На головну

Тести і завдання

  1.  I. Завдання випробування
  2.  I. Завдання дослідження
  3.  I. Завдання на молярность.
  4.  I. Завдання на молярность. 1 сторінка
  5.  I. Завдання на молярность. 10 сторінка
  6.  I. Завдання на молярность. 2 сторінка
  7.  I. Завдання на молярность. 3 сторінка

1. Один з таких ознак не відноситься до монополістичної конкуренції:

а) багато невеликих фірм;

б) стандартизована продукція;

в) порівняно легкі умови входу і виходу;

г) деякі обмеження в доступності інформації.

2. Крива попиту для монополістичного конкурента є:

а) абсолютно еластичною;

б) абсолютно нееластичний;

в) більш еластичною, ніж у монополіста, але менш еластичною, ніж у досконалого конкурента;

г) ламаної.

3. В умовах монополістичної конкуренції фірма отримує:

а) завжди економічний прибуток;

б) прибуток тільки в короткому періоді;

в) прибуток тільки в довгому періоді;

г) нульовий економічний прибуток в тривалому періоді.

4. В умовах монополістичної конкуренції для максимізації прибутку фірма повинна дотримуватися рівності:

а) середніх витрат і цін;

б) граничних витрат і цін;

в) граничних витрат і граничного доходу;

г) граничного доходу і цін.

5. Монополістична конкуренція ефективна і вигідна споживачам, тому що:

а) досягається ефективне використання ресурсів;

б) фірми виробляють ефективний (з точки зору ринку) обсяг продукції;

в) диференціація продукту найбільш повно задовольняє потреби споживачів;

г) відсутній цінова конкуренція.

6. В умовах монополістичної конкуренції широко використовується:

а) цінова конкуренція;

б) нецінова конкуренція;

в) недобросовісна конкуренція;

г) міжгалузева конкуренція.

7. Нецінова конкуренція передбачає використання фірмами наступних способів:

а) реклами;

б) вдосконалення сервісу;

в) поліпшення якості продукції;

г) недобросовісної конкуренції.

8. Цінова конкуренція - це:

а) встановлення більш низьких цін, ніж у конкурентів;

б) встановлення більш високих цін, ніж у конкурентів;

в) встановлення цін, які не покривають бухгалтерські витрати;

г) встановлення цін - як у фірм-лідерів.

9. Надлишкові виробничі потужності в умовах монополістичної конкуренції - це:

а) потужності, зайняті у виробництві;

б) різниця між обсягом випуску, відповідним мінімуму довгострокових середніх витрат, і обсягом, що випускається фірмою;

в) потужності, що здаються в оренду;

г) потужності, що знаходяться на капітальному ремонті.

відповіді: 1. б); 2. в); 3. г); 4 в); 5. в); 6. б); 7. г); 8. а); 9. б).

Завдання. Фірма «А» виробляє біжутерію (тис. Штук на рік) і діє на ринку монополістичної конкуренції. Граничний дохід цієї фірми описується формулою MR = 20 - 2Q, її граничні витрати в довгостроковому періоді (на зростаючому ділянці) - формулою МС = 3Q - 10. Якщо мінімальне значення довгострокових середніх витрат (АСmin) Становить 11, то яким буде надлишок виробничих потужностей у цієї фірми?

Рішення.Обсяг виробництва фірми в умовах монополістичної конкуренції задається умовою MR = MC. Отже, 20 - - 2Qm = 3Qm - 10, Qm = 6 - такий обсяг виробництва при монополістичної конкуренції. Якби фірма діяла в умовах досконалої конкуренції, то обсяг виробництва задавався б умовою АСmin = МС. тоді 3Qc - 10c = 11, Qc = 7 - таким було б виробництво при досконалої конкуренції. Таким чином, недовантаження виробничих потужностей становить Qc - Qm = 1 тис. Штук річного випуску.

відповідь: 1 тис. Штук.
 МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА |  ВСТУП |  Вимоги до рівня засвоєння змісту навчальної дисципліни. |  Структура змісту навчальної дисципліни. |  Діагностика компетенцій студента. |  Тема 1. Вступ В мікроекономіки |  Ключові поняття і терміни |  Тести і завдання |  Ключові поняття і терміни |  Тести і завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати