На головну

Тема 5. РОМАН ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ ЖАНР

  1.  I. Територіальна і соціальна диференціація мови. Поняття загальнонародного і національної мови. Літературна мова.
  2.  Вілла Романа
  3.  Сходження на престол Романових.
  4.  випускний роман
  5.  Г) Героїкр-романтична поема "Гайдамаки" (1841 p.).
  6.  Галицько-Волинське князівство за наступників Данила Романовича. Значення Галицько-Волинського князівства в історії України
  7.  Галицьке і Волинське князівства та їх об'єднання за князювання Романа Мстиславича

Обговорення статті М. М. Бахтіна «Епос і роман»

(Про методологію дослідження роману)

Питання для обговорення:

1. Відмінність жанру роману від інших жанрів.

2. Основні риси епопеї. «Абсолютна минуле» і «епічна дистанція».

3. Роль сміхової жанрів в процесі становлення роману.

4. Особливості роману.

5. Людина в романі.

Тема 6. СЮЖЕТНО-композиційної єдності ТВОРИ (АНАЛІЗ художнього твору)

Питання по текстам ліричних творів ( «Співак» А. С. Пушкіна, «Флейта-хребет» В. В. Маяковського):

1. Поняття про ліричного сюжеті. Ліричний «я» і форми його виразу.

2. Строфіка: метр, ритм, розмір, особливості римування.

3. Система метафор. Дієслівний ряд. Риторичні конструкції.

4. Ліричний конфлікт, його реалізація в сюжетно-композиційній єдності твору.

Питання по текстам епічних творів ( «Герой нашого часу» М. Ю. Лермонтова, «Легкий подих» І. А. Буніна, «Побачення з птахом» Т. Н. Толстой):

1. Фабула і сюжет в творі.

2. Сюжетно-композиційна організація твору.

3. Суб'єктно-об'єктна організація оповіді: «суб'єкт мовлення» (первинний і вторинний), «носій мови», «суб'єкт свідомості» - їх реалізація в тексті твору.

4. Функції хронотопу художньому творі.


Питання по текстам драматичних творів ( "Гамлет" У. Д. Шекспіра, "Історія з метранпажем" А. В. Вампілова):

1. Трагедія, комедія, драма, трагікомедія як драматичні жанри. Поняття трагічного, комічного, драматичного, трагікомічного.

2. Поняття зовнішнього і внутрішнього конфлікту. Співвідношення колізії і конфлікту в творі.

3. Стадиальность розвитку сюжету і драматичної дії (експозиція - зав'язка - розвиток дії кульмінація - розв'язка - постпозиция; пролог і епілог). Сенс відкритого фіналу в творі.

4. Правило трьох єдності як драматургічний закон, його дотримання і порушення.
 А. А. Косіцін |  ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ |  Введення в курс |  Трагічне і комічне |  Прекрасне і потворне |  Піднесене і нице |  Класифікація літературних пологів: теорія і концепції |  Епос як рід літератури |  Лірика як рід літератури |  Драма як рід літератури |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати