На головну

I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки

  1.  B. Роботи натрій-калієвого насоса.
  2.  C) при переведенні результатів підприємства та його фінансового становища в валюту подання звітності.
  3.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  4.  I Розділ роботи «Розробка концепції
  5.  I. Завдання випробування
  6.  I. Завдання дослідження
  7.  I. Завдання на молярность.

У цьому розділі плану роботи формулюються ті завдання, над виконанням яких ЦБС (МОБ) буде працювати в поточному році, і не більше того. Обрана по певному напряму діяльності завдання повинна бути короткою і чіткою, не треба формулювати об'ємні і довгі фрази завдань, свідомо нездійсненних протягом року.

Кожна, поставлена ??перед ЦБС завдання, повинна підкріплюватися заходами в інших розділах плану роботи. Наприклад, бібліотека визначила завдання: сприяти підвищенню інформаційної культури читачів. Отже, в інформаційно - бібліографічному розділі повинна бути передбачена школа інформаційної культури, університет бібліографічних знань, бібліографічний лекторій і т.д.

Інший приклад. Бібліотека ставить перед собою завдання забезпечення високої якості обслуговування читачів і максимально повного задоволення запитів читачів. Тоді у відповідних розділах плану роботи потрібно відобразити впровадження інформаційних технологій, що забезпечують вільний доступ до інформаційних ресурсів світу, придбання в фонд електронних носіїв інформації, аудіо - відеопродукції, компакт-дисків CD - ROM і т. Д.

Приклад другий поставленого завдання - сприяння відтворенню православної культури і моральності, відродженню старовинних російських обрядів засобами літератури. У розділі річного плану роботи «Релігія. Духовність. Моральність »потрібно передбачити масові заходи, програми читання, культурно - освітні програми, що сприяють її реалізації.

Приклад формулювання «Головних завдань і напрямів роботи» бібліотеки

Робота бібліотеки повинна бути спрямована на:

1. безумовне виконання основних контрольних показників роботи і залучення нових читачів в бібліотеку і до читання;

· Підвищення комфортності бібліотечного середовища, формування позитивного іміджу бібліотеки, розвиток реклами;

· Допомога в розвитку історичного мислення, залучення користувачів до читання історичної літератури;

· Поширення краєзнавчих знань і виховання у читачів інтересу до історії своєї малої батьківщини, формування патріотичних почуттів;

· Виховання дбайливого ставлення до навколишнього світу, формування активної гуманної позиції по відношенню до природи, створення умов для читання природничо літератури;

· Залучення користувачів до читання правової та моральної літератури, сприяння підвищенню рівня етичної грамотності, виховання культури спілкування;

· Залучення користувачів до кращих зразків класичної вітчизняної і зарубіжної літератури, створення умов для читання і різних літературних занять і т.д.

 
 Їм. М Горького |  Робота з читачами |  прем'єра книги |  Завдання і основні напрямки організаційно методичної діяльності. |  Допомога бібліотекам в роботі з читачами |  Вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду роботи бібліотек |  Додаток № 1. |  дні фахівця |  ділові ігри |  Дискусії в малих групах |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати