Головна

Аналіз здійсненої системи спілкування і моделювання спілкування в майбутній діяльності.

  1.  B. Процес, при якому для повернення системи в початковий стан потрібні витрати енергії.
  2.  C. Астигматизм, обумовлений асиметрією оптичної системи, сферична аберація, астигматизм косих пучків, дисторсия, хроматична абеpрація.
  3.  Семінар 9. Спілкування як основа педагогічної діяльності. Педагогічна культура (2 години).
  4.  I. Аналіз виховних можливостей середовища
  5.  I. Значення і завдання аналізу заготівельної діяльності. Аналіз закупівель сільськогосподарської продукції. Аналіз факторів, що впливають на заготівельний оборот.
  6.  I. ЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. АНАЛІЗ ВИПУСКУ промислової продукції.
  7.  I. ЗАСТОСУВАННЯ проективної-демонстраційною технікою В глибинний аналіз З


Розглянемо змістовні і процесуальні особливості виділених етапів спілкування.

Перший етап.У процесі моделювання спілкування здійснюється планування комунікативної структури майбутньої діяльності відповідно:

а) педагогічним цілям і завданням;

б) загальної педагогічної та морально-психологічної
 ситуації в аудиторії;

в) творчої індивідуальності самого педагога;

г) індивідуальних особливостей студентів;

д) запропонованій системі методів навчання і виховання.
 Все це, разом узяте, є випереджальну стадію педагогічного спілкування. Цю стадію потрібно добре продумувати. Методична і змістовна структура занять повинна вплинути на виникнення емоційного єдності, створення атмосфери спілкування.

Другий етап.Це початковий період спілкування, організація безпосередньої взаємодії з аудиторією, початок контакту, які значною мірою визначають успішність подальшого розвитку змістовного і соціально-психологічного аспекту педагогічної діяльності.

Найважливішими елементами цього етапу є:

а) конкретизація спланованої моделі спілкування;

б) уточнення умов і структури майбутнього спілкування;

в) здійснення початкової стадії безпосереднього спілкування.

Викладач повинен уточнити з перших миттєвостей загальний настрій аудиторії і можливості роботи за допомогою обраних на попередньому етапі методів роботи.

Педагог виступає як ініціатор спілкування: від того, як він організовує перехід від предкоммунікатівную ситуації до ситуації безпосереднього педагогічного спілкування, залежить успіх. Управління пізнавальним пошуком на занятті здійснюється через вірно сплановану і організовану систему спілкування.

третій етап - Управління розвиваються педагогічним процесом. Метод навчання і система спілкування повинні бути адекватні. Тільки тоді буде ефективна спільна робота викладача і учнів.

Четвертий етап. Викладач аналізує використану їм систему спілкування, уточнює можливі варіанти організації спілкування в даному колективі, аналізує зміст заняття і тим самим прогнозує подальше спілкування з аудиторією. На четвертому етапі цикл спілкування закінчується і здійснюється перехід до першого етапу.

 
 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ |  Основні підходи до класифікації методів навчання у вітчизняній вищій школі |  Порівняльні характеристики деяких методів навчання |  У дидактиці прийнято виділяти форми навчання |  ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС І ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ |  Процес управління складається з |  Поняття виховання. |  Необхідні умови для самовдосконалення. |  Ефективне і неефективне заохочення |  Бар'єри педагогічного спілкування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати