Головна

Тема 14. Статистика цін, тарифів та інфляції

  1.  B) Інфляція, суть інфляції, причини виникнення, види.
  2.  D. Статистика обладнання
  3.  F-статистика
  4.  Аналіз фінансової звітності в умовах інфляції
  5.  Аналіз ефективності інвестиційних проектів в умовах інфляції.
  6.  АНТИІНФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ, ЗАХОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ.
  7.  Б.3.03. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА

1.Джерелами інформації для вивчення цін є:

а) перепис;

б) вибіркове обстеження;

в) поточний облік.

2. Есліімеются дані про ціни на дві дати, то середню ціну розраховують за формулою:

а) ;

б) ;

в) .

3.Використовуючи формули завдання 2, Виберіть формулу розрахунку середніх цін, якщо є дані про ціни і кількості проданих товарів.

4. Використовуючи формули завдання2, Виберіть формулу розрахунку середніх цін, якщо є дані про ціни і питомій вазі кількості проданих товарів.

5. Використовуючи формули завдання2, Виберіть формулу розрахунку середніх цін, якщо є дані про ціни і виручці від реалізації.

6. Використовуючи формули завдання2, Виберіть формулу розрахунку середніх цін, якщо є дані про ціни і питомій вазі виручки від реалізації.

7. Найкращий результат для розрахунку середньої ціни за формулою середньої арифметичної зваженої дає застосування в якості ваг:

а) чисельності населення, що обслуговується;

б) числа сімей, які проживають на даній території;

в) кількості проданої продукції;

г) вартості проданої продукції.

8.Який показник з перелічених в завдання7 взагалі не може бути використаний в якості ваги при розрахунку середнього рівня цін по середньої арифметичній виваженої?

9.Вагами при розрахунках середньої ціни за формулою середньої гармонійної зваженої не можуть бути:

а) обсяги продажів за кількістю;

б) обсяги продажів за вартістю;

в) кількість торгових днів (або взагалі тимчасових інтервалів) продажів з однаковими цінами.

10.Застосування для вивчення зростання цін на однаковий набір продуктів індексу цін Пааше дає меншу величину, ніж індекс цін Ласпейреса. Це пояснюється тим, що:

а) середня арифметична взагалі дає більший результат, ніж середня гармонійна, якщо розрахунки ведуться за однаковими даними;

б) збільшення цін призводить до збільшення кількості проданих товарів;

в) збільшення цін призводить до зростання грошових витрат населення на покупки;

г) збільшення цін призводить до зниження обсягів продажів в натуральному вираженні.

11. вкажіть правильну взаємозв'язок між індексами товарообігу, цін і фізичного обсягу товарообігу:

а) ;

б) ;

в) .

12.Якщо товарообіг у звітному періоді в порівнянні з базисним збільшиться на 20%, а кількість проданих товарів збільшиться на 20%, то ціни:

а) збільшаться;

б) не зміняться;

в) знизяться.

13. Якщо ціни у звітному періоді в порівнянні з базисним періодом збільшаться на 20%, а кількість проданих товарів за той же період знизиться на 20%, то індекс товарообігу:

а) 1,0;

б) 0,960;

о 12.

14.Індекси середніх цін обчислюють для:

а) однорідної продукції;

б) різнорідної продукції.

15. Індекси середніх рівнів - це індекси:

а) якісних показників;

б) кількісних показників.

16. Виберіть формулу індексу середніх цін (змінного складу).

а) ;

б) ;

в) .

17. Виберіть формулу для розрахунку динаміки середньої ціни за рахунок зміни тільки цін (індекс постійного складу):

а) ;

б) ;

в) .

18.Виберіть формулу для розрахунку динаміки середньої ціни за рахунок зміни структури (індекс структурних зрушень):

а) ;

б) ;

в) .

19. вкажіть правильну взаємозв'язок між індексами змінного, постійного складу і структурних зрушень:

а) ;

б) ;

в) .

20. Якщо ціни на товар в звітному періоді в порівнянні з базисним збільшилися на 10%, а структура проданих товарів за той же період не змінилася, то індекс середніх цін дорівнює:

а) 1,0;

б) 0,9;

об 11.

21.Ціни на товар в звітному періоді в порівнянні з базисним підвищилися на 15%, а вплив структури продажів на динаміку середньої ціни знизилося на 6% визначте динаміку середніх цін:

а) 1,05;

б) 1,081;

об 11.

22.Індекс змінного складу 1,26; індекс структурних зрушень - 1,05, а індекс постійного складу:

а) 1,25;

б) 0,95;

о 12.

23.Виберіть формулу, яка застосовується для розрахунку індексу споживчих цін.

а)  (Пааше);

б)  (Ласпейреса).

24.Є такі дані про ціни і продажу картоплі на ринках міста А в I кварталі поточного року (дані умовні):

 номер ринку  Ціна за 1 кг, руб.  Продано, тис. Кг
 6,28,011,0

Визначте середню ціну за 1 кг картоплі за I квартал:

а) 8,0;

б) 10;

о 12.

25.Є такі дані про ціни і питомої ваги продажів картоплі на ринках міста А в ?? кварталі поточного року (дані умовні):

 номер ринку  Ціна за 1 кг, руб.  Продано, тис. Кг
 7,09,011,8

Визначте середню ціну за 1 кг картоплі за ?? квартал:

а) 8,5;

б) 9;

в 10.

26.На основі даних завдань 24 и 25 перелічіть:

а) індекс змінного складу;

б) індекс постійного складу;

в) індекс впливу зміни структури продажу картоплі на динаміку середньої ціни (індекс структурних зрушень).

1. а) 1,125; б) 1,2; в) 0,99.

2. а) 1,1; б) 1,05; в) 1,118.

3. а) 1,15; б) 1,0063; в) 0.95.

 
 Вступ |  Тема 1. Основи соціально-економічної статистики |  Тема 2: Статистика населення |  Тема 3. Статистика ринку праці |  Тема 4. Статистика національного багатства |  Основних галузей економіки |  Тема 6. Статистика рівня життя населення |  Тема 10. Національні рахунки для секторів економіки |  Тема 11. Статистика державних фінансів і податків |  Діяльності підприємств і організацій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати