Головна

Завдання для додаткового рішення

  1.  I. Завдання випробування
  2.  I. Завдання дослідження
  3.  I. Завдання на молярность.
  4.  I. Завдання на молярность. 1 сторінка
  5.  I. Завдання на молярность. 10 сторінка
  6.  I. Завдання на молярность. 2 сторінка
  7.  I. Завдання на молярность. 3 сторінка

завдання 1 * .Дан масив чисел. Підрахувати кількість елементів мають найменше значення.

Завдання 2.Задана послідовність чисел А. Отримати нову послідовність B, де кожен елемент дорівнює добутку відповідного елемента масиву А на максимальне значення масиву А: Bi = Ai * Max.

завдання 3 * .Задана послідовність А, що складається з натуральних чисел. Знайти максимальні значення масиву max1 = {A1, A3, A5, ...} Max2 = {A2, A4, A6, ...} Потім знайти суму всіх елементів розташованих між ними, включаючи max1, max2.

Завдання 4.Дан масив чисел. Записати +1 замість максимального елемента і -1 замість мінімального.

Завдання 5.Дан масив чисел. Знайти максимальне значення масиву - mах. Визначити кількість парних елементів до max і після max. Порівняти отримані кількості, і якщо кількість до max більше, ніж після max, то роздрукувати max.

Завдання 6.Дан масив А, що складається з 50 чисел. Знайти максимальне значення масиву - mах. Отримати нову послідовність з 50 цілих чисел, замінюючи елементи масиву нулями, якщо вони не рівні max, і одиницею в іншому випадку.

Завдання 7.Дан масив чисел. Знайти максимальне значення масиву - mах і мінімальне - min. Поміняти місцями max і min, якщо сума перших 5-ти елементів більше суми останніх 5-ти елементів.

Завдання 8.Дан одновимірний масив А, що складається з 15 елементів. Знайти максимальне значення масиву - mах і мінімальне - min. Підрахувати суму позитивних елементів до max елемента і суму елементів після min елемента.

Завдання 9.Дан одновимірний масив А. Визначити max1 елементів, що стоять на парних номерах і max2 для номерів, що стоять на непарних номерах. Потім до позитивних елементів додати max1, а до негативних - max2.

Завдання 10.Дан масив. Знайти номери всіх елементів з мінімальним значенням.

Завдання 11.Дан масив. Знайти кількість елементів, значення яких більше середнього арифметичного мінімального і максимального елементів масиву, і надрукувати їх номери.

Завдання 12.Дано цілі числа А1, ..., А50. Отримати нову послідовність з 50 цілих чисел, замінюючи Аi нулями, якщо Аi не дорівнює max, і замінюючи Ai одиницею в іншому випадку (i = 1, ..., 50), де max - найбільше значення в масиві.

Завдання 13.Дано дійсні числа А1... А25. Потрібно помножити всі члени послідовності А на квадрат її найменшого члена, якщо А1> = 0, і на квадрат її найбільшого члена, якщо А1 <0.

Завдання 14.У послідовності A з n чисел поміняти місцями max і min, якщо сума перших 5-ти елементів більше суми останніх 5-ти елементів, де max і min - максимальне та мінімальне значення відповідно.

завдання 15 * .Дано дві послідовності A, що складається з n чисел і B з m чисел. Поміняти місцями min і max, якщо сума елементів послідовності A більше суми елементів послідовності B, де min -мінімальне значення в масиві А, max - максимальне значення в масиві В.

2.5. Визначення першого входження певного значення
 попередні відомості |  Індекс елемента масиву |  оголошення масиву |  Введення і виведення елементів масиву |  виконання алгоритму |  Завдання для додаткового рішення |  Завдання для додаткового рішення |  виконання алгоритму |  Спосіб (за допомогою оператора циклу WHILE ... WEND) |  Видалення елемента з масиву |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати