На головну

Дан одновимірний елемент. Видалити всі негативні елементи з масиву.

  1.  V2: Елементи теорії матричних ігор
  2.  А. Допоміжні елементи для зв'язку функцій між собою
  3.  А. Файоль: елементи адміністративної функції - передбачення і організація
  4.  А. Файоль: елементи управління - распорядительство, координування і контроль
  5.  Аморфність і КРИСТАЛІЧНІ ТІЛА. ЕЛЕМЕНТИ кристалографії
  6.  Б) Основні елементи виробничої (операційної системи).
  7.  Б11. 1. Елементи та ознаки складу злочину.

2.Дан двовимірний масив. Вставити масив В перед стовпцем, де всі елементи невід'ємні.

Варіант 30.

1.Дан одновимірний елемент. Вставити перший елемент, більше заданого значення З після першого парного елемента.

2.Дан двовимірний масив. Видалити стовпець, де всі елементи не належать інтервалу [1,2].


Відповіді на додаткові завдання

Завдання 4 (стор.10)

CLS

INPUT n

DIM A (n)

FOR i = 1 TO n

INPUT A (i)

NEXT i

FOR i = 1 TO n

IF A (i)> = 0 THEN PRINT A (i)

NEXT i

FOR i = 1 TO n

IF A (i) <0 THEN PRINT A (i)

NEXT i

END

Завдання 7 (стор.10)

CLS

INPUT n

DIM A (n, n)

FOR i = 1 TO n

FOR j = 1 TO n

INPUT A (i, j)

NEXT j, i

FOR i = 1 TO n

FOR j = 1 TO n

IF i

NEXT j, i

END

Завдання 5 (стор. 13)

CLS

INPUT n

FOR i = 1 TO n

INPUT A (i)

NEXT i

S1 = 0

FOR i = 1 TO n

IF A (i)> 0 THEN S1 = S1 + A (i)

NEXT i

S2 = 0

FOR i = 1 TO n

IF A (i) <0 THEN S2 = S2 + A (i)

NEXT i

C = S1 / ABS (S2)

PRINT C

END

Завдання 10 (стор.14)

CLS

DIM C (11)

FOR i = 1 TO 11

INPUT C (i)

NEXT i

K = 0

FOR i = 1 TO 11 - 1

IF C (i) MOD 3 = 0 AND C (i + 1) MOD 3 = 0 THEN K = K + 1

NEXT i

IF K <> 0 THEN

PRINT "такі пари є, їх кількість ="; K

ELSE

PRINT "таких пар немає"

END IF

END

Завдання 15 (стор. 14)

CLS

INPUT n, m

DIM A (n), B (m)

FOR i = 1 TO n

INPUT A (i)

NEXT i

FOR i = 1 TO m

INPUT B (i)

NEXT i

S1 = 0

FOR i = 1 TO n

S1 = S1 + A (i)

NEXT i

S2 = 0

FOR i = 1 TO m

S2 = S2 + B (i)

NEXT i

IF S1> S2 THEN SWAP A (3), B (5) ELSE SWAP B (4), A (6)

FOR i = 1 TO n

PRINT A (i)

NEXT i

FOR i = 1 TO m

PRINT B (i)

NEXT i

END

Завдання 1 (стор.18)

CLS

INPUT n

DIM A (n)

FOR i = 1 TO n

INPUT A (i)

NEXT i

min = A (1)

FOR i = 2 TO n

IF A (i)

NEXT i

K = 1

FOR i = 1 TO n

IF A (i) = min THEN K = K + 1

NEXT i

PRINT K

END

 
 попередні відомості |  Індекс елемента масиву |  оголошення масиву |  Введення і виведення елементів масиву |  виконання алгоритму |  Завдання для додаткового рішення |  Завдання для додаткового рішення |  виконання алгоритму |  Завдання для додаткового рішення |  Завдання для додаткового рішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати