Головна

Класифікація видів лізингу

  1.  I. Класифікація за наявністю функціональних груп
  2.  III. Класифікація антибіотиків по спектру біологічної дії
  3.  А) Еволюція форм і видів ЕД
  4.  Адреноміметичні засоби прямої дії. Класифікація. Механізм дії. Фармакологічна характеристика окремих препаратів. Застосування.
  5.  Аналіз видів і наслідків дефектів конструкції (DFMEA, FMEA конструкції)
  6.  Антиагреганти. Класифікація, механізм дії. Застосування, Побічні ефекти.
  7.  Антиангінальні засоби. Класифікація. Механізм дії. Застосування. Побічні ефекти. Принципи терапії інфаркту міокарда.

У загальноприйнятій практиці в якості ознак, які дозволяють виділити види лізингу виступають: кількість учасників угоди; тип майна; сектор ринку; форма лізингових платежів; обсяг обов'язків (обсяг обслуговування); термін використання майна і пов'язані з ним умови амортизації.

Залежно від кількості учасників (суб'єктів) угоди розрізняють:

· Двосторонні лізингові угоди (або так званий прямий лізинг), при яких постачальник майна та лізингодавець виступають в одній особі;

· Багатосторонні лізингові угоди (або так званий непрямий лізинг), при яких майно в лізинг здає не постачальник, а фінансовий посередник, в якості якого виступає лізингова компанія. Класичним варіантом цього виду угоди є тристороння, в якій бере участь постачальник - лізингодавець - лізингоотримувач.

За типом майна розрізняють:

· Лізинг рухомого майна (робочі машини і обладнання для різних галузей промисловості, засоби обчислювальної та оргтехніки, транспортні засоби тощо);

· Лізинг нерухомого майна (виробничі будівлі та споруди).

Залежно від сектора ринку, де проводяться лізингові операції, виділяють:

· Внутрішній лізинг, при якому всі учасники угоди представляють одну країну;

· Зовнішній (міжнародний) лізинг, при якому лізингодавець і лізингоодержувач знаходяться в різних країнах. (За Оттавської конвенції про міжнародний фінансовий лізинг угода визнається міжнародним, якщо лізингодавець і лізингоодержувач знаходяться в різних країнах).

У свою чергу міжнародний лізинг може бути експортним та імпортним. У міжнародній угоді лізингоодержувач бере участь в імпортному лізингу, а лізингодавець, відповідно, в експортному.

Залежно від форми лізингових платежів розрізняють:

· Лізинг з грошовим платежем, при якому виплати здійснюються в грошовій формі;

· Лізинг з компенсаційним платежем (або так званий компенсаційний лізинг), при якому лізингоодержувач розраховується з лізингодавцем товарами, як правило, виробленими на орендованому майні, або шляхом надання зустрічних послуг;

· Лізинг зі змішаним платежем, при якому частина платежу надходить у грошовій формі, а інша у вигляді товарів або послуг.

За обсягом обслуговування переданого майна лізинг підрозділяється на чистий і мокрий.

Чистий лізинг (nel leasing) - Це відносини, при яких все обслуговування майна бере на себе лізингоодержувач. Тому в даному випадку витрати на обслуговування устаткування не включаються в лізингові платежі.

Мокрий лізинг (wet leasing) передбачає обов'язкове технічне обслуговування устаткування, його ремонт, страхування та інші операції, за які несе відповідальність лізингодавець. Крім цих послуг, за бажанням лізингоодержувача лізингодавець може взяти на себе обов'язки по підготовці кваліфікованого персоналу, маркетингу, постачання сировини та ін.

За тривалістю використання майна та пов'язаних з ним умови амортизації розрізняють:

· Лізинг з повною окупністю і відповідно з повною амортизацією майна, коли термін договору дорівнює нормативному терміну служби майна і відбувається повна виплата лізингодавцю вартості лізингового майна;

· Лізинг з неповною окупністю і відповідно неповною амортизацією майна, при якому термін договору менше нормативного терміну служби майна, і протягом його дії окупається тільки частина вартості лізингового майна.

Остання ознака - термін договору і ступінь окупності (амортизації) лізингового майна є одним з основних критеріїв розмежування лізингу на фінансовий та оперативний.

Певну схожість з лізингом мають такі форми господарських зв'язків, як рейтинг, хайринг і побутової прокат. Разом з тим це самостійні види оренди і, на наш погляд, вони не можуть повністю ототожнюватися з лізингом.

Рейтингу (renting) притаманне обмеження взаємин двома учасниками (власником і користувачем). Виникаючі при цьому відносини, хоча багато в чому і схожі з відносинами лізингу, але тим не менше мають особливості.

Рейтинг - це форма короткострокової оренди машин, устаткування, транспортних засобів, побутової техніки та інвентарю без права їх подальшого придбання орендарем. Власником об'єкта оренди, як правило, є рентінговое суспільство. Користувачем може виступати як юридична, так і фізична особа. Всі витрати з ремонту та обслуговування майна покладаються на рентінговую компанію, внаслідок чого рентінговие платежі відносно високі. Якщо оренда машин, устаткування і транспортних засобів носить середньостроковий характер, то має місце хайринг (hiring).

Схожість з лізингом має також прокат засобів побутової техніки та інвентарю. В даний час в нашій країні існує широка система пунктів прокату; його правова сторона регулюється типовими договорами прокату. Будучи найбільш близьким аналогом лізингу, прокат не адекватний йому. Відмінності полягають в складі суб'єктів угоди (в побутовому прокаті майно надається приватним особам), характер об'єктів прокату (споживчі товари), терміни договору (договір прокату не перевищує чотирьох місяців), у відсутності при прокаті можливості після закінчення його терміну придбання об'єктів прокату у власність користувача .

 
 Основні поняття ЛІЗИНГУ |  Визначення і сутність лізингу |  привабливість лізингу |  Фінансовий лізинг |  Історія питання |  Конвенція про міжнародний фінансовий лізинг |  Види лізингових платежів. |  Методика розрахунку лізингових платежів, заснована на послідовному визначенні відшкодування вартості майна та комісійної винагороди |  Методика розрахунку лізингових платежів, заснована на визначенні величини лізингових платежів в цілому по періодам |  Підготовка та аналіз ефективності лізингової угоди |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати