Головна

Літературні джерела

  1. INTERNET-ДЖЕРЕЛА
  2. Internet-джерела
  3. Альтернативні джерела енергії.
  4. В) "Повість врем'яних літ" - широке епічне полотно про першоджерела нашої держави.
  5. Варіант 4. Визначення розміру платежів за викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення.
  6. Види фізичних полів тіла людини. Їхні джерела
  7. Вони потребують джерела живлення

[16, 17, 34, 35, 37, 46, 49, 52, 60, 71, 72, 74, 81]

Тема 1.3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VІІІ ст. до н. е. - V ст.).

Фази еволюції та варіації розвитку рабовласництва (античне рабство, Римська держава). Форми власності. Галузева структура економіки, основні форми органцізації виробництва в аграрному секторі та ремісництві. Економічні функції держави та соціально-економічна структура суспільства. Господарсько-технічні досягнення античних держав.

Внутрішня та зовнішня торгівля. Генезис грошей, кредиту та податків.

Економічна думка античності ("Домострой" - Ксенофонта, "Держава" та "Закони" - Платона, "Політика" та "Нікомахова етика" - Арістотеля, "Землеробство" - Катона Старшого, "Про сільське господарство" Варрона та Колумели, проекти аграрних реформ Тіберія та Гая Гракхів, фіскальні реформи Юлія Цезаря та Октавіана Августа.

Причини занепаду та загибелі рабовласницької системи. Зародження протофеодальних відносин (система колонату).

План семінарського заняття по темі

1. Галузі господарства та суть античного рабства у Греції.

2. Характеристика господарства царського Риму.

3. Формування класичного рабства у республіканському Римі.

4. Економічні відносини та галузі господарства ранньої Римської імперії.

5. Причини та наслідки занепаду Риму.

6. Суть колонату.

7. Економічна думка античності ("Домострой" - Ксенофонта, "Держава" та "Закони" - Платона, "Політика" та "Нікомахова етика" - Арістотеля, "Землеробство" - Катона Старшого, "Про сільське господарство" Варрона та Колумели, проекти аграрних реформ Тіберія та Гая Гракхів).

8. Фіскальні реформи Юлія Цезаря та Октавіана Августа.

9. Господарство українських земель у період від найдавніших часів до V ст.

10. Господарство: Ольвії, Херсонесу, Пантікапеї та інш. міст-полісів Північного Причорномор'я.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ | Передмова. | Розділ ІІ (ЗМ 2). Господарство та економічна думка суспільства Європейської цивілізації в період середньовіччя (V - ХV ст.). | Літературні джерела | Розділ ІІІ (ЗМ 3). Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (ХVІ - перша половина ХVІІІ ст.). | Літературні джерела | Літературні джерела | Тема 5.1. Становлення та розвиток монополістичного капіталізму | Літературні джерела | Тема 6. 2. Основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина ХІХ ст. - початок ХХ ст.). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати