Головна

Завдання для додаткового рішення

  1.  I. Завдання випробування
  2.  I. Завдання дослідження
  3.  I. Завдання на молярность.
  4.  I. Завдання на молярность. 1 сторінка
  5.  I. Завдання на молярность. 10 сторінка
  6.  I. Завдання на молярность. 2 сторінка
  7.  I. Завдання на молярность. 3 сторінка

Завдання 1.Відомо, що в масиві є елементи, рівні 5. Визначити номер першого з них.

Завдання 2.Відомо, що в масиві є нульові елементи. Надрукувати всі елементи, крім першого з них.

завдання 3 * .Дан масив Х1, Х2, ... Хn, Де n <= 40. Обчислити: Y = X1 + X1 * X2+ X1 * X2 * X3 + ... + X1 * X2 * ... Xm, Де m - або номер першого негативного елементу масиву Х, або число n, якщо в масиві немає негативних елементів.

Завдання 4.Дан масив чисел А, що складається з 15 елементів. Знайти максимальне значення - max і мінімальне - min. Визначити перший негативний елемент до min і після min.

Завдання 5.Задана послідовність А, що складається з 12 елементів. Записати +1 замість максимального елемента і -1 замість мінімального до першого нульового елемента.

Завдання 6.Дан масив дійсних чисел. З'ясувати вірно, чи, що максимальний елемент перевищує мінімальний не більше ніж на 25 до першого нульового елемента?

Завдання 7.Дан одновимірний масив А, що складається з 15 елементів. Підрахувати суму парних елементів до першого негативного елементу.

Завдання 8.Всі елементи з парними номерами в одновимірному масиві подвоїти, а решта - зменшити на 1 після першого нульового елемента.

Завдання 9.Дан масив чисел А. До всіх негативних елементів додати елемент з номером n1, з усіх нульових відняти число В до першого парного елемента. Позитивні елементи залишити без зміни.

завдання 10 * .Дан масив А. Підрахувати кількість позитивних елементів до першого парного елемента і визначити максимальний елемент після першого парного.

Завдання 11.Дан масив чисел А. Визначити новий масив В того ж розміру:

якщо Ai > 0, то Вi = Ai * K,

інакше Вi = Ai / K,

де k - номер першого ненульового елемента

Завдання 12.Дан масив А. Створити новий масив В:

Bi = Max, якщо Ai - Парний;

Вi = Min, якщо Ai - Кратний 3

Вi = K в іншому випадку,

де max- максимальний елемент, min - мінімальний елемент, K-номер першого нульового елемента.

Завдання 13.Дан одновимірний масив. Підрахувати кількість і суму тих чисел, які належать інтервалу [A, B] до першого нульового елемента.

завдання 14 * .Дан одновимірний масив А. Створити новий масив В за правилом:

Bi = K1 * Ai , Якщо Ai - парне

Bi = K2 * Ai, Якщо Ai - Непарне,

де К1 - номер першого позитивного елементу, К2 - номер першого негативного елементу.

Завдання 15.Дан одновимірний масив. До всіх негативних елементів до першого нульового елемента додати елемент з номером m1, до решти - елемент з номером m2.

 
 попередні відомості |  Індекс елемента масиву |  оголошення масиву |  Введення і виведення елементів масиву |  виконання алгоритму |  Завдання для додаткового рішення |  Завдання для додаткового рішення |  виконання алгоритму |  Спосіб (за допомогою оператора циклу WHILE ... WEND) |  Видалення елемента з масиву |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати