На головну

ПЕРШИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ.

  1.  I закон термодинаміки
  2.  I. Документи, законодавчі та інші нормативні акти
  3.  II закон термодинаміки. Теорема Карно-Клаузіуса
  4.  II. Закономірності на перцептивні процеси.
  5.  II. Загальні відомості про законодавчі КНИГАХ
  6.  II. Загальні відомості про законодавчі КНІГАХ.18
  7.  II. Визначення закону руху системи.

Перший закон (перша основа) термодинаміки по своїй суті є законом збереження енергії. Він має кілька формулювань.

В ізольованій системі сума всіх видів енергії є постійною (? Е = const).

Якби енергія ізольованої системи могла збільшуватися без взаємодії з навколишнім середовищем, то можна б було сконструювати вічний двигун першого роду, тобто машину, яка виконувала б роботу без витрати енергії. Це суперечить закону збереження енергії, тому друга формулювання першого закону термодинаміки така:

вічний двигун першого роду неможливий.

 Сталість енергії ізольованої системи не виключає можливості переходу одного виду енергії в інший, причому вона не зникає і не утворюється заново. Звідси випливає третя формулювання першого закону:

різні форми енергії переходять одна в одну в еквівалентних співвідношеннях, при взаємоперетвореннях енергія не витрачається і не створюється знову.

Перший закон термодинаміки встановлює зв'язок між кількістю теплоти Q, яка надається системі, роботою А, яку вона виконує, і зміною внутрішньої енергії ?U:

Q = ?U + А.

Це рівняння є математичним виразом першого закону термодинаміки, яке свідчить, що при нагріванні будь-якої системи теплота витрачається на збільшення внутрішньої енергії і на виконання роботи.

 
 ОСНОВИ ХІМІЧНОЇ термодинаміки |  І БІОЕНЕРГЕТИКИ. |  закони термохімії |  Другий закон термодинаміки |  ентропія |  термодинамічні потенціали |  Організм є відкритою системою, яка безперервно обмінюється з |  АТФ як джерело енергії для біохімічних реакцій |  КІНЕТИКА біохімічних РЕАКЦИЙ |  Швидкість хімічних реакцій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати