Головна

Введення і виведення елементів масиву

  1.  A. Для остаточного висновку не вистачає даних.
  2.  A. Для остаточного висновку необхідно застосувати критерій Стьюдента.
  3.  D. Для остаточного висновку потрібно скористатися критерієм Фішера.
  4.  III Зробити висновок посилок, визначити фігуру силогізму. Перевірити вірність.
  5.  IV. НЕПРАВИЛЬНІ ВИСНОВКИ З ВІРНИХ ПОСИЛОК
  6.  N, n) -Розміщення без повторенійназиваются n-перестановками, або перестановками з n елементів.
  7.  VI. Висновки і пропозиції.

Присвоїти значення елементів масиву можна різними способами.

O За допомогою оператора присвоєння.

B (1) = 1

B (2) = 10

B (3) = 100

O За допомогою циклу при заповненні великого масиву.

Для одновимірного масиву:

FOR i = 1 TO 10

INPUT B (i)

NEXT i

В даному способі при введенні масиву для кожного із значень i, виконуючи оператор INPUT, комп'ютер друкує знак питання і користувач повинен на кожне питання ввести одне значення з клавіатури, відповідне елементу в (i), і натиснути клавішу ENTER.

Введення елементів двовимірного масиву, що характеризуються наявністю двох індексів, являє собою складний циклічний процес і може бути проведений як по рядках, так і по стовпцях.

 Введення по рядках  Введення за стовпцями
 FOR i = 1 TO nFOR j = 1 TO mINPUT B (i, j) NEXT j, i  FOR j = 1 TO nFOR i = 1 TO mINPUT B (i, j) NEXT i, j

У цьому випадку на кожен знак питання, що виводиться комп'ютером при виконанні оператора INPUT, користувач повинен друкувати значення відповідного елемента B (i, j). Послідовність запису значень елементів при введенні по рядках, наприклад, для матриці 3х3 така:

в (1,1), в (1,2), в (1,3), в (2,1), в (2,2), в (2,3), в (3,1), в (3,2), в (3,3),

т. е. елементи першого рядка, потім другий, третій рядки, а по стовпцях -

в (1,1), в (2,1), в (3,1), в (1,2), в (2,2), в (3,2), в (1,3), в (2,3), в (3,3),

т. е. елементи першого стовпчика, потім другого, третього стовпця.

Висновок масивів може здійснюватися такими ж послідовностями операторів, що і введення, але замість оператора INPUT записується оператор друку PRINT. Для одновимірного масиву висновок елементів здійснюється наступним чином.

FOR i = 1 TO 10

PRINT B (i)

NEXT i

Висновок елементів двовимірного масиву може бути зроблений таким способом:

FOR i = 1 TO n

FOR j = 1 TO m

PRINT B (i, j);

NEXT j

PRINT

NEXT i

В результаті масив роздрукується через підрядник у вигляді матриці.

приклад 1

Дан масив цілих чисел. Надрукувати всі елементи, що закінчуються нулем.

тест

 дані  результат
 n = 5  A = (3, 50, -20, 4, 0)  50, -20, 0
      попередні відомості |  Індекс елемента масиву |  Завдання для додаткового рішення |  Завдання для додаткового рішення |  виконання алгоритму |  Завдання для додаткового рішення |  Завдання для додаткового рішення |  виконання алгоритму |  Спосіб (за допомогою оператора циклу WHILE ... WEND) |  Видалення елемента з масиву |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати