Головна

Умовні позначення логічних зв'язок

  1.  I. Донаучний етап розвитку геологічних знань (від давнини до середини XVIII століття).
  2.  I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  3.  II. Рішення логічних задач табличним способом
  4.  III. Рішення логічних задач за допомогою міркувань
  5.  IV. "Критичний" період розвитку геологічних наук (1910-1950-ті рр.).
  6.  Аналітична хімія в екологічних дослідженнях
  7.  Аналітичні основи коагулогіческіх досліджень.
зв'язка операція позначення  Правила читання прикладА, В - викладач веде практику
 Чи не  заперечення  Чи не А  - Викладач не читає лекції,  - Викладач не веде практику
И  кон'юнкція А и В  - Преподавательчітает лекції і (викладач) веде практику
 або  диз'юнкція А або В  - Преподавательчітает лекції або (викладач) веде практику
 Якщо то ...  імплікація  якщо А, то В  - Якщо преподавательчітает лекції, то він (викладач) веде практику
 ..., Тогдаі тільки тоді, коли  еквіваленція А тоді і тільки тоді, коли В  Преподавательчітает лекції тогдаі тільки тоді, коли він (викладач) веде практику

1. Заперечення висловлювання

Визначення 1. запереченням висловлювання Р називається нове висловлювання, що позначається  (Читається: «Не Р»Або« Невірно, що Р»), Яке вважається дійсним, якщо висловлювання Р помилково, і хибним, якщо Р істинно.

Інакше кажучи, значення істинності висловлювань Р и  пов'язані між собою, як зазначено в таблиці нижче:

Ця таблиця читається по рядках. Наприклад, перший рядок під горизонтальною лінією означає: якщо  , то  . Наведена таблиця називається таблицею істинності для заперечення.

2. Кон'юнкція висловлювань

Визначення 2. кон'юнкція висловлювань Р и Q називається нове висловлювання, що позначається  (Читається «Р и Q»), Яке вважається дійсним, якщо істинні обидва висловлювання Р и Q, І хибним у всіх інших випадках.

Таким чином, значення істинності висловлювання  пов'язане зі значеннями істинності висловлювань Р и Q. Цей зв'язок виражається таблицею:

Наведена таблиця називається таблицею істинності для кон'юнкції.

Дане вище визначення кон'юнкції цілком відповідає тому змісту, який надається в міркуваннях союзу «і». Дійсно, звична логіка міркувань вимагає, щоб твердження «Р и Q»Було істинно лише в одному випадку: коли істинні обидва твердження Р и Q.
 Тема 5. Використання логічних законів при роботі з інформацією |  Приклади. |  Приклади. |  Приклади. |  Формули алгебри висловлювань |  Приклади. |  Завдання для роботи на занятті |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати