Головна

III. Створення оптимальних умов праці на робочому місці

  1.  A. Kомплекс умов, необхідних для проведення експерименту.
  2.  I Створення таблиць бази даних
  3.  I. Виробничі умови праці
  4.  II. ОДНЕ З ОСНОВНИХ УМОВ УСПІХУ БІЛЬШОВИКІВ
  5.  II. Раціональний режим праці
  6.  III Створення багатотабличного БД
  7.  III. Органи нагляду за станом охорони праці

Організація і поліпшення умов праці на робочому місці є одним з найважливіших резервів продуктивності праці і економічної ефективності виробництва, а також подальшого розвитку самого працюючого людини. У цьому головний прояв соціального і економічного значення організації і поліпшення умов праці.

Для підтримки тривалої працездатності людини велике значення має режим праці та відпочинку. Під раціональним фізіологічно обгрунтованим режимом праці і відпочинку мається на увазі таке чергування періодів роботи з періодом відпочинку, при якому досягається висока ефективність суспільно - корисної діяльності людини, хороший стан здоров'я, високі рівень працездатності і продуктивності праці.

Важливою організаційної передумовою раціонального змінного режиму праці є усунення викликаних випадковими перебоями виробничого процесу простоїв штурмівщини.

Після встановлення нормального виробничого процесу змінний режим праці та відпочинку робітників стає фактором ритмування праці, ефективним засобом попередження стомлення працюючих

Раціональна організація праці на робочому місці пов'язана з такою проблемою, як правильна організація роботи протягом усього тижня, що забезпечується систематичної науковою організацією виробництва.

Для підтримки тривалої працездатності людини має велике значення не тільки добовий і тижневий режим праці і відпочинку, але і місячний, тому законодавством про працю передбачено щотижневий безперервний відпочинок тривалістю не менше 42ч. А раціональний річний режим праці та відпочинку забезпечується щорічним відпусткою.

Для створення оптимальних умов праці на робочому місці необхідно, щоб на підприємстві були встановлені показники цих умови для кожного виду виробництва, які з даних, що характеризують виробничу середу.

Для отримання доступу до роботи прийняті повинні перевірити стан здоров'я, тобто пройти медичний профвідбір.

 
 Вступ. |  I. Правила і норми з техніки безпеки. |  III. Органи нагляду за станом охорони праці |  Тема 1.2 ЗАКОН ПРО ПРАЦЮ |  I. Загальнодержавні норми і правила з ОП |  I. Виробничі умови праці |  II. Раціональний режим праці |  III. Вахтовий метод при ГРР |  Відповідальність і обов'язки керівників |  Фінансування заходів з ОП |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати