На головну

числові проміжки

  1.  Дискретні і безперервні випадкові величини. Числові характеристики випадкових величин
  2.  Основні числові характеристики вибірки
  3.  П.1. Числові послідовності та межі.
  4.  Постарайтеся використовувати проміжки дня з максимальною користю для себе
  5.  Способи завдання множин. Числові множини. Операції над множинами
  6.  Типи даних в Excel. Числові і текстові дані, дата час. Формати числа. Створ. користей-ого формату числа.
  7.  числові послідовності

нехай a и b - Два числа, причому a . числовими проміжками називаються безліч всіх дійсних чисел, що задовольняють нерівності:

1) a ? х ? b - відрізок (Сегмент), позначення - [a, b]

різницю b - a називається довжиною відрізка;

2) a <х - інтервал, Позначення - (a, b);

3) a ? х - напівінтервал, Позначення - [a, b);

4) a <х ? b - напівінтервал, Позначення - (a, b];

5) нескінченні інтервали

 x ? b , (-?, b]; x < b , (-?, b); x ? a , [a, + ?); x > a , (a, + ?);

6) безліч дійсних чисел -? (-?, + ?).

числа a и b називаються відповідно лівим і правим кінцями цих проміжків.

Символи - ?, + ? не числиться, а символічні позначення нескінченно віддалених точок числової осі від початку 0 вліво і вправо.

4.3. Абсолютна величина числа і її властивості

абсолютна величина дійсного числа визначається наступним співвідношенням:

.

Властивості абсолютної величини

1) | a | ? 0;

2) | a | = | - a |;

3) Нехай ? - позитивне число. Тоді нерівності | a | ? ? і - ? ? а ? ? рівносильні;

4) | a + b | ? | a | + | b |;

5) | a - b | ? | a | - | b |;

6) | ab | = | a | • | b |;
 функціональна залежність |  Характеристики поведінки функції |  Зворотній функція |  складна функція |  Основні елементарні функції |  межа функції |  Нескінченно малі функції та їх властивості |  Нескінченно малими. |  Основні теореми про границі |  Перший чудовий межа. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати