На головну

Тема 17. Статистика фінансового ринку

  1.  C) при переведенні результатів підприємства та його фінансового становища в валюту подання звітності.
  2.  D. Статистика обладнання
  3.  F-статистика
  4.  III. Ринок цінних паперів, як складова частина фінансового ринку.
  5.  TV в системі ЗМІ. Основні тенденції розвитку в умовах ринку.
  6.  А. Види ринку праці
  7.  А. Вибір цінової стратегії підприємства в залежності від типу ринку.

1.До ......................... виду кредиту відносяться кошти, залучені державою у вигляді позик, емісії цінних паперів.

а) державному;

б) банківського;

в) міжбанківського.

2.Грошові кошти, що розміщуються банками друг у друга в формі депозитів і на короткі терміни відносяться до виду кредиту:

а) банківського;

б) міжбанківським;

в) державному.

3.Кредит, що видається банками підприємствам і організаціям, відноситься до виду кредиту:

а) міжбанківським;

б) державному;

в) банківського.

4.Кредит, який видається на термін один рік, відноситься до наступного вигляду кредиту:

а) короткострокового;

б) середньострокового;

в) довгострокового.

5.Кредит, який видається на строк понад п'ять років, відноситься до наступного вигляду кредиту:

а) короткострокового;

б) довгострокового;

в) середньострокового.

6. Банківська система в РФ:

а) однорівнева;

б) дворівнева;

в) багаторівнева.

7. Індекс інфляції знаходиться з індексом цін ......... відношенні.

а) в прямому;

б) в іншому.

8.Якщо інфляція в місяць становить 50%, то економіка характеризується показником:

а) інфляцією;

б) гіперінфляцією.

9.Середній розмір кредиту розраховується за формулою:

а) середньої арифметичної простої;

б) середньої зваженої;

в) середньої гармонійної.

10. Середній термін користування позиками обчислюється за формулою:

а) середньої арифметичної простої;

б) середньої зваженої;

в) середньої гармонійної.

11.Якщо середньомісячні залишки заборгованості наведені на початок кожного місяця (01.01; 01.02; 01.03; 01.04). то середні залишки заборгованості за кредитом за ? квартал визначаються за формулою:

а) середньої арифметичної простої;

б) середньої зваженої;

в) середньої геометричної;

г) середньої хронологічної.

12.Індекс цін збільшиться на 30%, а індекс інфляції на:

а) 0,8;

б) 0,77;

в) 0,75.

13. Оборотність кредиту характеризується показниками:

а) числом оборотів;

б) тривалістю одного обороту;

в) коефіцієнтом закріплення.

14.Визначте кількість обертів позик в зверненні за квартал, якщо тривалість одного обороту склала 15 днів.

Варіанти відповідей:

а) 6,0;

б) 6,3;

в) 6,6.

15. Визначте швидкість обігу позик в днях за півріччя, якщо число оборотів склало 12.

Варіанти відповідей:

а) 10;

б) 12;

в) 15.

16. Сума кредиту збільшиться в звітному періоді на 15%, а середньорічна заборгованість залишків по кредиту на 10%, то число оборотів кредиту:

Варіанти відповідей:

а) підвищиться;

б) не зміниться;

в) знизиться.

17. Розмір позики склав 200 тис. Руб., Тривалість одного обороту 6 міс., А річний оборот позики:

а) 100;

б) 200;

в) 300.

18.Річний оборот позики 270 тис. Руб., Тривалість одного обороту 4 міс., А розмір позики:

а) 90;

б) 100;

в) 110.

19.Річний оборот позики 288 тис. Руб., Число обертів 2,4, а розмір позики:

а) 100;

б) 120;

в) 140.

20. Індекс змінного складу збільшиться на 10%, індекс структурних зрушень знизиться на 12%, а індекс оборотності кредиту постійного складу:

а) збільшиться;

б) не зміниться;

в) знизиться.

21. Індекс змінного складу збільшиться на 15%, індекс постійного складу - на 10%, а індекс структури оборотності кредиту:

а) 1,04;

б) 1,045;

в) 1,047.

22. Як зміниться індекс змінного складу оборотності кредиту, якщо індекс постійного складу збільшиться на 5%, а індекс структури не зміниться:

а) збільшиться;

б) не зміниться;

в) знизиться.

23. Комерційний банк видав протягом року фірмам чотири кредити:

 номер позики
 Розмір позики, тис. Руб.Срок позики, мес.Чісло оборотів  1,7  2,4

Визначте:

1) середній розмір кредиту;

2) середній термін користування позиками;

3) середнє число обертів за рік.

Варіант відповідей:1. а) 74,74; б) 75; в) 77.

2. а) 3,8; б) 3,96; в) 4,0.

3. а) 3,0; в) 3.14 в) 3,03.

24. Є такі дані:

 Розмір позики, тис. руб.  Термін кредиту, міс.  Річна процентна ставка

Визначте середню процентну ставку.

Варіанти відповідей:

а) 0,2;

б) 0,218;

в) 0,22.

25. Є такі дані про комерційному банку:

 номер позики  Розмір позики, тис. руб.  Тривалість одного обороту, міс.

Визначте середній термін користування позиками.

Варіанти відповідей:

а) 4,5;

б) 5,0;

в) 5,12.

26.Є такі дані про короткостроковому кредитуванні комерційними банками галузей промисловості за рік (млн руб.):

 Галузь промисловості  Середній залишок кредитів,  погашено кредитів

 Визначте:

1) середнє число оборотів;

2) середню тривалість користування кредитом.

Варіанти відповідей:

1. а) 10; б) 11.8; в) 12,0.

2. а) 30,5; б) 32; в) 35.

27.Є такі дані (тис. Руб.):

 Залишок заборгованості на початок місяця  Погашенокредітов
 01.01  01.02  01.03  01.04  01.05  01.06  01.07  ? кв.  ?? кв.
                 

Визначте за ? і ?? квартали:

1) середні залишки заборгованості за кредитом;

2) число оборотів;

3) тривалість одного обороту.

Варіанти відповідей:

1. а) 130; б) 135; в) 140.

2. а) 180; б) 190; в) 200.

3. а) 4; б) 5; в) 5,5.

4. а) 5,8; б) 5,9; в) 6,0.

5. а) 14; б) 16; в) 18.

6. а) 12; б) 15; в) 17.
 Вступ |  Тема 1. Основи соціально-економічної статистики |  Тема 2: Статистика населення |  Тема 3. Статистика ринку праці |  Тема 4. Статистика національного багатства |  Основних галузей економіки |  Тема 6. Статистика рівня життя населення |  Тема 10. Національні рахунки для секторів економіки |  Тема 11. Статистика державних фінансів і податків |  Діяльності підприємств і організацій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати