Головна

Предварительные сведения

  1. ArcView GIS. Общие сведения о системе
  2. I. Предварительные понятия
  3. II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ КНИГАХ
  4. II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ КНИГАХ.18
  5. А. Некоторые сведения об организации
  6. А. Некоторые сведения об организации
  7. А. Некоторые сведения об организации

1 В лабораторних бігунах приготувати формувальну суміш заданого складу.

2 З отриманої суміші виготовити три стандартних зразки діаметром 50 мм і висотою 50±0,8 мм. Зразки виготовити в спеціальній металевій гільзі. Суміш ущільнювати трьома ударами бойка лабораторного копра (рисунок 1). Висоту зразка контролювати по трьох горизонтальних рисках, нанесеним через 0,8 мм на стійці станини копра. Збіг верхнього торця штока з середньої рискою відповідає висоті зразка 50 мм. Крайні риски визначають зазначені відхилення.

Після ущільнення суміші гільзу і піддон зняти з копра, піддон відокремити від гільзи.

1 - шток; 2 - стояк станини; 3 - рукоятка; 4 - піддон; 5 - гільза; 6 - ексцентрик; 7 - бойок; 8 - підйомник; 9 - вага

Рисунок 1 - Лабораторний копер

3 Зняти гільзу зі зразком із приладу для визначення газопроникності. За допомогою штовхача зразок витягти з гільзи.

4 Зразок установити на площадку підоймового приладу для визначення міцності суміші при стиску (рисунок 2).

Перед установкою зразка попередньо перевірити, щоб покажчик каретки стояв на розподілі "О" шкали важеля.

1 - верхня площадка; 2 - нижня площадка; 3 - важіль; 4 - гвинт; 5 - вантаж

Рисунок 2 - Важільний прилад для визначення міцності суміші при стиску у вологому стані

5 За допомогою гвинта і верхньої площадки закріпити зразок.

6 Обертанням рукоятки переміщати каретку доти, поки під дією стискаючого навантаження зразок зруйнується. При цьому покажчик зафіксує на важелі зусилля, що руйнує, у кгс/см2.

Іспити проводити на трьох отриманих зразках.

Результати іспитів занести в таблицю 1.

Таблиця 1 - Результати випробування

Межа міцності при стиску в вологому стані, кПа
σст1 σст2 σст3 σстсер
       

Після закінчення роботи навести порядок на робочому місці.

Скласти і оформити звіт. Зробити висновок та відповісти на контрольні питання.

Контрольні питання

1 Яким чином натиск металу у формі впливає на міцність форми?

2 Які дефекти можуть утворюватися у виливках, якщо міцність формувальної суміші не відповідає вимогам?

3 Чому не можна перевищувати мінімально необхідну міцність форми?

предварительные сведения

Если в программе используется группа однотипных переменных, то такую группу однородных объектов удобно представить в виде массива переменных. Отдельные переменные в массиве называются элементами, поэтому для присвоения им значения можно использовать операторы и функции QBASIC.

Работа с массивом сводится к действиям над его элементами. Для того чтобы указать, какой элемент в данный момент используется, достаточно задать его порядковый номер, который приписывается к имени соответствующего массива. Индекс (номер) - числовое выражение целого типа. Запись переменной с индексами состоит из имени массива и следующего за ним в круглых скобках списка индексов.

пример

A(1), A(i), C(i,j), D(1,4)1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Объявление массива | Ввод и вывод элементов массива | Исполнение алгоритма | Задачи для дополнительного решения | Задачи для дополнительного решения | Исполнение алгоритма | Задачи для дополнительного решения | Задачи для дополнительного решения | Исполнение алгоритма | Способ (с помощью оператора цикла WHILE...WEND) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати