На головну

Тема 4. Статистика національного багатства

  1.  D. Статистика обладнання
  2.  F-статистика
  3.  I. Причини пожвавлення національного руху
  4.  I. Територіальна і соціальна диференціація мови. Поняття загальнонародного і національної мови. Літературна мова.
  5.  Б. Процес підготовки національної доповіді.
  6.  Б.3.03. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА
  7.  Квиток 12. Виробництво національного доходу.

1. До складу фінансових активів входять:

а) дорогоцінні метали;

б) монетарне золото;

в) ювелірні вироби;

г) валюта;

е) цінні папери.

2. До складу основних фондів входять:

а) будівлі;

б) паливо;

в) транспортні засоби;

г) земля;

д) багаторічні насадження;

е) запасні частини;

ж) готова продукція.

3. До складу оборотних коштів входять:

а) споруди;

б) сировина;

в) незавершене виробництво;

г) готова продукція;

д) обладнання;

е) транспортні засоби.

4. До складу запасів матеріальних оборотних коштів не входять:

а) товари;

б) виробничі запаси;

в) грошові кошти;

г) незавершене виробництво;

д) готова продукція;

е) основні фонди.

5. Основні фонди відносяться до:

а) виробленим активів;

б) невироблених активів.

6. Коефіцієнт зносу визначається як:

а) відношенням суми зносу до повної початкової вартості;

б) відношенням суми зносу до залишкової вартості.

7. Коефіцієнт придатності визначається як:

а) відношенням суми зносу до залишкової вартості;

б) відношенням суми зносу до повної початкової вартості.

8. Коефіцієнт надходження основних фондів визначається як:

а) відношення вартості які поступили в звітному періоді основних фондів до повної вартості основних фондів на початок періоду;

б) відношення вартості які поступили в звітному періоді основних фондів до середньорічної вартості основних фондів;

в) відношення вартості які поступили в звітному періоді основних фондів до вартості основних фондів на кінець періоду;

9. Коефіцієнт вибуття основних фондів визначається як:

а) відношення вартості всіх вибулих за даний період основних фондів до вартості основних фондів на початок періоду;

б) відношення вартості вибулих за даний період основних фондів до середньорічної вартості основних фондів;

в) відношення вартості вибулих за даний період основних фондів до вартості основних фондів на кінець періоду;

10. вкажіть найбільш правильне визначення національного багатства:

а) сукупність накопиченого багатства, природних і трудових ресурсів;

б) сукупність основних і оборотних фондів;

в) сукупність накопичених ресурсів країни (економічних активів), що створюють необхідні умови для виробництва товарів, надання послуг і забезпечення життя людей.

11.вкажіть, В яких цінах обчислюється національне багатство:

а) поточних;

б) оптових;

в) роздрібних;

г) порівнянних.

12. вкажіть елементи, що входять до складу національного багатства:

а) основні фонди;

б) валовий національний дохід;

в) оборотні кошти;

г) трудові ресурси;

д) природні ресурси, залучені в економічний оборот.

13.Економічні активи - це:

а) знаходяться в індивідуальній або колективній власності об'єкти, від володіння або використання яких власники можуть отримувати економічні вигоди;

б) показники запасів, які протягом року можуть не тільки збільшуватися, але і зменшуватися;

в) об'єкти, неодноразово або постійно використовувані для виробництва товарів і надання послуг.

14. вкажіть, Які з перерахованих елементів входять до складу основних фондів:

а) основні матеріали;

б) будівлі та споруди;

в) робочі машини та обладнання;

г) допоміжні матеріали;

д) транспортні засоби;

е) багаторічні насадження;

ж) робоча і продуктивна худоба.

15.До складу оборотних коштів не входять:

а) будівлі;

б) споруди;

в) сировину;

г) машини;

д) основні матеріали;

е) допоміжні матеріали.

16.Основні фонди характеризують показники:

а) коефіцієнт оновлення;

б) коефіцієнт вибуття;

в) коефіцієнт придатності;

г) фондовіддача;

д) коефіцієнт зносу;

е) фондомісткість.

17.Стан основних фондів характеризують показники:

а) коефіцієнт введення;

б) коефіцієнт придатності;

в) коефіцієнт вибуття;

г) коефіцієнт оновлення;

д) коефіцієнт зносу;

е) фондомісткість.

18.Коефіцієнт придатності основних фондів розраховують як:

а) відношення повної відновної вартості основних фондів до первісної вартості основних фондів;

б) відношення первісної вартості основних фондів за вирахуванням зносу до повної початкової вартості основних фондів;

в) відношення відновної вартості основних фондів за вирахуванням зносу до повної початкової вартості основних фондів;

г) відношення відновної вартості основних фондів за вирахуванням зносу до повної відновної вартості основних фондів;

д) одиниця мінус коефіцієнт зносу.

19.відзначте правильні способи розрахунку фондовіддачі:

а) відношення середньої вартості основних фондів до вартості виробленої продукції;

б) відношення вартості фондів на початок року до вартості виробленої продукції;

в) відношення вартості виробленої продукції до середньої вартості основних фондів;

г) відношення вартості виробленої продукції до вартості основних фондів на кінець року;

д) відношення одиниці до показника фондомісткості.

20. Рух основних фондів характеризують показники:

а) коефіцієнт оновлення;

б) коефіцієнт зносу;

в) коефіцієнт введення;

г) коефіцієнт придатності;

д) фондомісткість;

е) коефіцієнт вибуття.

21.Вартість відтворення основних фондів в сучасних умовах характеризує:

а) повна первісна вартість;

б) повна відновна вартість;

в) залишкова первісна вартість.

22.Формула, яка характеризує динаміку фізичного обсягу основних фондів:

а) ;

б) ;

в) .

23.До вартісних оценкамосновних фондів відносяться:

а) повна первісна вартість;

б) залишкова вартість;

в) повна відновна;

г) відновна за вирахуванням зносу;

д) непряма.

24.Вартість капітального ремонту:

а) збільшує вартість основних фондів;

б) зменшує вартість основних фондів.

25. З перерахованих показників характеризують використання оборотних фондів:

а) число оборотів;

б) тривалість обороту;

в) коефіцієнт закріплення.

26. Матеріаломісткість характеризує:

а) ефективність використання оборотних коштів;

б) витрата матеріальних ресурсів на одиницю результату виробництва.

27. Якщо випуск продукції збільшиться на 5%, а вартість основних виробничих фондів виросте на 8%, то фондовіддача:

а) зменшиться;

б) зросте.

28.Визначте обсяг виробництва в звітному періоді, якщо в базисному він становить 20 млн руб., Вартість основних виробничих фондів виросте на 10%, а фондовіддача скоротиться на 5%.

Варіанти відповідей:

а) 15,2 млн руб .;

б) 20,9 млн руб .;

в) 24,8 млн руб.

29.Визначте, Як змінилася фондовіддача, якщо відомо, що обсяг продукції в порівнянних цінах у звітному періоді в порівнянні з базисним збільшився на 2,5%. Середньорічна вартість основних виробничих фондів за період зросла на 0,5%.

30.Визначте, як зміниться обсяг випуску продукції, якщо відомо, що середньорічна вартість основних виробничих фондів в звітному періоді в порівнянні з базисним зменшилася на 1,5%, а фондовіддача за цей період зросла на 0,5%.
 Вступ |  Тема 1. Основи соціально-економічної статистики |  Тема 2: Статистика населення |  Тема 6. Статистика рівня життя населення |  Тема 10. Національні рахунки для секторів економіки |  Тема 11. Статистика державних фінансів і податків |  Діяльності підприємств і організацій |  Тема 13. Статистичні показники грошового обігу |  Тема 14. Статистика цін, тарифів та інфляції |  Тема 17. Статистика фінансового ринку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати