На головну

Методи вивчення рівня і динаміки ефективності використання основних фондів. Показники фондоозброєності праці. Балансовий метод вивчення відтворення основних фондів.

  1.  A. Амортизація основних фондів
  2.  B. Характеристика наявності основних фондів на дату і в середньорічному обчисленні. Баланси основних фондів по повній і залишкової вартості
  3.  C) вказати функціональну валюту підприємства і метод перекладу, використаний для визначення допоміжної інформації.
  4.  C. Питання 41. Показники стану, руху і використання основних фондів
  5.  C. Неадекватність вихідної методологічної установки теоретико-інформаційного процесу феномену цілісності мислення
  6.  Середня ПОКАЗНИКИ В РЯДАХ ДИНАМИКИ
  7.  D. Про методологічної ролі концепції цілісності в дослідженні мислення

Для розрахунку статистичних показників потрібно визначити не тільки величину фондів на певний момент, але і їх середньорічну величину. Для цього складають балансову вартість на началоі конц року і ділять на 2. Для характеристики використання основних фондів розраховують показник фондовіддачі(Відношення обсягу виробленої в даному періоді продукції (О) до середньої за цей період вартості основних виробничих фондів (Ф) Фондовіддача показує, скільки продукції (у вартісному вираженні) вироблено в даному періоді на 1 руб. Вартості основних фондів. Чим краще використовуються основні фонди , тим вище показник фондовіддачі. Також застосовується показник зворотного фондоотдаче-фондоемкости(= Відношенню середньої величини основних фондів за період до обсягу продукції за цей період) Вона характеризує вартість основних виробничих фондів, що припадає на 1 крб. виробленої продукції :. Широко використовується показник фондоозброєністюі - ділять середньорічну величину основних виробничих фондів на середньоспискову форму персоналів (Т). Баланси основних фондів показують їх динаміку за рік. Баланс основних доходів складається з «чистим галузям», які охоплюють сукупність основних фондів беруть участь у виробництві галузевої продукції. Ефективність визначається за залишковою вартістю на кінець року. Балансове рівняння = відновна вартість - знос + введення нових фондів + отримані основні фонди - передані іншим організаціям, які списуються з - за старості і зносу за ліквідаційною вартістю. За ці даними можна розрахувати ефективність.динаміка ОФізуч з помощ сист індексовОФ совершеств з метою зростання виробляє праці та воиш производстваРассчит:Фондовооружение(Фв)ифондоотдачей(Ф)  IФв = in * IФ Поліпшення використання основних виробничих фондів означає, що за допомогою кожної одиниці основних фондів переробляється більшу кількість предметів праці, при інших рівних умовах скорочується потреба в коштах праці, зменшуються витрати живої праці і змінюється співвідношення між живим і уречевлена ??працею.

4. Показники обсягу, складу, використання і динаміки оборотних фондів. Важливою частиною майна підприємства є оборотні кошти-активи, що представляють собою сукупність оборотних фондів і фондів обігу у вартісній формі. Оборотні фонди -оборотні фонди - Частина виробничого капіталу, цілком споживаного в одному виробничому циклі і повністю переносить свою вартість на виготовлений продукт 3 частин * виробничі запаси * незавершене виробництво * витрати майбутніх періодів. Їх співвідношення прежставляет структуру оборотних фондів. виробничих запасах (сировина і основні матеріали, запасні частини для поточного ремонту, тара і тарні матеріали, покупні напівфабрикати) -70%. Упроцесі виробництва-30% (допоміжні матеріали, паливо, електроенергія.
 Частина 1 |  Предмет, метод і завдання статистики. |  Метод статистичної угруповання, його завдання. Види угруповань, їх застосування в аналізі фінансово-економічної діяльності підприємства. |  Статистичні ряди розподілу, їх види. Основні характеристики ряду розподілу, їх роль в аналізі структури сукупності. |  Табличне і графічне представлення статистичних даних. |  Вираз статистичних показників у вигляді абсолютних і відносних величин. Їх вимірювачі. Основні види відносних величин. |  Середня величина в статистиці, її сутність і умови застосування. Види і форми середніх. |  Поняття про варіації ознаки в сукупності. Система показників варіації. Її застосування в аналізі фінансово-економічної діяльності підприємства. |  Види дисперсій. Правило складання дисперсій. Розрахунок на його основі коефіцієнта детермінації та емпіричного кореляційного відносини. Їх практичне використання. |  Метод вибіркового спостереження, його сутність і перевага. Види вибірки. Визначення необхідної чисельності вибірки. Особливості малих вибірок. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати