мали права власності на землю. Відбулася секуляризації церковних земель (1764 г.) Катерина дозволила власникам землі розробляти надра, рубати ліс, ловити рибу у вигляді промислу. У своїх маєтках дворяни могли організовувати виробничу діяльність.

Права поміщика на особистість селянина розширювалися: право переселяти селян, продавати, засилати до Сибіру і т. Д. Селяни продавалися із землею = нерухомість, без землі = рухомість.

Зобов'язальне право. Указ про єдиноспадкування. Дворяни могли передавати свої маєтки у спадок за указом Петра.

У 1729 р з'явився Вексельний статут (великої ролі не зіграв, т. К. З'явилися банки, лихварі).

Кримінальне право. Діє Соборне укладення, Артикул військовий, Морський статут.

Єлизавета Петрівна скасувала смертну кару. (Росія стала єдиною країною в Європі, де заборонена була смертна кара.)

процес. Принципових змін немає. Існує 2 форми процесу: змагальний (майже по усіх цивільних справах і по дрібним кримінальним) і розшукової (по всіх великих кримінальних справах і деяким цивільним - суперечки про землю і кріпаків).

Тема 6. Держава і право Росії в період розкладання феодалізму і зростання капіталістичних відносин (перша половина 19 ст.)

1. Державний лад: а) в правління Олександра 1 б) за правління Миколи 1.

2. Систематизація законодавства М. м. Сперанський.

3. Ухвала про покарання кримінальних та виправних 1845 р

4. Суд і процес.

Відбувається розкладання феодалізму і одночасне зростання буржуазних виробничих відносин. Приблизно з 30-х-40-х рр. 19 в. розкладання феодалізму приймає форму кризи. Держава починає проводити охоронну політику, особливо за часів правління Миколи 1, для того, щоб законсервувати суспільні відносини.

Олександр 1, прийшовши до влади, зробив такий висновок: «Бабка зруйнувала центральний держ. апарат! »

Олександр 1 робить реформу центрального держ. апарату. У 1802 р він створює 8 міністерств, які включили в себе існуючі колегії (колеги незабаром зникли). Колегія керується групою осіб, рішення приймається більшістю голосів, а міністерство керує одна людина, який відповідальний за все. Політологи прийшли до висновку, що колегій не мають достатньої відповідальності. Саме тому створені міністерства, керовані однією людиною - міністром.

Міністерська система управління означала централізацію держ. управління. Це виразилося в тому, що кожен міністр безпосередньо несе відповідальність перед імператором.

Не всі сфери діяльності увійшли в управління міністерств, для деяких сфер були створені головні управління, на чолі яких стояв головний керуючий.

У 1802 р був створений Комітет міністрів, завдання якого полягало у виробленні рішень, що виходить за межі ведення одного міністерства. Комітет міністрів - дорадчий орган. Якщо імператор був присутній на засіданні КМ, він стверджував рішення, якщо не був присутній - складався проект, який потім подавався імператору для затвердження або відмови.

Олександр 1 хотів ввести конституційну монархію в Росії. У науці це назвали «конституційними ілюзіями».

У 1810 р Олександр 1 засновує Державну раду як законоподготовітельний орган, а потім повинна бути створена Держ. Дума як законодавчим орган. Однак цар не наважився на створення Держ. Думи через невдоволення дворян. Держ. рада не був особливо потрібним органом без Держ. думи. У Держ. рада входили всі міністри і особи, які призначаються імператором (старички).

Головна заслуга Олександра 1 - реорганізація центрального апарату.

Микола 1 ввів режим особистого управління: Микола 1 вирішив самостійно приймати рішення з великим і дрібним питань. При такому підході імператор повинен працювати з ранку до вечора (він так і робив перші років 10). Микола 1 дуже любив розлучення в полках, плац-паради)

Микола 1 реорганізує систему центрального держ. управління:

1. Створюється Власна Його Імператорської Величності Канцелярія - для контролю справ в країні. Ділилася на кілька поділок: 1 відділення - прийом громадян до імператора, фіксувалися доручення царя, здійснювався контроль за їх виконанням, облік кадрів ріс. Держ. діячів; 2 відділення - займалося законотворчістю; 3 відділення - управління поліцією - жандармами.

2. Створення Міністерства імператорського двору. Воно отримало на практиці дуже велике значення: міністр імператорського двору зустрічався з імператором кілька разів за день. Імператорська сім'я розширюється, її треба утримувати - для цього було створено дане міністерство.

В системі місцевого управління серйозних змін немає. Головний орган управління - земський суд, капітан-справник тепер призначається імператором.

Центральний держ. апарат сильно розростається, він задавив місцевий апарат. Місцевий держ. апарат не може своєчасно реагувати на доручення центру. «Кожна папірець повинна відлежатися»

Систематизація законодавства Сперанським.

Накопичилася велика кількість суперечливого нормативного матеріалу. Необхідна була систематизації законодавства.

Микола 1 дав вказівку: «Нових норм не вигадувати, старі норми привести в порядок» Ця робота була доручено 2 відділення Канцелярії, керівником був призначений Балугьянскій, Сперанський - помічник. Сперанський створює Повне зібрання законів Російської імперії - ПСП (55 років) І Звід законів Російської імперії - СЗ (10 років). ПСЗ створюється за 1826-1830 рр., СЗ -1828-1832гг.

ПСЗ складається з 46 томів великого обсягу, в ньому зібрані всі (на думку Сперанського) закони, починаючи з СУ і закінчуючи 12 грудня 1825 р матеріал розташовується в хронологічній послідовності, тут як діючі, так і скасовані нормативні акти.

СЗ являє собою збірник діючих норм права. Складається з 15 томів. Матеріал розподіляється по предметному принципу (дуже близький до галузевою ознакою). СЗ складався за принципом інкорпорації. СЗ введений в дію з січня 1835 р

Цивільне право побудовано за принципом права-привілеї (нерівноправності), виходить із принципу 4 станів з різним правовим статусом. Тепер землю на праві власності в деяких випадках можуть мати і городяни і селяни.

Ущемлені права жінок і деяких національностей. Заборона для кріпаків обв'язуватися векселями, вступати в поспіль (можливо з дозволу поміщика).

Форми власності збереглися колишні.

Великих змін в зобов'язального права немає. З'являються деякі нові види договорів. Отримують великий розвиток договір страхування, договір запродажи; в Торговому статуті зафіксовано договір торгового товариства (товариство на вірі, акціонерне товариство, артіль).

Цивільне право як і раніше право феодальне.

Ухвала про покарання кримінальних та виправних.

Для створення цього уложення було вивчено 15 зарубіжних кримінальних кодексів. Це кодекс феодального права! Принцип права-привілеї: дворяни звільнялися від тілесних покарань. Юридична техніка набагато вище в порівнянні з попередниками.

Відбувається поділ норм права на загальну та особливу частину. У загальній частині: питання загального плану, поняття злочину, обставини посилення відповідальності та пом'якшення, стадії злочину і т. Д. В особливій: безпосередньо злочину і покарання за них.

Деякі положення кодексу запозичені з французького кримінального кодексу. Злочинні діяння діляться на: злочини і проступки (в КК Франції були ще поліцейські порушення).

У 1866р. поділ на злочини і проступки було ліквідовано (в загальній частині, в особливій - термін проступок зустрічався).

Види злочинів:

1. Проти релігії і церкви

2. Держ. злочину

3. Проти порядку управління

4. Посадові

5. Проти військової повинності

6. Майнові

7. Проти життя і здоров'я

8. Проти честі

покарання:

1. Кримінальні: покарання з позбавленням всіх прав-станів.

Смертна кара, каторга, поселення в Сибіру, ??інших місцях-з позбавленням прав-станів

2. Виправні: за них потрібно було позбавлення особливих прав-станів

Від тюремного ув'язнення до догани.

Ухвала про покарання пом'якшує кримінальну відповідальність.

Побудова покарання за принципом «сходи покарань» - 1) Розташування покарань за ступенем відповідальності 2) Спеціальний сенс - було 11 видів покарань, які ділилися ще на 35 сходинок. Введенням сходи покарань законодавець хотів зменшити судове розсуд, т. Е. Судове свавілля.

Ухвалення цього акту - крок вперед.

Суд і процес. Судова система зазнає суттєвого спрощення в порівнянні з катерининської. Становий принцип судів. Множинність судових органів з 18..8 р з'являються торгові (комерційні суди). Їх діяльність будувалася без всяких формальностей. Існували спеціальні суди: військові, морські, гірські, лісові, залізничні та ін.

Зберігається 2 форми процесу: змагальний (суд) і розшукової (слідчий). Найбільш часто вживається суд.

Розшук застосовувався здебільшого кримінальних справ та деяким цивільним (суперечки на землю, кріпосне стан). (З 1864 р процес не ділився на суд і розшук, а ділився на цивільний і кримінальний). Роль суду зростає, роль розшуку знижується. Процес побудований на феодальних засадах (право-привілей). Зберігається теорія формальних доказів. Дуже тривалий процес! В середньому з оскарженням рішення в 1 інстанції на розбір кримінальної справи йшло 3,5 року. При слідчому процесі обвинувачений перетворювався в об'єкт процесу, адвоката не було, свідки-експерти на суд не викликалися.

Існувало 3 види вироків: обвинувальний, виправдувальний, про залишення в підозрі (недостатньо підстав для обвинувального вироку, при появі нових доказів справа швидко відновлювалася).

Змагальний процес був також дуже тривалим. Тривалість процесу пояснюється збереженням формалізму (позов-відповідь на позов-заперечення на відповідь-спростування заперечення = 4 місяці-3 роки). Змагальний процес використовував всі види доказів, відомі раніше.

Розділ 3. Держава і право Росії в період капіталізму (друга половина 19 ст. - Жовтень 1917 г.)

Тема 7. Держава і право Росії в період утвердження і розвитку капіталізму (1861 г. - кінець 19 ст).

1. Суспільний лад.

2. Основні моменти розвитку державного ладу.

3. Селянська реформа 1861 р .: правові аспекти.

4. Земська реформа 1864 р та міська реформа 1870

5. Судову реформу 1864 р

6. Інші буржуазні реформи.

7. Контрреформи 80х-90х рр. 19 в.

8. Розвиток права.

Відбувається зміна суспільно-економічних формацій: феодалізм змінюється на капіталізм.

У Росії капіталізм затверджується реформістським шляхом. Найбільш важлива реформа - селянська реформа 1861 р, відкрила шлях капіталізму. Капіталізм в Росії стверджується лише до кінця 19 ст.

Економіка країни починає розвиватися по буржуазному шляху, до кінця 19 ст. Росія розвивається на основі капіталістичного виробництва.

Клас феодалів або розорився, або перебудувався на буржуазні початку (перебудували свої господарства).

Селянство перетворюється в клас дрібних власників. Деяка частина селян повністю пролетарізіруется.

Формується клас буржуазії і робітничий клас - пролетаріат. У 90-і рр. формується спадкова буржуазія і потомствений пролетаріат. Чи усвідомлювали свої вимоги. Потомствена буржуазія знала собі ціну.

Незважаючи на ці процеси становий розподіл зберігається! Навіть якщо селянин розбагатіє, він все одно залишиться по стану селянином.

Розвиток державного ладу. Сильних зрушень в буржуазному напрямі в політиці немає. Виникає протиріччя між базисів і політичною надбудовою.

Класова природа держави не змінилася. У влади феодали. Форма правління не змінюється - абсолютна монархія. Однак панівний клас починає виробляти певні зміни, проте сутність держави не змінилася. Ці реформи свідчили про те, що держава зробила перший великий крок на шляху перетворення феодальної монархії в буржуазну.

Юридично з 1861 р з'являється Рада міністрів (той же комітет міністрів, але з обов'язковою присутністю на засіданнях царя), при цьому Комітет міністрів продовжує свою роботу. З'являється нове джерело права - постанови Ради міністрів. Це був дуже важливий орган, але існував він недовго, був ліквідований Олександром 3.

Змінюється роль Держ. Ради. З Олександром 2 його роль зростає, все реформи проходили через Держ. Порада. З Олександром 3 роль ГС трохи знизилася, більше уваги Комітету міністрів. У 1881 р ГС було передано 2е відділення канцелярії - законодавча робота пішла через ГС.

Падає роль Імператорської канцелярії, її відділення передаються ГС і Міністерству внутрішніх справ (3е відділення). Роль Міністерства внутрішніх справ збільшується. Найбільш важливі міністерства: військове, фінансів, внутрішніх справ. Значно підвищується роль міністерства фінансів, т. К. Розвиток буржуазних відносин вимагало фінансової підтримки. З'являються нові міністерства: 1865 г. - міністерство шляхів сполучення, міністерство держ. майна перетворилося в міністерство с / г?

Держава прагне посилити свої органи, щоб посилити владу пануючого класу феодалів.

Селянська реформа 1861 р

Ця реформа виходила з таких принципів:

1. Власниками землі є дворяни.

2. Селяни отримують особисту свободу і права вільних сільських обивателів.

3. Поміщики зобов'язані надати селянам землю в користування, а потім можуть дозволити селянам викуповувати землю.

Селяни отримали право обв'язуватися векселями, вступати в підряди, заводити фабрики, заводи, самостійно вирішувати шлюбну долю. Поміщики не хотіли давати селянам стільки землі, скільки у них було, тому часто виробляли відрізки. Згідно із законом розмір земельного наділу визначається угодою феодала і селянина, якщо угоди немає - вирішував сторонній феодал.

Селяни ставали тимчасовозобов'язаними до викупу. До викупу селяни повинні були платити оброк, користуючись землею. Багато феодалів тягнули з викупом. З 1883 р все селяни були переведені на викуп. Необхідну суму грошей за землю виплачувало держава (80%), селяни потім віддавали борг державі.

В основу викупу покладено 6% капіталізований оброк (сума оброку збільшувалася на 16,6). Але 2/3 поміщицьких земель були закладені в банках, і держава справляло перерахунок.

Протягом 49 років селяни повинні були виплатити позику державі. У 1881 р сума викупу була знижена на 1 рубль.

Селянська реформа сприяла розвитку капіталізму, інтереси феодалів були ущемлені в найменшій мірі.

Земська реформа 1864 р Були засновані органи місцевого самоврядування. Сенс реформи полягав у створенні установ, що обираються населенням, які отримують певну господарську свободу, що має забезпечити кращий розвиток господарства цієї місцевості і кращу сплату повинностей. Ця реформа була буржуазної: Земські установи були всесословнимі, вибори в основному проводилися відповідно з майновим цензом, компетенція земств сприяло розвитку буржуазного ладу. Функції земств: піклування розвитку торгівлі і промисловості, сприяти розвитку освіти, завідували місцевими дорогами. Земства потрапили під контроль ліберального дворянства (типу джентри) - вони забезпечили буржуазну спрямованість роботи земств.

Створено такі органи:

1. Повітове земське зібрання - розпорядчий орган. При виборах створювалися 3 з'їзду: з'їзд повітових землевласників, з'їзд міських виборців, селянські товариства. УЗС невелике за чисельністю 28-32 чол. Обирало земську управу.

2. Уездная Земська управа - виконавчий орган, складалася з 2-3 чол.

3. Губернські земські збори - виконавчий орган 2 ступені. Формується з депутатів УЗС по співвідношенню 1/6. Обирає губернської земської управи в складі 6 чол.

Органи земського самоврядування як головне завдання мали управління місцевими користь і потребами (місцеві соціально-економічні питання): розвиток промисловості і торгівлі, завідування капіталом, піклування про школах і благодійних установах, боротьба з епідеміями, з голодом, завідували дорогами, займалися статистикою, поширювали знання.

Земства з деяких питань конфліктували з урядом країни, тоді земства розпускалися і призначалися нові вибори.

Міська реформа 1870 р ця реформа побудована на тих же принципах що й реформа 1864 р, але обернеться в сторону міського населення. Була проведена на підставі городового положення, прийнятого в червні 1870 р Ліквідувала стару систему міського самоврядування.

Дана реформа є буржуазної більшою мірою, ніж земська реформу 1864 р

1. До влади в місті приходить міська буржуазія.

2. Вибори проводилися в міські органи самоврядування на основі податкового цензу (різновид майнового цензу).

3. Органи місцевого самоврядування були всесословнимі.

4. Компетенція органів міського самоврядування відповідала інтересам буржуазії.

Структура органів самоврядування. Міська дума - головний розпорядчий орган, в неї обираються гласні (депутати). Депутати обирають управу - виконавчий орган думи, а також міського голову.

Налогоплатежное населення ділилося на 3 частини, кожна з яких посилала в думу 1/3 депутатів. Вибори були нерівними, до них були допущені лише 5-6% дорослого міського населення.

Органи місцевого самоврядування - громадська організація, наділена державою владними повноваженнями, але не підтримувана держ. бюджетом. Вони могли встановлювати збори для городян в межах, встановлених державою. Компетенція - місцеві користі і потреби: завідування місцевими податками, охорона здоров'я, торгівля, освіта, піклування потребують, водопровід, мощення і т. Д. Чи не втручатися в політику!

28 вересня 1871 р відкрилася міська дума р Царицина. Царицин був першим повітовим містом в Росії, в якому було створено міський водопровід і першими з'явилися телефонні лінії. 28 жовтня 1890 року - відкриття водопроводу. У 1913 р першим в Росії була відкрита трамвайна лінія. З кінця 18 ст. Царицин - гасова столиця Росії.

Судова реформа 1864 р була послідовною реформою. Ця буржуазна реформа здійснювалася на підставі 4 документів, які визначали кримінальне право, процес: Установа судових встановлень, Статут кримінального судочинства, Статут цивільного судочинства, Статут про покарання, що накладаються світовими суддями. Стара судова система була ліквідована.

По реформі засновується 2 види судів: місцеві і загальні. Місцеві суди - мировий суддя і повітовий з'їзд мирових суддів. Загальні суди - окружний суд і судова палата. Це 2 паралельні системи! Вищий судовий орган - Сенат.

Реформа була побудована на наступних принципах (буржуазних):

1. Суди стали всесословнимі

2. Суд оголошувався незалежним від адміністрації: судді незалежні і підкоряються лише закону.

3. Незмінюваність призначаються суддів

4. Вибори мирових суддів проводилися на підставі майнового цензу

5. Реорганізується прокуратура, створюється інститут судових слідчих

6. Процес - усний, гласний, змагальний.

7. Вводиться принцип: немає злочину і немає покарання, якщо про це прямо не сказано в законі.

8. Скасовується теорія формальних доказів і вводиться оцінка доказів по совісті (за внутрішнім переконанням суддів)

9. 2 форми вироків: обвинувальний і виправдувальний

Місцеві суди вирішували дрібні кримінальні і цивільні справи (мирові судді). Світові судді обиралися земськими зборами і міськими думами терміном на 3 роки. Вибори проводилися на підставі майнового цензу. Суддями були чоловіки від 20 років, що мають середню освіту і високий майновий ценз. Афанасій Фет - мировий суддя. Рішення мирового суду могли бути оскаржені в апеляційному порядку в повітовий з'їзд мирових суддів. Апеляційний порядок - справа розглядається в повному обсязі цілком. Якщо сторона не згодна з рішенням повітового з'їзду суддів, то оскаржила в касаційному порядку до Сенату.

Велика частина кримінальних справ розглядалася в окружних судах (їх було 106), як правило, за участю присяжних засідателів, цивільні справи - без присяжних. Присяжні обиралися по невеликому майновому цензу, їх було 12 + 2 запасних. Коронні судді - судді, що призначаються царем, вони вели засідання, в той час як присяжні вирішували питання про оцінку доказів. Питання для присяжних: 1) Чи було подія злочину? 2) Якщо подія злочину було, чи вчинив його такий-то? 3) Якщо пощастило йому, то навмисно або необережно? 4) Якщо він скоїв злочин умисно або необережно, то чи заслуговує він поблажливості? Присяжні радилися в спеціальній кімнаті, рішення приймалося за більшістю голосів.

Судові палати (14) по 1 інстанції розглядали великі цивільні справи і кримінальні справи (цивільні злочини, проти віри та посадові злочини). Могла розглянути справу в апеляційному порядку після окружного суду. (У Царицині був окружний суд).

Стара прокурорська система ліквідована. Прокуратура створюється в складі загальних судових місць. У судовій палаті є прокурор і його помічники (товариші). В окружному суді також був прокурор, але помічників у нього було менше. Відносно місцевого суду органів прокурорського нагляду не було. Судовим слідчим передається функція поліції - ведення слідства. Ця система існує і зараз. Загального нагляду у прокуратури не було.

Інші реформи.

Військова реформа почалася з 1860 р територія країни розділена на 15 військових округів, діями збройних сил на території країни керували окружні управління. На військове міністерство було покладено загальне керівництво всіма збройними силами.

У 1874 р вводиться загальна військова повинність. Пільги для осіб з вищою і середньою освітою. Буржуазна реформа! Перебудована система військової підготовки.

Фінансова реформа мала на меті пристосувати органи держ. управління фінансами до розвитку капіталізму. У 1860 р створюється державний банк, все інші державні установи ліквідовувалися і передавали свої резерви в державний банк. Функції державного банку: видача кредитів строком на 9 місяців для розвитку торгівлі і промисловості. Підвищилася роль міністерства фінансів як зберігача держ. бюджету. З 1862 р бюджет почав публікуватися. Міністерство фінансів стає єдиним касовим центром країни.

У 80-і рр. 19 в. була ліквідована введена Петром 1 подушна подати і замінена прибутковим податком (незабаром поземельний податок для дворян). У 1895-97 рр. проведення реформи золотого рубля Вітте.

Контрреформи. 30 квітня 1881 видається указ, який підтверджує непорушність абсолютизму. Новий курс - консервативний, контрреформи. Олександр 3 не відмінив жодної реформи батька, але вніс в них істотні зміни. Було взято курс на загвинчування гайок.

У 1890 р було прийнято нове земське положення. По ньому багато буржуазні моменти залишалися осторонь. 1 з'їзд земських землевласників став чисто дворянським (дворяни особисті і потомствені). Селянський з'їзд практично втратив право обирати гласних. Із запропонованого списку кандидатів голосних вибирав губернатор. Земства підпорядковувалися державі.

У 1892 р було прийнято нове Міське положення: система міського самоврядування залишалася колишньою. Кількість осіб, що беруть участь у виборах, різко скоротилося (тепер 0,5%). Встановлено високий майновий ценз. Обирали не тільки люди, а й установи корпоративного спрямування. Ця реформа звузила можливості простого населення впливати на порядок управління.

У 1889 р вводиться інститут повітових земських начальників. Повіт ділиться на ділянки, в кожній ділянці - чиновник: судові та управлінські функції. Земські начальники повинні були керувати селянськими товариствами, вони також отримали судові функції. Світовий суд був ліквідований. Тепер найбільш дрібні кримінальні справи були передані земському начальнику, інші - повітовому члену окружного суду і міському судді, вони призначалися міністром юстиції. У Сенаті було створено особливу присутність Сенату, що управляє, воно розглядало великі кримінальні справи.

Розвиток права носило суперечливий характер - з одного боку в ньому розвивалися буржуазні початку, з іншого зберігалися феодальні основи. Був зроблений перший великий крок по перетворенню феодального права в буржуазне. Але феодальні моменти сильні: становий розподіл країни збереглося. Однак правові статуси окремих станів починають зближуватися.

Форма права здійснювалася майже в тому варіанті, який задумав Сперанський. Друге повне зібрання законів Російської імперії до 1881 р. юридично з 1861 р існує Рада міністрів - нове джерело права - постанови СМ. з 1862 р починає виходити збори узаконений уряду (СУП). З'являється 16 тому Зібрання Законодавства. Проводиться робота по створенню ГК і УК.

Цивільне право. Чимало залишків феодалізму: становий лад, майорати, заповідні маєтки; вся земля не стала товаром - землі держ. і питомих селян були вилучені з цивільного обороту, приватновласницькі селяни теж були в цьому плані обмежені. Речове право залишається консервативним.

У зобов'язального права панують буржуазні початку.

З'являється нова підгалузь права - фабричне законодавство 1882 р дітям до 12 років заборонено працювати на фабриках і заводах. Особам від 12 до 15 років дозволено працювати по 8 годин. Заснована посаду фабричного інспектора, працював за скаргами. 1886 р встановлена ??нова система відносин між робітниками і підприємцями на користь робітників. Головна претензія - нерегулярні виплати зп, видавали талони на продукцію. А також штрафи. Тепер підприємці повинні були оплачувати грішми працю робітників не рідше 1 разу на місяць, штрафи повинні били бути проведені з приводу конкретних випадків, штраф йшов в лікарняну касу, розмір штрафу не міг бути більше 1/3 зп. У 1897 р було вирішено питання про тривалість робочого дня: на текстильних підприємствах - 11,5 годин.

Тема 8. Держава і право Росії в період буржуазно-демократичних революцій (початок 20 ст. - Жовтень 1917 г.)

1. Перша буржуазно-демократична революція і розвиток держави і права

2. Перша Світова війна і розвиток держави і права

3. Лютнева 1917 р революція і розвиток держави і права

9 лютого 1905 року - назріває смута. 18 лютого 1905 в рескрипті на ім'я Булигіна, цар говорить про бажання залучити населення до участі в держ. справах. Цю ідею розробляло особлива нарада. Торішнього серпня 1905 цар затвердив 3 документа: Маніфест про створення ГД, Положення про ГД, Закон про вибори в ГД.

Жовтневий загальний страйк. Цар був наляканий. Маніфест «Про вдосконалення держ. порядку »складено Вітте. Зміст: 1) створюється Держ. Дума як законодавчий орган; 2) Цар дарує населенню такі права - недоторканність особи, свобода слова, спілок, зборів, совісті; 3) цар обіцяє залучити в міру можливості і інші відсторонені категорії населення до виборів, 4) обіцяє встановити контроль виборних над виконавчою владою. Цей маніфест поклав початок ліквідації монархії.

23 квітня 1906 нова редакції основних держ. законів. За нею Росія - обмежена монархія дуалістичного типу. Ст.86 «жоден новий закон не може сприйняти силу без прийняття його ГД і Держ. Радою і підписання імператором »

Лютий 1906 2 нових закону: Положення про ГД ??і Положення про ГС. У Росії створено парламент, 2х палатний: верхня палата Держ. Рада, нижня -ГД. Компетенція ГД:

1. Приймати закони

2. Затвердити бюджет

3. Затвердити звіт про виконання бюджету

4. Вирішувати питання про будівництво Ж / Д за участю скарбниці

5. Вирішує питання про створення громадських об'єднань

ГД обиралася по 4 куріям: повітові землевласники, міська, селянська, робоча. Вибори нерівні, багатоступінчасті, відкрите голосування. Буржуазії отримувала перевагу перед іншими класами.

Держ. Рада як палата парламенту викликав обурення у населення. Формувався ГС наступним чином: половина складу призначалася царем, друга - вибиралася з представників земств, деяких установ і організацій. ГС повинен служити гальмом, якщо ГД робитиме радикальних заходів.

ГД обирається населенням терміном на 5 років. Цар може в будь-який момент на будь-якій підставі розпустити ГД і призначити нові вибори. ГД не має права контролювати діяльність міністрів, що призначаються царем, але міністри зобов'язані бути з доповіддю в ГД. ГД може звертатися із запитом до уряду. Цар збирає ГД на засідання, відпускає на канікули. На ділі ГД не володіла сильною владою, вся влада була у царя і ГС.

27 квітня 1906 року починається 1е засідання ГД. Перша Дума не виправдала довіри царя. Вона почала займатися перш за все аграрним питанням в інтересах населення. Цар розпустив думу і призначив нові вибори.

Друга дума пропрацювала 102 дня. Її склад не влаштував царя, і вона була розпущена. Після цього був змінений порядок виборів в ГД: склад думи став реакційним - октябристи. Ця дума пропрацювала 5 років, т. К. Її склад влаштовував царя.

Серед вчених точаться суперечки щодо часу смерті абсолютизму в Росії.

19 жовтня 1905 в країні створюється новий орган - Рада Міністрів. Він перетворюється в самостійний орган, фактично уряд країни, об'єднував діяльність всіх міністерств. Першим головою був Вітте.

Підвищується роль міністерства внутрішніх справ. Відбувається підвищення ролі міністерства фінансів, тому що Росія загрузла в боргах.

У праві спостерігаються зміни в таких галузях як державне, адміністративне та в якійсь мірі цивільне право.

Держ. право. Створення СМ, ГС, ГД. Визнання за населенням деяких прав.

Адміністративне право. Група указів царя - «адміністративне законодавство» (наукова назва). Встановлено свобода друку (укази для періодичної і неперіодичної друку), цензура скасовувалася. За порушення закону тираж конфіскували, слідувала адміністративна або кримінальна відповідальність.

Правило про союзах: можна було створити громадську організацію (політичну партію) без попереднього дозволу, але відповідний з'їзд повинен прийняти статут і відправити в мін'юст. Створювати партію проти держави не можна. У масовому порядку створюються профспілки. Правило про збори: можливі були зборів в повідомному порядку - отримати дозвіл на збори обов'язково, повідомити поліції про місце, час і чисельності зборів, поліцейський присутній на зборах. При порушенні правил проведення зборів, поліцейський може його закрити.

Цивільне право. Головні зміни пов'язані з аграрним питанням. Столипінські реформи: не чіпати поміщицьке землеволодіння, зруйнувати общину і зробити опорою заможних селян. 1906 Указ: селяни можуть вільно виходити з общини, протягом 30 днів з дня подачі заяви громада повинна виділити ділянку землі для вихідця; роздільні ділянки землі можна об'єднати в отруб, або перенести в хутір. Однак селяни не рвонулися виходити з громади (вийшло тільки 25% селян в основному багаті і бідні). Тільки в 1910 р указ став законом.

Закон 1911 року про землеустрій скасував складний кріпак порядок оформлення права власності на землю.

У законодавстві з'являється новий термін «промислово-торговельний заклад». Раннє законодавство говорило про промислових і торгових підприємствах (окремо). Тепер одночасно можна було і виробляти, і продавати.

Відбуваються зміни в сфері «трудового права». Створюються касові підприємства: відшкодовували робочим втрати в зв'язку з хворобою. Робочі формують 60% цього капіталу, а 40% - підприємство.

Шлюбно-сімейні відносини. З початку 20 ст. за рішенням суду дружина могла проживати окремо від чоловіка. Змінюється поняття байстрюка: він отримував право на ? частки законнорожденного дитини.

Кожна велика війна викликає великі зміни в державі і праві. Мілітаризація державного апарату і права - всі сили суспільства спрямовані на виграш у війні, «все для фронту, все для перемоги!»

Великі зміни в збройних силах. Зміцнення ВС.

1. Збільшення чисельності ЗС (початок війни 2 млн чол. - Кінець війни 8 млн чол.)

2. Створення польового управління ВС - ВС діляться на 2 частини: 1 частина воює, 2 частина в тилу (відпочиває); створюється ставка верховного головнокомандування для управління воюючою частиною, військами в тилу управляє військовий міністр. Верховним головнокомандувачем спочатку був дядько Миколи 2 Микола Миколайович, потім Микола 2 сам став верховним головнокомандувачем. командування фронтами - Керівництво групою армій. створення армій (В мирний час їх немає!)

У місцевостях, оголошених на військовому положенні, воєначальники мали дуже великими повноваженнями, в т. Ч. Могли міняти цивільний склад службовців. Створюються військово-польові суди. При стані облоги вся повнота влади переходить до воєначальника.

Роль військових у вирішенні держ. питань різко зростає.

Криза парламентаризму. Парламент практично не працює. 26 серпня 1914 р ГД була скликана на 1 день і прийняла новий військовий бюджет.

«Міністерська чехарда». Починаючи з 1916 р відбувається часта зміна керівного складу країни, кожен новий міністр проводив свою політику (поки цар в Могильові - Головнокомандувач))).

З лютого 1915 р російська армія зазнає невдачі на фронті. Головною причиною вважали відсутність артилерійських снарядів. Винен уряд. У травні 1915 р буржуазія створювала військово-промислові комітети для постачання армії всім необхідним. Урядом створюються особливі наради з оборони, велика буржуазія попрямувала в ці наради. Військово-промислові комітети давали 3% військової продукції, ця ідея не прокотила.

Організовано союзи земств і міст. У 1915 р створюється об'єднана організація Земгор. Завданням їх було надання допомоги поранених і т. Д.

У праві відбувається страшна мілітаризація. Встановлюється військовий податок. Збільшення податків - прибуткового до 33%, для високих військових виробництв до 90%.

Виявилася нестача продовольства. Царський уряд почав проводити продрозкладку. Її розмір визначався: к-ть міського населення + чисельність армії. Забирали по твердим цінами, якщо ховали продовольство, ціна зменшувалася в 2 рази. Заборонялося виробництво горілки, т. К. Вона робилася з хліба.

Кримінальна відповідальність збільшувалася. У польових судах сиділи офіцери, нічого не згадувати в праві.

Встановлювалася військово-квартирна повинність, військово-транспортна повинність, військово-суднова (суду морські).

В результаті лютневої революції змінюється класова природа держави. До влади приходить буржуазія. Змінюється форма правління: абсолютна монархія замінюється республікою. Змінюється політичний режим: військово-поліцейська диктатура замінюється буржуазною демократією (на той момент Росія - найдемократичніша країна в світі).

Завдається сильного удару по основам абсолютизму. Ліквідовано міністерства, відомства, Синод, губернатори, повітові справники, жандармерія.

Армія стала ненадійною. У частинах на гарнізонної службі стали створюватися полкові комітети. Якщо ПК не підтверджував рішення полковника, особистий склад не виконував його доручення.

На чолі держави стоїть Тимчасовий уряд з функціями законодавчої і виконавчої влади. Створено 5 нових міністерств. Сталося вигнання з держ. апарату монархічних елементів.

На місце губернатора призначається губернський представник Тимчасового уряду, в повітах - повітовий представник ВП.

Тимчасовий уряд задумало дуже багато перетворень, але виконувало їх повільно. Продовжувало жорстку продрозверстку.

Розділ 4. Держава і право Росії в період соціалізму (жовтень 1917 року - 1991 г.)

Тема 10. Створення радянської держави і права (жовтень 1917 року - середина 1918 г.)

1. Другий Всеросійський З'їзд Рад і його декрети.

2. Створення радянського державного апарату.

3. Національно-державне будівництво.

4. Конституція РРФСР 1918 р

5. Створення основ радянського права.

У Росії існувало 2 типу Рад: Ради робітничих і солдатських депутатів та Ради селянських депутатів. Другий Всеросійський З'їзд Рад (з'їзд рад робітничих і солдатських депутатів) відкрився 25 жовтня 1917 р Тут було представлено понад 400 рад з усіх губерній країни. Класовий склад: робітники, солдати і селяни. З'їзд був повноправним. Більшість депутатів були прихильниками більшовицької партії. З'їзд працює 2 ночі.

Першим документом було Звернення до робітників і солдатських депутатів. Можна розділити на 2 частини: 1 - констатація ліквідації колишнього режиму, повнота влади З'їзду Рад, на місцях влада в руках місцевих рад - оформляється радянська влада; 2 - перераховані заходи, які радянська влада збирається проводити, - пропозиція справедливого світу, передача поміщицьких земель без викупу селянам, скликання Установчих зборів, встановлення робітничого контролю над виробничим розподілом, право націй на самовизначення.

Декрет про мир. Радянська влада засудила війну і запропонувала укласти демократичний і справедливий світ - світ без анексій і контрибуцій. Так як висновок такого світу незабаром було неможливо, радянська влада запропонувала негайно укласти перемир'я і пообіцяла вести переговори про мир будь-якими загальноприйнятими способами. Антанта на ці дії ніяк не відреагувала.

Декрет про землю. Земля поміщицька, церковна переходить у відання земельних рад або селянських комітетів, вона належить селянам, вони самі визначають форму власності. «Земля нічия, земля божа»

З'їзд обрав ЦВК, якому передав всю повноту держ. влади, за винятком деяких важливих питань. ЦВК за складом виявився більшовицьким. РНК - Рада народних комісарів - уряд. Міністерства тепер називалися народними комісаріатами. Перший склад комісаріату був повністю більшовицьким.

Значення З'їзду. З'їзд заснував радянську владу, оформив радянську владу, заклав основи мирного зовнішньої політики, для припинення війни, селяни отримали 150 млн. Десятин землі, селяни були звільнені від сплати орендної плати, отримали майно з поміщицьких господарств на суму 300 млн.

У більшовиків було двояке ставлення до держ. апарату: (т. к. він залишався буржуазним) частина його повинна була бути ліквідована, але господарську частину держ. апарату треба обов'язково залишити (пошта, телеграф, ж / д і т. д.).

В результаті влада зламала весь держ. апарат, т. к. незломлена його частина застрайкувала. Принципова схема створення радянського держ. апарату - це рішення, прийняті на 2м з'їзді: Всеросійський з'їзд рад - ВЦВК - РНК-Народна комісаріати - ВІсполніт. до - губернська рада та ВІК - повітовий рада та ВІК - сільська рада.

І З'їзд і ЦВК будувалися як повновладні держ. органи. Процес переходу влади в руки рад був складним і тривалим.

Збройні сили. Більшовики хотіли використовувати стару армію в своїх цілях, але не змогли - створили занадто хороші умови життя для селян. Тому армію вирішено було демобілізувався. Приймається Декрет про створення Червоної армії. Основні положення:

1. Армія є добровільною.

2. Захищати зі зброєю в руках нову владу можуть тільки трудові елементи країни (інші бажаючі могли бути використані на місцях без застосування зброї - лікарі, фельдшери і т. Д.)

3. Члени РККА бралися на повне держ. забезпечення: харчування, одяг, зарплата.

Через тиждень був прийнятий Декрет про створення РКК Флоту, який будувався на тих же умовах.

Намагалися вибудувати чітку структури управління в армії, відтіснити від управління полкові комітети. Вводиться загонова система організації ВС, загони були порівняно невеликими. Надалі ця система не витримала збільшення ВС. Були створені військові комісаріати.

29 травня 1918 року - ВЦВК дозволив провести мобілізацію ЗС (в зв'язку з повстанням белочешского флоту, зростанням куркульських повстань).

Радянська влада пішла по 2 шляхами: створення Всеросійської Надзвичайної комісії по боротьбі з революцією (ВЧК) і створення надзвичайного виконавчого комітету.

21 лютого 1917 року - «Соціалістична Вітчизна в небезпеці» (Німеччина обіцяла напасти 2 дня назад), радянська влада буде без попередження розстрілювати мародерів, провокаторів і т. Д.

Міліція (термін придумало Тимчасовий уряд) - в народі «народна міліція». Ставлення міліції до революції - нейтральне. Частина міліціонерів перейшла на бік радянської влади, а частина - виступила проти (їх потім вигнали з міліції). 28 жовтня 1918 РНК: «Кожен міська рада створює робочу міліцію», робоча міліція підпорядковувалася місцевій раді, працювала на громадських засадах. У селі і в місті також діяла міліція Керенського, з березня 1918 ця міліція була ліквідована разом з органами місцевого самоврядування, т. К. Вони платили їй.

Весною 1918 р радянська влада вирішила ліквідувати органи місцевого самоврядування, а разом з ними і народна міліція. Їм було запропоновано перейти в радянську міліцію. Так поступово почалася організація кадрової радянської міліції.

Суди. 24 (22?) Листопада 1917 р Декрет про суд №1: стара судова система ліквідується; засновується 2 види судів:

1. революційний трибунал - повинен був вести боротьбу в революційними злочинами, в його склад мала входити спеціальна комісія з розслідування, в якості покарання не повинна застосовуватися смертна кара; тільки 3 червня 1918 р наркомат юстиції: «рев. трибунали у виборі покарання нічим не пов'язані »;

2. народні суди - для розгляду дрібних справ; це колегіальний орган, справу розглядав суддя і 2 народних голови; апеляційний порядок змінений: повітовий з'їзд суддів - касаційна інстанція.

Лютий 1918 р прийнято рішення про створення окружних судів. 1 січня 1919 року вони були ліквідовані.

Влітку 1918 р Декрет про суд №3: місцевий суд може застосовувати покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Другий всеросійський з'їзд проголосив право націй на сомоопределеніе. 2 червня 19 .. декрет про нації / народи? : Скасування національних обмежень, право націй на сомоопределеніе аж до утворення окремої держави.

Третій всеросійський з'їзд січень 1918 р оголошує Росію федерацією. Населення областей, що відрізняються особливим побутом і національним складом, входить до ради з пропозицією про встановлення особливих відносин. Створюються Кубанська РСР, Туркестанская РСР.

Третій з'їзд приймає рішення: до наступного з'їзду розробити основи радянської Конституції. В кінці березня була створена конституційна комісія для розробки проекту цільної конституції. До її складу входили 11 осіб, представників різних партій. 4 питання розділяли людей: 1) Чи треба записувати до конституції теза про диктатуру пролетаріату? 2) Росія - федеративна держава, а хто суб'єкт федерації? 3) Уряд країни? (Ліві есери: чи не Раднарком повинен бути урядом, а рада ЦВК) 4) Основа місцевого самоврядування?

6 липня повстання полку ВЧК проти радянської влади (до 10). 19 числа ЦВК ухвалила та оприлюднила Конституцію.

Зміст Конституції 1918 Конституція соціалістичного типу!

1. Встановлення диктатури пролетаріату

2. Ставиться завдання ліквідації експлуатації людини людиною і встановлення соціалізму

3. Найменування РРФСР - слово соціалістична

4. Закріплюється федеративний склад, але основі побуту і національного складу

5. Зафіксувала вузький перелік основних прав і свобод (радянська влада стояла на принципі пролетарського демократизму)

6. Радянська влада поставила завдання надати населенню безкоштовну освіту

7. Радянська влада зафіксувала систему держ. органів: З'їзд - ЦВК - РНК - Поради та т. д.

8. Вибори були не загальними, нерівними, не прямими, а форма голосування не визначалася

9. Встановлюється єдність держ. бюджету

Створення основ радянського права. Цілісна система права за 9 місяців радянської влади створена не була. Але були створені основи правової системи:

1. Створено Конституція РРФСР

2. З'явилася нова галузь права - шлюбно-сімейне право

3. З'явилося трудове право

4. В інших галузях були створені правові інститути

Правова система не була створена по 2 причинам:

1. Короткий термін

2. Відносини, які право повинно було фіксувати, ще не склалися

Джерела права:

1. Декрети радянської влади

2. Програми 2х політичних партій - більшовиків і лівих есерів

3. Революційний правосвідомість

4. Норми дореволюційного права (процесуальні)

Чи можна було використовувати старе право? - Старе право можна використовувати, якщо воно не суперечить 3 перерахованим джерел.

«Старе право треба ліквідувати! Старе право треба зламати! Воно побудоване на таких принципах, які не в'яжуться з демократією, з правами особистості .. »(с) Більшовики

Створення інституту соціалістичної державної власності. Більшовики вважали таку форму власності основою соціалізму. Радянська влада націоналізувала: землю, води, ліси, надра, ж / д транспорт, водний транспорт, 2 галузі промисловості - нафтову і цукрову, великі промислові підприємства.

30 червня 1918 Декрет про націоналізацію. У ряді випадків були націоналізовані дрібні промислові підприємства: якщо підприємство було безхазяйним, якщо чинило опір введенню громадського контролю на підприємстві.

Цивільне право. Скасування успадкування (Маніфест комуністичної партії). 27 (14?) Квітня 1918 Декрет про скасування спадкування. Скасовувалося спадкування на суму понад 10 тис. Рублів золотом. Май 1918 р заборонили дарування на суму понад 10 тис. Рублів золотом.

Відбувається подальше звуження цивільного обороту (сума укладених угод). Націоналізовані підприємства вилучаються з цивільного обороту. У 1918 р заборонена торгівля нерухомістю в містах. Радянська влада посилює нормований розподіл продуктів за картками. Скоро з'явилася карткова система на промислові товари.

Шлюбно-сімейне право. 18 грудня 1917 р прийнято 2 декрету, що регулюють шлюбно-сімейні відносини.

1. Вводиться світська форма укладення шлюбу - в РАГСі.

2. Проголошується рівноправність подружжя - подружжя вирішує загальні питання спільно, подружжя визначають загальну шлюбну прізвище, закріплюється принцип роздільності майна подружжя, можуть укладати між собою цивільно-правові угоди.

3. Батьківська влада над дітьми зберігається, батьки несуть відповідальність за поведінку дітей, але застосування насильства у вихованні дітей заборонено; роздільність майна дітей і батьків (після досягнення дітьми певного віку).

4. Проголошується свобода розлучень - місцевий суд може прийняти рішення про розлучення, процес був простим. Цей принцип потім сприйняли всі країни світу.

Трудове право. Виділилося з цивільного. Тут відбулися великі зміни. Світове право пішло по радянському шляху. 2 жовтня 1917 радянська влада проголосила 8 годинний робочий день. Для осіб від 14 до 16 років встановлювався скорочений робочий день. 30 жовтня 1917 р декларація про правила соціального страхування:

1. соціальне страхування поширюється на робітників, службовців і селянську бідноту;

2. широкі підстави страхування - від інвалідності та хвороб до народження дитини і вдівства, безробіття;

3. фонд соціального страхування створюється з прибутку підприємства;

4. встановлення щорічної оплачуваної відпустки для осіб найманої праці;

5. створюється Інспекція праці для контролю за виконанням законодавства - складається з профспілкових активістів.

6. створюються біржі праці - вели облік робочої сили і планомірно її розподіляли

Кримінальне право. Розвивається дуже бурхливо. Великих законодавчих актів не було. Найбільшу регламентацію отримали контрреволюційні злочини: змова, заколот, повстання, привласнення організацією функцій державної влади, шпигунство, провокаторство, контрреволюційна агітація і пропаганда.

Найбільш небезпечні загальнокримінальні злочини: бандитизм, розбій, розкрадання з громадських і державних складів, страйк, хабарництво, інші посадові злочини, спекуляція.

Тяжкі злочини, наприклад вбивство, особливої ??уваги не залучали.

Застосування зброї заборонялося.

Покарання. До червня 1918 серед покарань смертної кари не було. Розстріли ВЧК не зважали покаранням! Самою вищою мірою покарання було позбавлення волі (до 10 років?), Тут суди допускали вільність у визначенні терміну. Майнові покарання: штрафи, конфіскації. Моральні покарання: догана, оголошення ворогом народу.

Велике значення придбали такі покарання як штрафи і конфіскації, т. К. Вони йшли в дохід місцевого Ради.

В процесі великих змін немає. Існують 2 форми процесу: цивільний та кримінальний! Відмова від апеляції, залишилася тільки касація з деякими елементами апеляції.

Держ. апарат створювався швидше, ніж право.

Тема 11. Радянська держава і право в період іноземної військової інтервенції і громадянської війни (середина 1918 р - 1920 г.)

1. Громадянська війна і перебудова держ. апарату

2. Національно-державне будівництво

3. Розвиток права

В країні виникає стан громадянської війни. Держ. апарат треба було переробити. Стан громадянської війни викликало зміна змісту діяльності, методів діяльності та системи держ. органів. Понад 90% всіх змін і в державі і в праві викликані громадянською війною. (У місцевих радах утрясається структура Рад, їх діяльність - це не пов'язано з війною.)

У змісті діяльності відбуваються зміни під гаслом «Все для фронту! Все для перемоги! ». Змінюються методи діяльності держави - посилення державного управління, посилення кримінальної репресії.

Зміна системи держ. органів:

1. Реорганізація збройних сил - загальна мобілізація (чисельність армії з кожним роком все збільшується). У травні 1920р. Польща почала війну проти Росії, чисельність армії збільшилася з 1,5 млн. До 3,5 млн. Чоловік.

Вводиться польове управління збройними силами: а) Створюється польовий штаб б) Командування фронтами в) Створюються армії

Роль військових різко зростає - жоден великий питання життя країни без військових не вирішується.

Вводиться військовий стан, а в деяких місцевостях стан облоги.

Ліквідується загонова система і вводиться однакова структура - рота, батальйон, полк, дивізія (бригада), корпус, армія. Було створено 10 армій + 2 українські армії + 1 і 2 кінні армії.

2. Створення надзвичайних державних органів, т. Е. Органів, які конституцією не передбачено, вони наділяються тимчасовими повноваженнями:

30 листопада 1918 року - Рада робочої і селянської оборони, як комісія Раднаркому на чолі з головою Раднаркому, вирішувала військові і військово-господарські питання. Вищий надзвичайний держ. орган. У 1920 р перетвориться в Раду праці і оборони, тепер це не надзвичайний орган.

ВЧК - органи ВЧК в роки громадянської війни різко посилюються і перетворюються в найголовніший орган боротьби зі злочинністю.

1) Чисельність співробітників ВЧК збільшується.

2) ВЧК отримує юридичні повноваження для проведення надзвичайних заходів.

3) Створюються спеціалізовані ЧК: в ЗС з'являються особливі відділи, створюються транспортні ЧК на ж / д і водному транспорті, ЧК (прифронтовій) Прикордонній смуги.

Усередині партії більшовиків були противники ВЧК. Рішучими заходами боротьби з революцією повинен володіти Революційний трибунал.

4) У країні з кінця 1918 створюються революційні комітети: 3-4 людини, наділені величезними повноваженнями - для швидкого, швидкого вирішення питань.

Ревкоми складалися з:

- Глави соотв. виконкому;

- Секретаря парткому;

- обов'язково військовий;

- Представник місцевої ЧК.

Ревкоми могли бути в звільнених територіях, фронтовий, прифронтовій смугах, внутрішніх районах країни.

Ревкоми могли приймати найважливіші рішення:

- Питання мобілізації населення;

- Закриття підприємств (1919 р Ревком Царицина прийняв рішення про закриття Червоного Жовтня)

У роки Великої Вітчизняної війни створювалися міські комітети оборони (за схемою ревкомів)

5) Комітети бідноти.

На селі, в волості-друга половина 1918 р

Понад 100.000 (від них відмовилися після встановлення диктатури пролетаріату);

6) Органи Наркомату продовольства отримали надзвичайні повноваження, мали спеціальні загони (20.000 чоловік по всій країні). Відновлено продрозкладка.

7) Середина 1919 - Революційні трибунали (з'явилися ще в кінці 1917, але надзвичайних повноважень не мали !!) - спеціальні органи для боротьби з контрреволюцією.

а) змінився порядок їх роботи:

Рев. трибунали стали працювати швидше. На їх засідання не викликають свідків (тільки обвинувачений і матеріали слідства).

б) Змінюється склад: 4-5 професійних суддів

в) Рев. трибунали стали частіше застосовувати смертну кару (за роки Громадянської війни-5000 чоловік), але посилена жорсткість репресії.

8) Міліція.

З 03.1918 - починається її формування на кадровій основі (відмова від робочої міліції).

Зміни під час війни:

а) Міліція кількісно зміцнюється (розглядається як кадровий резерв армії)

1/3 міліції кілька місяців перебувала на фронті.

б) Вводиться системна організація:

(Повітової міліції надається військова організація - вона прирівнюється до роті). Створюються необхідні посади:

-начальник міліції - командир роти, і т. д.

У разі просування фронту повітову міліцію могли задіяти.

в) Частина міліції в 1920 перевели на казармений стан. З'являються ЧОНи - частини особливого призначення.

ПІДСУМОК: Роль міліції стала посилюватися !!!

9) Зміни в системі Рад.

ВЦВК став працювати на сесійних засадах (так як було суміщення посад, то члени ВЦВК працювали в установах Москви, але в ході війни їх стали направляти на фронт).

Сесія ВЦВК призначалася заздалегідь !!

У зв'язку зі зміною роботи ВЦВК посилюється роль його Президії:

- Може зміщувати / призначати наркомів;

- може призупиняти рішення РНК.

10) Зміни в управлінні промисловістю.

ВРНГ в роки війни посилюється, його робота реорганізується.

система главкізма: Главки ВРНГ на місцях (52) - крім управління середніми підприємствами (підпорядковувалися СНХ губернії).
 Кримінальне право. |  Процесуальне право. |  Цивільне право. |  Судебник 1497 |  Цивільне право за Судебник 1550 |  Цивільне право. |  роки в СРСР |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати