На головну

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

  1.  I. ДЕМОКРАТІЯ: ТЕОРІЯ І РЕАЛЬНІСТЬ
  2.  II. матеріалістична теорія
  3.  II. Про двох особливостях Жовтневої революції, чи жовтень і теорія "перманентної" революції Троцького
  4.  III. теорія
  5.  VII. теорія
  6.  А далі пішли концепція «трьох світів», теорія «двох ворогів», а також теорія «опори на власні сили» і «світового революційного процесу».
  7.  Анотація І реферування АНГЛІЙСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1 сторінка

основні поняття і терміни

Затверджено Редакційно-видавничим радою університету

як навчальний посібник

Самара

видавництво СГАУ


ББК СГАУ

К

Рецензенти: д-р філол. наук, професор Г. Ю. Карпенко

канд. філол. наук, доцент М. А. Перепелкин

Косіцін А. А.

Теорія літератури: основні поняття і терміни: Навчальний посібник / А. А. Косіцін. - Самара: Видавництво СГАУ, 2012. - 80 с.

ISBN

У пропонованому навчальному посібнику дано виклад основних понять і термінів курсу «Теорія літератури», розглянуті питання, пов'язані з його базовим розділах (поетиці, естетиці, літературного процесу), наведені приклади аналізу художнього твору. Як додаток представлені список рекомендованої літератури по курсу, перелік питань для самоконтролю, плани практичних занять, тезаурус.

Для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 035000.62 - «Видавнича справа».

ББК СГАУ

ISBN

© Самарський державний

аерокосмічний університет, 2012

- ЗМІСТ -

ПередмоваВведення в курсI. Деякі питання літературної теорііЛітература як умова: поняття літературностіЕстетіческіе категорії і їх допоміжні понятіяТрагіческое і коміческоеПрекрасное і безобразноеВозвишенное і нізменноеКлассіфікація літературних пологів: теорія і концепцііЕпічность, ліризм, драматізмЕпос як рід літературиЛіріка як рід літературиДрама як рід літературиСтіховеденіе: загальні поняття і терміниПоезія і прозаМетр і рітмРазмериРіфмиКомпозіція: деякі поняття і терміниФорма і содержаніеЦелое і целостностьФабула і сюжетСуб'ектно-об'єктна організаціяАналіз художнього твору: в пошуках алгорітмаАналіз ліричного стіхотвореніяАналіз драматичного стіхотвореніяАналіз епічного стіхотвореніяII. Приклади аналізу художнього твору1. Аналіз ліричного твору«Липнева ніч» В. Брюсова: ритмічний малюнок, клаузули і словораздели2. Аналіз драматичного твору«Осіння нудьга» М. Некрасова: фази дії і конфлікт3. Аналіз епічного твору«На золотому крильці сиділи ...» Т. Толстой: текст - інтертекст (досвід коментаря)  - - - - - - - -
 III. ПріложеніеРекомендуемая література по курсуПлани практичних занятійТворческіе заданіяВопроси для самоконтроляIV. Тезаурус (А-Я)  -

Передмова

Курс «Теорія літератури», що читається студентам-видавцям, має на меті викликати в учнів чітке уявлення про структуру літературного твору як системній єдності складових його елементів, засвоїти і закріпити на практиці принципи аналізу художнього твору.

Мета даного посібника - зорієнтувати студентів в досліджуваному матеріалі, допомогти розібратися в питаннях літературного процесу, літературної естетики і поетики. Виходячи із завдань, що ставляться для досягнення цієї мети, структура посібника має на увазі чотири специфічних блоку: тематичний, практичний, методичний та довідковий. Перший блок присвячений обговоренню загальних теоретико-літературних проблем, другий - практичного аспекту літературознавчого аналізу; третій блок знайомить учнів з основною літературою по курсу і працями (монографіями та статтями), присвяченими окремим проблемам курсу, містить плани практичних занять курсу і питання для самоконтролю; інформація останнього, четвертого, блоку носить довідковий характер - тут в алфавітному порядку подано основні поняття та визначення, які поставлені в курсі теорії літератури.

Вивчення курсу не тільки передбачає набуття студентами теоретичних знань та навичок аналізу художнього твору, а й сприяє активізації творчого осмислення літературного поля в руслі як сформованих традицій, так і новацій в галузі сучасної науки про літературу. Тому поряд з класичними темами про літературної естетики та поетики в плани семінарських занять включені творчі завдання, а після кожного теоретичного підрозділу запропоновані питання для роздумів з відповідної теми.

В основі тексту даного посібника - матеріали лекційного курсу «Теорія літератури», читати автором студентам-видавцям інституту друку СГАУ, а також практичні напрацювання, отримані за результатами семінарських занять.

 Трагічне і комічне |  Прекрасне і потворне |  Піднесене і нице |  Класифікація літературних пологів: теорія і концепції |  Епос як рід літератури |  Лірика як рід літератури |  Драма як рід літератури |  Поезія і проза |  Розміри |  Композиція: деякі поняття і терміни |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати