Головна

приклад 23

  1.  II. Орієнтовна тематика курсових робіт
  2.  III. Акцентування теоретичного моменту по темі «Техніка диференціювання», розгляд прикладів - 8 хвилин
  3.  III. Приблизний перелік контрольних питань для самостійної роботи
  4.  III. Рекомендації до виконання курсової роботи на умовному прикладі
  5.  IV. Акцентування теоретичного моменту по темі «Механічний зміст похідної», розгляд прикладів - 7 хвилин
  6.  IV. Приблизний перелік питань до заліку
  7.  V. Акцентування теоретичного моменту по темі «Геометричний зміст похідної», розгляд прикладів - 17 хвилин

Дана матриця чисел. Видалити всі стовпці, де є нулі.

програма

CLS

INPUT "введи розмір матриці"; n, m

DIM A (n, m), B (m)

PRINT "введи матрицю"

FOR i = 1 TO n

FOR j = 1 TO m

'Введення елементів матриці

INPUT A (i, j)

NEXT j, i

FOR j = 1 TO m

FOR i = 1 TO n

'Знаходження нульового елемента в кожному стовпці матриці

IF A (i, j) = 0 THEN flag = 1

NEXT i

'Якщо в стовпці нульовий елемент знайдений, то номер стовпчика запам'ятовується в масиві В

IF flag = 1 THEN L = L + 1: B (L) = j

flag = 0

NEXT j

C = 0

FOR z = 1 TO L

FOR j = B (z - C) TO m - 1

FOR i = 1 TO n

A (i, j) = A (i, j + 1)

NEXT i, j

C = C + 1

m = m - 1

NEXT z

FOR i = 1 TO n

FOR j = 1 TO m

'Висновок елементів матриці

PRINT A (i, j);

NEXT j

PRINT

NEXT i

END

Завдання для додаткового рішення

Завдання 1.Дан двовимірний масив цілих чисел. Видалити з нього перший з стовпців, кількість нулів, в якому одно заданому числу.

Завдання 2.Дан двовимірний масив. Видалити рядок і стовпець, на перетині яких розташований найменший по модулю елемент масиву.

завдання 3 * .Дан двовимірний масив. Видалити з нього першу з рядків, сума елементів яких не перевищує вказану кількість.

Завдання 4.Дан двовимірний масив. Видалити з нього два рядки, один з яких розташована перед s1-м рядком, а друга - перед s2-й.

Завдання 5.Дан двовимірний масив. Видалити з нього всі стовпці з s1-Гопо s2-й (s1


 попередні відомості |  Індекс елемента масиву |  оголошення масиву |  Введення і виведення елементів масиву |  виконання алгоритму |  Завдання для додаткового рішення |  Завдання для додаткового рішення |  виконання алгоритму |  Завдання для додаткового рішення |  Завдання для додаткового рішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати