На головну

термодинамічні потенціали

  1.  Питання 13. Хімічёская термодинаміка, термодинамічні параметри (Т, р, V). Внутрішня енергія. Перший закон термодинаміки.
  2.  Дифузійні, мембранні і фазові потенціали.
  3.  Дифузний і рівноважний потенціали, механізм формування потенціалів і їх величини (рівняння Гендерсона і Нернста).
  4.  Заняття 8. Друге ПОЧАТОК (другий закон) термодинаміки. ТЕРМОДИНАМІЧНІ ПОТЕНЦІАЛИ
  5.  Критерії напрямки мимовільних процесах в ізотермічних умовах. Термодинамічні потенціали.
  6.  Повний електростатичне поле усередині провідника дорівнює нулю, а потенціали у всіх точках однакові і рівні потенціалу на поверхні провідника.
  7.  Постсинаптические потенціали. Іонні механізми.

За зміною ентропії можна зробити висновок про направлення і кордонах ходу процесів тільки в ізольованих системах. Для закритих систем використовують термодинамічні потенціали: енергію Гіббса G (ізобарно-ізотермічний потенціал), яку визначають за формулою:

G = Н - ТS

і енергію Гельмгольца F (ізохорно-ізотермічний потенціал), яка виражається рівнянням:

F = U - ТS.

енергія Гельмгольцахарактеризує здатність системи виконувати роботу і визначає ту частину енергії, яка в ізохорно-ізотермічному процесі перетворюється в роботу.

Ізохорний і ізобарний потенціали є функціями стану системи. Їх використовують для визначення напрямку ходу процесу за умов термодинамічної рівноваги. Абсолютні величини термодинамічних параметрів невідомі, тому в обчисленнях використовують їх зміна (?F і ?G).

якщо ?F і ?G дорівнюють нулю, То система знаходиться в стані рівноваги. Коли ?F <0 і ?G <0, то процес може відбуватися самостійно з перетворенням енергії в корисну роботу. У разі, коли ?F> 0 і ?G> 0, зміна стану системи відбувається тільки при використанні зовнішньої роботи.

Умовою самостійного протікання хімічних процесів є зростання ентропії і зменшення енергії Гіббса, а умовою термодинамічної рівноваги - максимальне значення ентропії і мінімальне значення енергії Гіббса.

Та ще потрібно відзначити, що в ізольованій системі запас енергії є величиною постійною, у відкритій системі енергія може рости, зменшуватися або залишатися без зміни. Енергія Гіббса для самопротекаемих процесів, які відбуваються при постійній температурі і тиску, завжди зменшується.

Це має важливе значення для біологічних систем. Організми під час свого зростання зменшують ентропію, але це зменшення завжди супроводжується зростанням ентропії навколишнього середовища.

Застосування основних положень термодинаміки до живих організмів.

Перетворення енергії в організмі відбувається відповідно до першого і другого законів термодинаміки. Однак живий організм як об'єкт термодинамічних досліджень відрізняється цілим рядом специфічних властивостей від систем, які є об'єктами дослідження в технічній і хімічної термодинаміки. Серед них найважливішими є такі:
 ОСНОВИ ХІМІЧНОЇ термодинаміки |  І БІОЕНЕРГЕТИКИ. |  У хімічній термодинаміці використовують такі поняття. |  ПЕРШИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ. |  Термохимические рівняння. |  закони термохімії |  Другий закон термодинаміки |  АТФ як джерело енергії для біохімічних реакцій |  КІНЕТИКА біохімічних РЕАКЦИЙ |  Швидкість хімічних реакцій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати